Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Forskningsanerkjennelse til Cambi

Kai Einar Tilley

Cambi ASA har blitt tildelt Bioenergy Innovation Award 2012 av Cenbio under et seminar ved Norsk institutt for bioenergiforskning.


Prorektor for forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Ruth Haug, overrekkerrisen til administrerende direktør i Cambi ASA, Per Lillebø, som vinner av Bioenergy Innovation Award 2012. Prisen består av et diplom og et maleri av kunstneren Elling Reitan.
Prorektor for forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Ruth Haug, overrekkerrisen til administrerende direktør i Cambi ASA, Per Lillebø, som vinner av Bioenergy Innovation Award 2012. Prisen består av et diplom og et maleri av kunstneren Elling Reitan. Foto: Kai Tilley
Det er Cenbio som deler ut prisen. Cenbio er et forskningssamarbeid mellom Sintef og Norsk senter for bioenergi (Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Bioforsk og Skog og landskap). Cambi ASA utvikler, selger og bygger prosessanlegg for effektiv biogassproduksjon fra våtorganisk avfall og biomasse fra avløpsrensing.

Utholdenhet en forutsetning
Administrerende direktør i Cambi ASA,Per Lillebø, kunne fortelle om en lang vei mot dagens suksess. Blant suksesskriteriene for Cambi var at man hadde knyttet til seg langsiktige investorer som hadde tålmodighet til å vente på positive resultater.

Produktet må også ligge i den teknologiske fronten, ingen, heller ikke land som Kina, ønsker å kjøpe gårsdagens teknologi.

- Dessuten må vi ha et godt samarbeide med de fremste forskningsmiljøene i de landene vil ønsker å etablere oss, sa Lillebø under tildelingen.

Solid kontakt med Campus Ås
I samarbeid med UMB og Bioforsk på Ås har bedriften bygget et unikt forbehandlingstrinn basert på damp og trykk, en teknologi som er sentral i biogassforskningen i CenBio og andre forskningsprosjekter. Forskerne setter stor pris på bedriftens engasjement, støtte, rolle som lagbygger og evne til å tenke innovativt ”utenfor boksen”. Bedriften er opptatt av innovasjon i hele biogassens verdikjede og involverer seg i delprosesser som er utenfor eget kjerneområde for å skape en effektiv kjede.

Cambi best av ti nominerte
Prisen utdeles for andre gang og for 2012 har den vært utlyst nasjonalt. Det kom inn forslag på 10 kandidater. Blant disse var det flere svært sterke kandidater.

Cambi  utvikler, selger og bygger prosessanlegg for effektiv biogassproduksjon fra våtorganisk avfall og biomasse fra avløpsrensing. Teknologien regnes som BAT (best available technology) av ledende kunder.

Cambi har solgt 28 anlegg til 13 land. I disse anleggene omgjøres avløps-/kloakkslam fra fra 23 millioner mennesker til patogenfri gjødsel og 1,7 TWh biogass per år.

Bioenergy Innovation Award 2012
Formål Bienergy Innovation Award (BIA) er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som skal stimulere til og belønne kunnskapsbasert innovasjon og/eller entreprenørskap. Prisen skal bidra til å identifisere ideer og prosjekter med innovasjonspotensial samt synliggjøre både nytenkning og innovasjoner innen stasjonær bioenergi.

Utdrag av komiteens begrunnelse
Bioenergy Innovation Award 2012 gikk til en norsk teknologibedrift, Cambi ASA, som er etablert i 1989. Bedriften har vært innovativ i mange år, og viser evne til fornyelse. Bedriften har et sterkt kunnskapsnettverk, og den klarer å skape kommersielle suksesser av det den utvikler. Bedriften er blitt et velrenommert internasjonalt selskap til tross for et svært begrenset hjemmemarked.

Bedriften er svært forskningsorientert og har fått støtte fra Forskningsrådet og Enova. Den deltar aktivt i flere forskningsprosjekter både i Norge og i utlandet, blant annet ved å bygge testrigger og pilotanlegg for utprøving av bærekraftig energiproduksjon fra ulike råstoffblandinger.

Som en naturlig utvidelse av bedriftens forretningsområder knyttet til slam- og avfallsbehandling, har det de siste årene vært en sterk intern satsing på bioenergiproduksjon fra celluloserike energivekster og planterester fra jordbruk og skogbruk. Takket være denne forskningsaktiviteten har bedriften tiltrukket seg en kunde som er villig til å ta risikoen med å sette opp et fullskala anlegg for produksjon av biogass fra lignocellulose, basert på dampeksplosjon av råstoffer som fiberslam, halm, kornavrens og flis. Dette blir verdens første i sitt slag.
 
Odd Jarle Skjelhaugen, CenBio/UMB, Lars Sørum, CenBio/SINTEF på venstre side og Ruth Haug, prorektor for forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB på høyre side, flankerer administrerende direktør Per Lillebø  og Pål Jahre Nilsen fra prisvinneren Cambi ASA.
Odd Jarle Skjelhaugen, CenBio/UMB, Lars Sørum, CenBio/SINTEF på venstre side og Ruth Haug, prorektor for forskning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB på høyre side, flankerer administrerende direktør Per Lillebø og Pål Jahre Nilsen fra prisvinneren Cambi ASA. Foto: Kai Tilley

Kort om CenBio
Sammen med NTNU og Sintef Energiforskning har eierne av Norsk senter for bioenergiforskning blitt utvalgt til et av Norges 8 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Senterets formelle navn er Bioenergy Innovation Centre, forkortet CenBio. UMB er vert for CenBio og Sintef Energiforskning har den praktiske ledelsen. CenBio utgjør det norske biovarme-landslaget, der 18 industribedrifter er partnere. I CenBio konsentrerer vi oss om tre oppgaver: å øke mengden og tilgjengeligheten av norsk biomasse som kan brukes til energiproduksjon, å forbedre effektiviteten ved konvertering av biomasse til bioenergi, og forbedre lønnsomheten i bioenergibransjen.

Les mer om CenBio i denne lenken.

Oppdatert: 20.01.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)