Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


«Den store Hansedagen» nærmar seg

Knut Jul Meland

Professor Hans Sevatdal ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) er ein ruvande skikkelse innan eigedomsfag. UMB set av ein heil dag for å hylle mannen når han rundar 70 år.


 JUBILANT: Eigedomsprofessor Hans Sevatdal i aksjon.
JUBILANT: Eigedomsprofessor Hans Sevatdal i aksjon. Foto: Kjersti Sørlie Rimer
I samband med at eigedomsprofessor Hans Sevatdal ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) rundar 70 år, ynskjer UMB å gjere stas på han gjennom å arrangere eit fagseminar i Sevatdal sitt namn.

Han har prega og utvikla eigedomsfaget i mange tiår, og er ein sentral fagmann og etterspurt og populær føredragshaldar.

Sevatdal har særskilt arbeidd med eigedomshistorie, eigedomsteori og jordskifte. Han har bidrege med ei rekke nasjonale og internasjonale publiseringar.

Variert program
Fredag 5. februar vert «Den store Hansedagen» avvikla i Festsalen i Urbygninga ved UMB frå klokka 10.00 til 16.30.

– Vi har prøvd å gjenspegle Sevatdal sitt faglege verke gjennom eit langt professorliv. Dermed har det vorte eit særs variert knippe føredrag, men hovudvekta ligg sjølvsagt på eigedomsfag, seier instituttleiar Eva I. Falleth ved ILP.

Forutan Sevatdal sjølve deltek føredragshaldarar frå bland anna Centre for Property Rights and Development (CPRD), jordskifteoverretten og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Fullstendig program finn du her.

Påmelding
Dersom du ynskjer å delta på seminaret, send e-brev med namn og arbeidsgjevar til Sheena G. Lisland i administrasjonen ved ILP innan onsdag 27. januar.

Studentar ved ILP blir sterkt oppfordra til å delta.

Arrangementet er gratis.Publisert: 13.01.10
Oppdatert: 14.01.10
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

Hans Sevatdal
Hans Sevatdal er professor i eigedomsfag ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved Universitetet for miljø- og biovitskap (UMB).

Han har prega og utvikla eigedomsfaget i mange tiår, og er ein særskilt sentral fagmann og etterspurt og populær føredragshaldar.

Sevatdal har særskilt arbeidd med eigedomshistorie, eigedomsteori og jordskifte. Han har bidrege med ein rekke nasjonale og internasjonale publiseringar.