Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Flere studenter, økt press på undervisningslokaler

Kai Einar Tilley

- Vi er fornøyd med å få 50 nye fullfinansierte studieplasser til Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB. Samtidig er det overraskende og skuffende at UMB ikke får oppstartsbevilgning til rehabilitering av Urbygningen, sier rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB i ÅS.


Det betyr at UMB må finne plass til flere studenter i eksisterende læringsmiljø.
- Dermed blir det enda vanskeligere å levere ønsket kvalitet på undervisningen, påpeker Hoen.

Ut over en økning i antall studieplasser ga statsbudsjettet få lyspunkter for UMB. Totalt ble det opprettet 2200 plasser på landsbasis. Plassene ved UMB fordeler seg på 15 innen realfag og 35 plasser som UMB fordeler selv.
Urbygningen
Urbygningen Foto: Kjersti Sørlie Rimer

Utfordrende bygningsmasse
Det ble ingen midler til rehabilitering av Urbygningen, selv om bygget er ferdig forprosjektert og kun mangler oppstartbevilgninger for at byggearbeidene kan starte. Byggets to øverste etasjer er i dag avstengt av brannsikkerhet. Statsbyggs tall viser at UMB har et akkumulert behov for midler til vedlikehold på mer enn en milliard kroner. Vi tvinges til å skyve helt nødvendig vedlikehold fram i tid. Det er med på å skape knapphet på undervisningslokaler i en tid da studenttallet øker.
- Regjeringen legger i sine dokumenter stor vekt på kvalitet i utdanningen. Derfor forbauser det oss at en nødvendig forutsetning for kvalitet, et godt læringsmiljø gjennom gode og tilpassede undervisningslokaler, atter en gang avspises med småsmuler i statsbudsjettet, påpeker Hoen.

Boligutfordring på landet
UMB er i en særstilling blant universitetene når det gjelder studentboliger. Med et begrenset lokalt leiemarked, er Samskipnadens tilbud av hybler helt avgjørende for studentene.
- Av regjeringens 1000 nye studentboliger forventer vi å få en betydelig andel til Ås, understreker Hoen.
Festsalen i Urbygningen med studenter
Festsalen i Urbygningen med studenter Foto: Morten Brakestad

God studieprogresjon
Bevilgingene til universitetet er delvis basert på produksjonen knyttet til studenter og forskning. Det gir UMB 12 millioner kroner ekstra, elleve av disse fra økt studieproduksjon.

Ingen bevilgning til det nye universitetet
- Litt overraskende var det at regjerningen ikke bevilger midler til institusjonene for deres arbeid med etableringen av det nye universitetet (fusjonen mellom UMB og Norges veterinærhøgskole), i denne omgang. Vi forventer en tildeling både til arbeidet med det nye universitetet og Oslofjordalliansen i forbindelse med Kunnskapsdepartementets fordeling av SAK- midler (samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon), avslutter Hoen

For de som vil fordype seg i budsjettet er Kunnskapsdepartementets Blå bok et nyttig dokument.

Oppdatert: 05.10.10
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)