Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Første kvinnelige forsker på publiseringstoppen

Torunn Moe

Mange dyktige forskere ved UMB publiserer spennende forskning i norske og internasjonale tidsskrifter. Professor Inger-Lise Saglie ved Institutt for landskapsplanlegging ligger på topp av 500 forskere ved UMB som er registrert med poenggivende publikasjoner for 2010.


 - Det publiseres mye spennende forskning fra UMB. 2010 var et spesielt år da det for første gang i UMBs historie var en kvinne på publiseringspoengtoppen. Professor Inger Lise Saglie utkonkurrerte alle "gutta" og dro i land flest publiseringspoeng. Vi gratulerer henne med veldig god forskningsinnsats, sier Ruth Haug, prorektor for forskning ved UMB.  

Byutvikling og bærekraft
Inger-Lise Saglies forskningsområder omfatter miljø og planlegging og hun har over tid etablert seg om en anerkjent forsker av internasjonalt format med et stort internasjonalt nettverk.  Hun er spesielt opptatt av drivkrefter i byutviklingen og byplanlegging, samt resultater av byutviklingen i forhold til bærekraftig utvikling, demokrati og makt. Saglies høye publiseringspoengtall i 2010 er knyttet til flere større forskningsprosjekter som omfatter både norske forhold og internasjonale sammenligninger. 

Saglie var i sin tid Norges yngste utdannede arkitekt og har tidligere blant annet jobbet ved byplankontoret i Tromsø og Oslo, Byggforsk og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Inger-Lise Saglie
Inger-Lise Saglie Foto: Håkon Sparre
  

Skap skrivetid
Inger-Lise Saglie er overrasket over at hun havnet publiseringstoppen.  - Det var overraskende og er nok litt tilfeldig i og med at et av mine prosjekter publiserte mange artikler i fjor, sier Saglie.  Artiklene ble blant annet publisert i anerkjente tidsskrifter som European Planning Studies, Planning Theory and Research og Urban Research and Practice. 

Saglies prosjekt "Medvirkning i byplanlegging" har mange internasjonale samarbeidspartnere og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ser på medvirkning og demokrati i byutviklingsprosesser.  Byutviklingen har de senere årene gått i retning av at det i større grad er private aktører som i større grad lager formelle planer.

Forskerne stiller spørsmål ved hvordan forholdet mellom kommunene og private byutviklere påvirker befolkningens medvirkning. Tendensen er at offentlig medvirkning kommer sent i prosessen og blir en slags bremsekloss. Dette skaper dårlige prosesser.  

- Mange av artiklene som havnet i publiseringsoversikten for i fjor ble til på konferanser hvor våre internasjonale samarbeidspartnere møttes og vi satte av ekstra dager til å jobbe intensivt med artikkelskriving om disse temaene. Det er svært viktig å skape seg slike "lommer" i hverdagen for å gjøre dypdykk i forskningen. Prosjektmidlene har gitt oss mulighet til å delta på konferanser og møtes for å utveksle ideer, og det har vært en stor fordel, sier Saglie.  

Veien videre
Prosjektet har nettopp fått ny bevilgning fra Norges forskningsråd for fire nye år og skal videre se på byutviklingsprosesser knyttet opp mot bærekraft.  

- Vi har opplevd stor interesse for prosjektet så langt, både i departementet og hos private organisasjoner, og vi har holdt en rekke foredrag i Norge og på internasjonale konferanser, sier Saglie.

Oppdatert: 14.06.11
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

Publisering ved UMB 2010