Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Imponert statsråd på UMB-besøk

Torunn Moe

Store planer, spennende muligheter og store kontraster møtte statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, da hun tirsdag 28. februar besøkte UMB.


Aasland ble hilst velkommen av rektorene Hans Fredrik Hoen ved UMB og Yngvild Wasteson ved Norges veterinærhøgskole (NVH). Statsråden fikk en grundig innføring i samfunnsoppdraget og skisseprosjektet for det nye universitetet (DnU) og Senter for husdyrforsøk.

Statsråd Tora Aasland hilses velkommen til UMB av rektor Hans Fredrik Hoen og rektor ved NVH, Yngvild Wasteson.
Statsråd Tora Aasland hilses velkommen til UMB av rektor Hans Fredrik Hoen og rektor ved NVH, Yngvild Wasteson. Foto:


Rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB ga også et innblikk i utfordringer i forbindelse med forfall av bygninger og vedlikeholdsetterslep ved UMB, og hvor krevende det er å opprettholde bygningsmassens bruksverdi i dagens situasjon.

Rektorene Hans Fredrik Hoen og Yngvild Wasteson ved UMB og NVH viser statsråd Tora Aasland byggetomten for det nye universitetet.
Rektorene Hans Fredrik Hoen og Yngvild Wasteson ved UMB og NVH viser statsråd Tora Aasland byggetomten for det nye universitetet. Foto: Håkon Sparre


Ros fra statsråden
Leder for fellesstyret for DnU, Finn Bergesen jr., la i sin presentasjon av samfunnsoppdraget for det nye universitetet vekt på at fusjonsprosessen i stor grad handler om å se muligheter i stedet for trusler.

Bergesen påpekte at DnU gir mange muligheter, og blir en enda større arbeidsplass i Ås kommune enn tidligere. Dette krever også omfattende tilrettelegging blant annet innen infrastruktur, boliger og barnehager.

- Vi setter stor pris på Kunnskapsdepartementets gode støtte i prosessen vi nå er inne i, sa Bergesen.

Aasland var fornøyd med det krevende arbeidet som er lagt ned i fusjonsprosessen så langt.

- Jeg er imponert og ønsker å takke rektorene ved UMB og NVH, samt fellesstyret for det gode arbeidet som er gjort og måten dere ser framover på en god måte. Sammenslåingen er en unik mulighet til å skape en ny og spennende institusjon med klar profil og internasjonalt fremragende fagmiljøer. Samarbeidet med Veterinærinstituttet og andre institutter på Ås vil gi store muligheter for å bygge et profilert og spennende universitet med høy kvalitet og internasjonal påvirkningskraft, sa Aasland.

En engasjert statråd Tora Aasland holdt innlegg for representanter fra UMB og NVH under sitt besøk på UMB.
En engasjert statråd Tora Aasland holdt innlegg for representanter fra UMB og NVH under sitt besøk på UMB. Foto: Håkon Sparre


Forståelse for krevende prosesser
Statsråden uttrykte stor forståelse for at fusjonsprosessen er krevende på mange nivåer, spesielt innen faglig organisering. Hun understreket at prosessen følges nøye både fra Kunnskapsdepartementet, men også Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

- Det er et viktig mål at det nye universitetet skal være én institusjon og ett integrert nytt universitet, sa Aasland.

Ris og roser fra studentene
Statsråden ble tatt med på befaring på byggetomten for de nye bygningene, og videre for å se på de dårlige forholdene i Urbygningen. Der holdt leder for studentstyret ved UMB, Torfinn Belbo, en appell på vegne av studentene.

- Det er uverdig at studenter og ansatte må jobbe og studere under slike forhold som vi har her i Urbygningen, sa Belbo.

Statsråd Tora Aasland var på befaring i Urbygningen, hvor leder for studentstyret ved UMB, Torfinn Belbo, holdt en appell.
Statsråd Tora Aasland var på befaring i Urbygningen, hvor leder for studentstyret ved UMB, Torfinn Belbo, holdt en appell. Foto: Håkon Sparre


Han ga likevel Kunnskapsdepartementet ros for arbeidet med bevilgningen som ledet til finansiering av 250 nye studentboliger i Ås. Aasland fikk overrakt 100 roser - en rose for hver studentbolig som Kunnskapsdepartementet ga bevilgning til.

Studentstyrene ga 100 roser til statsråd Tora Aasland, her overrakt av leder for studentstyret ved UMB, Torfinn Belbo.
Studentstyrene ga 100 roser til statsråd Tora Aasland, her overrakt av leder for studentstyret ved UMB, Torfinn Belbo. Foto: Håkon Sparre


Bringe forskerne sammen
Rektor Yngvild Wasteson ga en orientering om forskningsalliansen Soria Moria, som har som mål å sørge for gode forskningsstrategiske prosesser mellom UMB og NVH fram mot fusjonen. Prosjektet ønsker å bringe forskerne ved de to institusjonene sammen, gjennom utveksling av ideer og reelt samarbeid.

- Det er viktig at vi skaper et fellesskap hvor vi også kan treffe vanskelige beslutninger, sa Wasteson, som understreket at samarbeidet så langt har vært positivt og resultert i flere felles prosjektsøknader, forskningsprosjekter og publikasjoner.

Smakebiter fra UMBs forskning
Besøket ble avsluttet med et utvalg fra UMBs forskning med temaer som bærekraftig akvakultur, Matpiloten som motor for innovasjon i det nye universitetet, forståelse av mekanismer for spiseatferd og årsakssammenhenger i vitenskaper.

Forskningsdirektør Ragnhild Solheim ved UMB avsluttet med en orientering om universitetets arbeid med innovasjon, kommersialisering og næringslivskontakt.

Oppdatert: 05.03.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

Tora Aasland forventer universitet med høy kvalitet på Ås