Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Biogasslaboratorium løser miljøutfordring

Kai Einar Tilley

- Regjeringen har stor tro på biogass, men vi må få mer kunnskap om de fysiske og kjemiske egenskapene for å få produksjonskostnadene ned. Det skal dette laboratoriet gi oss, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.


Brekk var full av optimisme da han åpnet det nye biogasslaboratoriet på UMB. Med dette laboratoriet blir det mulig å drive forskning som vil forbedre utbytte og få ned kostnadene biogass fra alle typer organisk materialet, enten det er husdyrgjødsel eller planterester.

- Biogass kan bli jordbrukets største bidrag for å reduserer klimagassutslippene, understreket Brekk.

Landbruksminister Brekk sprakk ballongen og åpnet laboratoriet
Landbruksminister Brekk sprakk ballongen og åpnet laboratoriet Foto: Håkon Sparre


Bedre prosesser nødvendig
Laboratoriet er avgjørende for å utvikle biogassreaktorer for norske forhold. Vi må forbedre alle trinn i prosessen for å øke biogassutbyttet og driftssikkerheten med flere typer råstoff og råstoffblandinger. Laboratoriet har utstyr som holder et høyt internasjonalt nivå og gir forskerne mulighet til å ligge helt i forskningsfronten internasjonalt.

Replacing video biogass. Get the flash player. to see this video.


- Regjerningen er særdeles fornøyd med den satsingen vi har fått til på forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Som landbruks- og matminister er jeg svært tilfreds med å ha fått ett av disse sentrene på Ås – som samarbeider med miljøene i Trondheim, påpekte Brekk.

Bondelaget entusiastisk
Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, hadde store forventninger til forskningen ved laboratoriet og på biogass generelt.

Leder Nils T. Bjørke i Norges bondelag var blant de entusiastiske gjestene
Leder Nils T. Bjørke i Norges bondelag var blant de entusiastiske gjestene Foto: Håkon Sparre


- Det er utfordringer knyttet til biogass. Usikkerhet knyttet til kostnader og drift av slike anlegg gjør at jeg ikke vil gå ut å anbefale dette til alle før vi kan være sikre på at anlegget gir en sikker avkastning. Vi ser for oss noen større anlegg som kan knyttes sammen med rørledninger, men vi er også opptatt av mindre, velfungerende anlegg, sa Bjørke.

Bjørke påpekte at det var avgjørende med velfungerende anlegg før Bondelaget gikk ut med en anbefaling om å ta denne ressursen i bruk.

Kort om laboratoriet
Ombygging av en av bygningene på Vollebekk har gitt ca. 500 m2 til et nytt laboratorium for forskning på anaerob nedbrytning av organiske materialer. Dette er et resultat av samarbeid mellom UMB instituttene IKBM og IMT, samt Bioforsk. Arbeidet med den nye laben har vært koordinert av Bioenergisentret, og det er Bioenergisentret ved senterdirektør Odd Jarle Skjelhaugen, som står for åpningsarrangementet. IMT vil ha det administrative ansvaret for laben.

Oppdatert: 06.02.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)