Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Noregs landbrukshøgskole med i NUFU-programmet

Knut Werner Alsen

Noregs landbrukshøgskole (NLH) er tildelt pengar til to samarbeidsprosjekt, eit i Nepal og eit i Uganda. Det er universiteta i Sør sine prioriteringar som er mest vektlagd. Styret i Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) har òg verdsett dei prosjekta som var med i forrige periode.


NLH fikk middel til to av i alt femten prosjekter som NUFU-programmet støttar i 2002-2006. Med det er i alt 65 samarbeidsprosjekt knytta til forsking og forskarutdanning mellom institusjonar i Nord og Sør. Resten av prosjekta i denne tildelingsrunden gikk til dei andre universiteta i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Samarbeidsprosjekta NLH fikk midler til i ligg i Uganda og Nepal. NLH skal samarbeida med Makerere University, Uganda. Prosjektet heiter ”Bioversity and Plant-Animal Interactions in Uganda”. I Nepal er det universitetet i Tribhuvan som i samarbeid med NLH skal forska på ”Education, Research and Training for Sustainable Management og Natural Resources in Watersheds og Nepal”.

Oppdatert: 27.11.02
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)