Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Mindre laksefôr til spille

Bjørn Tore Forberg (Nofima) og Mette Risbråthe

– Laksenæringa kan øke effektiviteten og spare kostnader på å optimalisere fôrkvalitet og fôringsutstyr, sier Maike Marlene Oeheme.


Maike Marlene Oehme
Maike Marlene Oehme Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud

Hun forsvarer sin doktorgrad om temaet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. mars.

Oeheme peker på viktige faktorer for god kostnadseffektivitet og full utnyttelse av kostbare fôrressurser:

Best mulig teknisk kvalitet på fôret, optimalisering av utfôringsanleggene, god spredning av fôr i merd og minst mulig tap av fôr.

Reduserer svinn

Hovedkonklusjonen fra arbeidet er at både fôrets tekniske kvalitet og optimalisering av utstyret i forbindelse med fôring kan redusere fôrspill og øke fôrinntaket hos laks.

Arbeidet har også vist at fôr med høy teknisk kvalitet som er optimalisert for å minimalisere støvdannelse, kan ha negativ effekt på fôrinntak.

Maike Marlene Oehemes doktorgradsarbeid har økt kunnskapen om utnyttelsen av fôrressurser ved å redusere fôrspill i oppdrett av laksefisk, og samspillet mellom teknisk og ernæringsmessig kvalitet av fôret.

Studert fordeling av fôret i merd
Hun har studert dannelse av støv og små partikler fra fôr med ulik fysisk kvalitet i et luftbasert utfôringsanlegg med ulik utmatings- og lufthastighet.

Hun har også studert variasjon i fordelingen av fôr i merd med bruk av to ulike spredere og ulike innstilinger på utfôringsanlegget. I tillegg har samspillet mellom teknisk fôrkvalitet vært studert i forhold til fôrinntak og fôrutnyttelse.

Doktorgradsarbeidet har også hatt fokus på å predikere biologisk utnyttelse av fôret utfra tekniske analyser av fôret.

Viktig kunnskap

– Det er viktig å studere samspillet mellom pelletskvalitet og fôrinntak. Det er fortsatt stort behov for metodeutvikling for å kunne studere dette samspillet, sier Turid Synnøve Aas ved Nofima.

Hun har vært veileder for Oeheme sammen med Mette Sørensen og Kjell Arne Rørvik (fra UMB og Nofima), Torbjørn Åsgård, Bendik Fyhn Terjesen og Tore Andreas Samuelsen (Nofima).

Doktorgradsarbeidet er finansiert av CREATE (Centre for Research-Based Innovation in Aquaculture Technology, SFI) og er utført ved Nofima Sunndalsøra.

Publisert: 01.03.13
Oppdatert: 27.02.13
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

 Oehemes doktorgradsarbeid har økt kunnskapen om utnyttelsen av fôrressurser i oppdrett av laksefisk.
Oehemes doktorgradsarbeid har økt kunnskapen om utnyttelsen av fôrressurser i oppdrett av laksefisk. Foto: Håkon SparreEmneord

- Akvakultur
- Forskning