Navigasjon: Hovedside / Sentrale enheter / Universitetsbiblioteket [Sidekart] [Kontakt] University Library
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Universitetsbiblioteket
Hovedsiden

Om biblioteket
- Ansatte
- Egne samlinger
- Instituttbibliotek
- Lån og bestilling
- Åpningstider / Kontakt

Campus Adamstuen

Skrivesenter

Nettressurser
- Databaser alfabetisk
- Databaser etter emne
- Fulltekst
- Forskning
- Offentlig informasjon
- Statistikk
- Oppslagsverk
- Emneportaler

Finn
- Bøker
- Tidsskrifter / Artikler
- Aviser
- Institusjoner

Kurs / Veiledning

EndNote, RefMan, RefWorks

TV / Radio

Nyheter

English

EndNote

Ingeborg Hvaale

EndNote holder styr på dine litteraturhenvisninger (referanser) til bøker, tidsskriftartikler, internettsider o.l.


Hvordan får jeg tilgang til EndNote?
EndNote er installert på de fleste åpne datasaler.

EndNote X7 for Windows – installasjon på egen PC - Ny 20.01.14
(for Windows XP/Vista/7/8, og Word 2007/2010/2013)
 Fremgangsmåte:
1. Microsoft Word bør være installert før du installerer EndNote.
2. Avinstaller gammel versjon før du installerer versjon X7.
- Ta vare på egenproduserte filer som f.eks. library-filer (inkl. tilhørende .DATA mapper), stiler o.l.
3. Last ned og installer EndNote via UMBs intranett (for Win-progr.)
Nedlasting tilgjengelig via UMB-nettet - ikke via UMB-gjest.
4.
Når du åpner EndNote er det ikke nødvendig å sette opp EndNote Web.
5.
Programmet bør oppgraderes etter installasjon.
- Du må ha en internettforbindelse.
- Lukk alle programmer før du kjører oppgraderingen.
- Menyvalg i EndNote: Help > EndNote Program Updates.

EndNote X7 for Mac – installasjon på egen maskin - Ny 20.01.14
(for Mac OS X (10.6.x og nyere, og Word 2008/2011)
Fremgangsmåte:
1. Microsoft Word bør være installert før du installerer EndNote.
2. Avinstaller gammel versjon før du installerer versjon X7.
- Ta vare på egenproduserte filer som f.eks. library-filer (inkl. tilhørende .DATA mapper), stiler o.l.
3. Last ned og installer EndNote via UMBs intranett (for Mac-progr.).
Nedlasting tilgjengelig via UMB-nettet - ikke via UMB-gjest.
4.
Når du åpner EndNote er det ikke nødvendig å sette opp EndNote Web.
5.
Programmet bør oppgraderes etter installasjon.
- Du må ha en internettforbindelse.
- Menyvalg i EndNote: EndNote X7 > Check for Updates.
6. Dersom EndNote-menyen ikke er tilgjengelig i Word:
-
Følg fremgangsmåten i EndNotes FAQ.

Eldre EndNote versjoner

- EndNote X6 for Windows og Mac.

Hjelp med installasjon av programvare

Ta kontakt med IT-ansvarlig (gjelder ansatte) eller Datatjenesten (gjelder studenter) hvis du trenger hjelp med installasjon av programvare.

Nyheter i EndNote X7
Oversikt på UiBs nettside
EndNotes YouTube-kanal

Veiledninger og Hjelp
Eksempler på hvordan ulike referanser skal registreres (UMB)
Veiledning i EndNote X6 (UMB)
EndNote - en introduksjon (versjon X7) (UiB)
Bruke EndNote (UiO)
Veiledninger - import av referanser fra eksterne baser (NTNU)
Ofte spurte spørsmål - FAQ (EndNote support)
EndNote's nettsider - brukermanualer, support m.m.

EndNote-stiler for masteroppgaver
Harvard-stilen er ofte brukt i masteroppgaver (navne-år-metoden). Det finnes en Harvard-stil som følger med EndNote-progammet, men vi anbefaler ikke at denne benyttes. Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil for EndNote. Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av disse stilene i din masteroppgave. På nedlastingssiden finner du også eksempler på hvordan ulike referanser skal registreres.
Mer informasjon

EndNote og Word
Installerer du EndNote etter at Word er installert, skal EndNote's verktøylinje være tilgjengelig i Word (Vis > Verktøylinjer > EndNote).
Hvis EndNote's verktøylinje ikke ble automatisk installert i Word, finner du fremgangsmåten for å gjøre dette manuelt på EndNotes FAQ.

Importfiltre
For databaser som ikke har funksjonalitet for direkte eksport av referanser til EndNote, kan det være en løsning å eksportere referanser til en tekstfil som så kan importeres i EndNote. Denne fremgangsmåten forutsetter at man har et såkalt importfilter i EndNote som definerer hvordan referansene er formatert. Det er viktig at man benytter riktig filter.

Nedlasting av nye importfiltre
EndNote-programmet leveres med en rekke importfiltre. Hvis dine referanser ikke importeres riktig, bør du sjekke produsentens nettside for oppdateringer. Nye/oppdaterte filtre lagres i EndNote's import-mappe (c:Program FilesEndNote...Filters).
EndNote's nedlastingsside for oppdaterte import-filtre

Informasjon om hvordan du skal importere referanser fra ulike baser finner du i veiledningen.

Kontaktpersoner: Ingeborg Hvaale og Ann Sogge.

Publisert: 11.07.08
Oppdatert: 23.01.14
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Universitetsbiblioteket

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Postadresse: Postboks 5003, 1432 Ås
Besøksadresse: Chr. M. Falsens vei 18, Tårnbygningen
Tlf: 64 96 55 00, Faks: 64 96 55 01, E-post: biblioteket@nmbu.no

Webansvarlig: Ingeborg Hvaale

 
Relasjoner til saken

Aktuelt
EndNote-stiler - masteroppg.

Hjelp og veiledning
Referansehåndteringsverktøy
Valg av program
EndNote
EndNote Web
Reference Manager
Hvordan lage en litteraturliste?
Kurs

EndNote
Programvare
Nyheter i EndNote X7
Veiledninger
Stiler for masteroppgaver
EndNote og Word
Importfiltre
EndNote's nettsider