Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Gode søkertall ved UMB

Eivind Norum

De foreløpige tallene fra Samordna opptak viser fin vekst i antall førsteprioritetssøkere ved UMB. Årets vekst i forhold til samme tid i fjor er på hele 12 prosent.


Antall personer som vil ha studieplass ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) øker godt i forholdt til samme tid i fjor viser opptakstallene som ble offentliggjort i dag. 

Årets foreløpige tall viser at 1666 personer har satt UMB som sitt førstevalg. På samme tid i fjor var tallene ved UMB 1483 personer. Det utgjør en samlet vekst på rundt 12 prosent.
Rektor ved UMB Hans Fredrik Hoen
Rektor ved UMB Hans Fredrik Hoen Foto: Håkon Sparre

Fornøyd rektor
UMBs rektor Hans Fredrik Hoen er godt fornøyd med de foreløpige opptakstallene.

– Det ser ut til at vi fortsetter å øke i samme takt som foregående år. Vi har flere søknader til praktisk talt alle studier. Det er veldig positivt, sier Hoen. 

Han understreker at det fortsatt er ledige plasser på fremtidsrettede studier som gir gode arbeidsmuligheter på viktige områder.

– De høye søkertallene reflekterer at studietilbudet ved UMB er i takt med de interesser og prioriteringer studiesøkende ungdom har, og derfor skal vi fortsette å synliggjøre de viktige og interessante studietilbudene ved UMB i tiden som kommer, avslutter Hans Fredrik Hoen. 
Prorektor Mari Sundli Tveit
Prorektor Mari Sundli Tveit Foto: Håkon Sparre

Etterspurte utdanninger
Prorektor for utdanning, Mari Sundli Tveit mener den positive trenden er en god bekreftelse på at universitetet er en viktig utdanningsaktør.
 
- Dette er en bekreftelse på at stadig flere ungdommer ser de mange gode utdanningsmulighetene ved UMB. Jeg synes også at dette er en fin bekreftelse på at vi tilbyr fremtidens mest etterspurte utdanninger, sier prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit. 

Tveit sier videre at resultatene kommer som en følge av systematisk og langsiktig arbeid i alle ledd ved universitetet.

- Dette er gode resultater og veldig gledelig for oss alle. Ikke minst for de som vil ha en solid utdanning, sier hun.
5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi
5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Industriell økonomi Foto: BASF SE

Disse fagene øker mest
Ved UMB er det noen fag som har hatt en ekstra gledelig utvikling. Blant annet Matvitenskap og ernæring. Her har økningen vært hele 131 prosent! Andre fag som har hatt en positiv utvikling:

Matvitenskap og ernæring (+ 131 prosent)
Kjemi og bioteknologi (+100 prosent)
Industriell økonomi (+ 65 prosent )
Eiendomsfag (+ 46 prosent)
Bachelor geomatikk (+ 43 prosent )
Samfunnsøkonomi (+ 29 prosent)
By- og regionalplanlegging (+ 25,5 prosent)De nasjonale tallene

Ved søknadsfristen i 2011 var det registrert rundt 108 600 søkere til høyere utdanning. I år var det registrert 115 764. En vekst på nesten 6,6 prosent. I 2012 er 59,2 % av søkerne
kvinner, mot 59,4 % i 2011. Mer om tallene - se Samordna opptak.

Slik gjorde de andre universitetene det:
Universitetet i Agder                                  +19.11%
Universitetet i Bergen                                   -1.33%
Universitetet i Nordland                                +8.44%
Universitetet i Oslo                                      +5.24%
Universitetet i Stavanger                              +7.20%
Universitetet i Tromsø                                +19.03%
Universitetet for miljø- og biovitenskap        +12.34%
NTNU                                                         + 2.65%
5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi
5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi Foto: Håkon Sparre


Publisert: 23.04.12
Oppdatert: 25.04.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)