Navigasjon: Hovedside / Forskning / CLTS [Sidekart] [Kontakt] Centre for Land Tenure Studies
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
CLTS

Centre for Land Tenure Studies

CLTS main page in English

Forskning og aktiviteter
- Bøker
- Seminarer
- Workshops
- Konferansedeltakelse
- Tidsskriftsartikler
- CLTS Arbeidsnotater

CLTS Årsmeldinger
CLTS Vedtekter
CLTS Rapporter


Nyttige lenker

Kjerneteam
Erling Berge, hjemmeside
Ole Hofstad
Stein Holden, hjemmeside
Espen Sjaastad

Tilknyttede
Bernt Aarset
Arild Angelsen
Tor Arve Benjaminsen
Einar Bergsholm
Berit Irene Nordahl
Darley Jose Kjosavik
Øystein Jakob Bjerva
Håvard Steinsholt
Sølve Bærug
Einar A. Hegstad
Eirik Romstad
Steinar Taubøll
Arild Vatn
Pål Vedeld
Nikolai K. Winge

PhD studenter
Therese Dokken
Hadsh Tesfa Gebreab
Webarkiv

ILP/CLTS seminar: Utmarksbruk i Verran

M. K. Siolek, Erling Berge

23. april ble det arrangert ILP/CLTS seminar der Anne S. Haugset (TFoU) presenterte starten på ei gransking av utmarksbruken i Verran.


Her finner du presentasjonen: Sedvane i bruk av utmark i Verran.
Anne Sigrid Haugset, seniorrådgiver/forskningformidler, Cand.polit. økonomisk sosiologi.
Anne Sigrid Haugset, seniorrådgiver/forskningformidler, Cand.polit. økonomisk sosiologi. Foto: Trøndelag Forskningog Utvikling AS

Granskinga ser spesielt på relasjonen mellom folk sine oppfatningar av jaktrettar i Follafoss privatallmenning, men granskinga vil også sjå meir generelt på korleis ulike grupper brukar og oppfattar utmarka og naturen, og kva dei oppfattar som sine rettar osv i området.

Utgangspunktet er gamle Follafoss allmenning og kva som er vanleg oppfatning om bygdefolk sine rettar her.

Follafoss og Fergeli vart selt frå staten til private eigarar i 1801. Men vart fort skilt i to einingar. Etter språkbruken introdusert i 1857 lova vart dei privatallmenningar. Follafoss har vore gjennom fleire sal og særleg retten til hogst har vore handsama i retten fleire gonger.

I Norsk Retstidene 1937 er Follafoss oppe i Høgsterett (Rt. 1937 s, 158). Høgsterett fant at almuen ikkje hadde allmenningsrett til hogst, men derimot allmenningsrett til dei setrene som var opptatt i gammal tid av visse bestemte gardar i herredet, og til jakt og fiske.

Det siste punktet er interessant. Det synest ikkje allment kjent mellom bygdefolk at Høgsterett har slått fast at jakt og fiske er ein allmenningsrett. Vi ønskjer å finne status for kva folk meiner for seinare å vurdere kva prosessar som kan bidra til endringar i rettsoppfatningane.

Granskinga er eit samarbeid med Anne Sigrid Haugset ved Trøndelag Forskning og Utredning i Steinkjer, og er ei vidareføring av Haugset si masteroppgåve ved NTNU i 2011
Verran kommune.
Verran kommune. Foto: Verran kommune


Publisert: 18.04.12
Oppdatert: 22.05.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
CLTS

Centre for Land Tenure Studies

E-post: clts@nmbu.no

 
Relasjoner til saken

Trøndelag Forskning og Utvikling: Utmarksbruk i Verran under lupen

Omtale i media

(14.05.12) Trønder-Avisa
Utmarka skal kartlegges

(09.05.12) Lokalavisa Verran-Namdalseid
Utmarksbruk under lupen

Emneord

- arealbruk
- eigedomsrett
- Forskning
- jordeige
- jordreform
- land markets