Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Masteroppgave skaper bølger rundt kreftvaksine

Eivind Norum

En masteroppgave skrevet av en UMB-student skaper debatt rundt det planlagte kreftvaksineprogrammet mot livmorhalskreft. Et program som etter planen skal settes i gang til høsten.


Regjeringen har gått inn for at vaksinen mot livmorhalskreft, HPV, skal innføres for 12-åringer høsten 2009, men det var før oppgaven til masterstudent Meryl Sønderby Lillenes ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble kjent. Nå kan studentarbeidet ved UMB stoppe hele det planlagte vaksineprogrammet mot livmorhalskreft.

UMB masteroppgave får stor oppmerksomhet.
UMB masteroppgave får stor oppmerksomhet. Foto: Illustrasjon
Sår tvil om effekt og sikkerhet
Årsaken er at Lillenes sin oppgave sår tvil om vaksinen har noe effekt mot livmorhalskreft. Like alvorlig er det at studentoppgaven også viser at det er klare usikkerheter rundt vaksinenes sikkerhet.

Grunnlaget for beslutning
Masteroppgaven har tatt for seg hvordan en får en vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og gjennom å undersøke prosessene konkluderer masteroppgaven med at en dette stadiet ikke kan konkludere med at HPV-vaksinen er et godt eller dårlig tiltak for alle norske jenter.

Lillenes mener konsekvensene kan være av store dimensjoner begge veier, og man vet ikke i hvilken retning de vil gå. Spørsmålet blir derfor hvem som får fordelene og hvem som bærer risikoen når alt kommer til alt. Det blir åpen høring 1. april 2009 om HPV-vaksinen.

Veiledere på Lillenes sin masteroppgave har vært:
Hovedveileder professor Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda.
Biveileder Grethe Foss, dr.scient. og seniorrådgiver i Bioteknologinemnda.
Eva Gjengedal ved Universitetet i Bergen har bidratt med veiledning i metode.


Bakgrunn for oppgaven
Rundt 300 kvinner i Norge får påvist livmorhalskreft hvert år, og det er ca. 80 dødsfall i året som følge av denne kreftformen. Tidlig på 1980-tallet ble sammenhengen mellom humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft etablert, og det har siden blitt utført mye forskning på denne sammenhengen.

HPV-infeksjon er den mest vanlige seksuelt overførbare infeksjonen. Selv om de aller fleste infeksjonene går bort av seg selv, kan allikevel HPV forårsake sykdom. Det er identifisert over 200 HPV-typer, men kun ca. 18 av disse er identifisert som kreftfremkallende. Og det er en vedvarende infeksjon med disse høyrisikotypene som er assosiert med kreftutvikling.

Det faktum at HPV kan være en årsak til utviklingen av livmorhalskreft, har lagt grunnlaget for å utvikle en vaksine mot dette viruset for å forhindre livmorhalskreft. Og sommeren 2006 ble den første HPV-vaksinen godkjent for markedsføring. Det er nå to godkjente vaksiner i Norge: Gardasil fra Merck og Cervarix fra GlaxoSmithKline.Publisert: 16.03.09
Oppdatert: 20.03.09
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

Vil stoppe kreftvaksine - NRK Puls

Utsett HPV-vaksinering - Dagbladet

Samlet bioteknologinemnd - Dagens Medisin

Bioteknologinemnda får vaksine-refs - VG

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter - BT

Emneord

- Forskning
- Helse
- Medisin
- Utdanning