Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Sjømat-forskning avgjørende for økt matvaresikkerhet

Kristine Løwe

Akvakulturforskning, som UMB og NVH er sterke på, er vesentlig for økt matvaresikkerhet i fremtiden. Det sa fiskeriministeren da hun foreleste ved UMB torsdag.


- Forskning er helt avgjørende for havbruksnæringen, sa Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun foreleste på UMB torsdag.
- Forskning er helt avgjørende for havbruksnæringen, sa Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun foreleste på UMB torsdag. Foto: Gisle Bjørneby

- Det som er helt sikkert er at havbruksnæringen har fått en vesentlig større rolle innen matproduksjon. Sjømat er Norges tredje største eksportnæring og betydningen er økende. Forskningsmiljøene på Ås og Adamstuen er verdensledende på dette området, så dere er  privilegerte som skal jobbe innenfor dette området, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun foreleste for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i dag.

- Norge en stormakt innen sjømat

Ministeren var på UMB blant annet for å bli bedre kjent med forskning og utdanning hos Veterinærinstituttet (VI), Norges Veterinærhøgskole (NVH), UMB - og den forestående fusjonen mellom NVH og UMB.

Men mens hun var her forleste hun også for studenter innen økonomi og akvakultur om betydningen av havbruksnæringen og karrieremuligheter innen marin sektor.

- Norge er en stormakt når det kommer til sjømat, og vi både skal og må utvikle oss videre. Jeg mener at vi finner mange av svarene på verdens utfordringer i havet: Vi ser en ekstrem befolkningsvekst, og gitt denne veksten er det mange som vil ha behov for mye mer mat, sa Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen lyttet engasjert til presentasjoner om forskning og utdannnig ved UMB og NVH.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen lyttet engasjert til presentasjoner om forskning og utdannnig ved UMB og NVH. Foto: Gisle Bjørneby


Hun påpekte at havbruksnæringen, og forskning på denne, vil kunne spille en vesentlig rolle her.

- Havbruksnæringen har ikke kommet dit den er i dag uten forskning, og vi vil heller ikke komme videre uten forskning. Forskning gir oss ny, vesentlig kunnskap om ting som avl, fôr og vaksiner. Fôr er et av de forskningsprosjektene, som jeg vet dere her er veldig gode på, som er helt avgjørende for fremtidig matvaresikkerhet, sa ministeren.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på UMB-besøk. Her sammen med UMB-rektor Hans Fredrik Hoen.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på UMB-besøk. Her sammen med UMB-rektor Hans Fredrik Hoen. Foto: Gisle Bjørneby
Sjømat ikke bare fisk


Hun trakk også frem markedsforskning og varemarkedsanalyse som vesentlig, med henvisning til at  den norske andelen av sjømatmarkedet i Brasil eksempelsvis har sunket fordi andre har vært flinkere til å tolke trendene der enn norske aktører.

Videre pekte hun på at vi gjerne tenker på fisk når vi snakker om havbruksnæring, men at vi jo får mye annet fra havet – som alger, tang og tare som kan bidra til å løse problemer innen helse og bioenergi.

- Jeg må innrømme at jeg er litt hekta på tare om dagen, sa ministeren.  

Berg-Hansen sa hun mener vi har en moralsk plikt til å bidra til mer mat i verden, og at havbruksnæringen kan spille en nøkkelrolle.

- Vi må bidra til mer mat og større bærekraftighet

- Jeg må være ærlig å si at norsk laks ikke spiller noen rolle i å mette barn i  Afrika, men silda vår gjør det til en viss grad, og tørrfisk gjør det til en viss grad. Det viktigste er allikevel å gjøre disse landene selvhjulpne. Vi skal drive bærekraftig havbruksnæring, men vi skal også bidra til mat til flere, sa ministeren.

Hun presiserte at ikke alt er rosenrødt innen havbruksnæringen, og at også den næringen setter spor etter seg i miljøet. Men hun påpekte at disse sporene er relativt svake sammenlignet med annen matvareproduksjon, som kjøttproduksjon.

Akvakulturstudent Jørn H. Gjul under Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens tale til UMB-studenter.
Akvakulturstudent Jørn H. Gjul under Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens tale til UMB-studenter. Foto: Gisle Bjørneby


- Det som overrasket meg, og overrasket meg litt positivt, i ministerens forelesning var at hun la så mye vekt på dette med tare, sa Jørn H. Gjul, som tar en mastergrad i akvakultur ved UMB.

Han tok bachelorgraden sin i akvakultur her på UMB og er nå på det siste semesteret av den to-årige masteren i akvakultur.

Studenter med stor tro på havbruksnæringens potensiale

- Jeg har alltid hatt interesse for matproduksjon og vurderte lenge akvakultur, og da jeg hadde min første sommerjobb på oppdrettsanlegg innså jeg raskt  at det var dette jeg ville drive med. Jeg har stor tro på akvakultur både nå og i framtida. Potensialet og mulighetene synes bare større jo mer man har lært og erfart om akvakultur, derfor har jeg valgt å studere akvakultur, og synes å ha truffet blink, sa han.

Margit Langmoen Olsen, som tar samme masterstudie i akvakultur som Gjul, var spesielt opptatt av hva ministeren hadde å si om akvakultur og matvaresikkerhet.

Margit Langmoen Olsen og Jørn H. Gjul tar begge en master i akvakultur ved UMB og har stor tro på havbruksnæringens potensiale.
Margit Langmoen Olsen og Jørn H. Gjul tar begge en master i akvakultur ved UMB og har stor tro på havbruksnæringens potensiale. Foto: Kristine Løwe


- Akkurat grunnen til at jeg valgte å studere akvakultur var litt tilfeldig. Jeg hadde bestemt meg for at jeg ville studere på UMB og i den forbindelse gikk jeg igjennom de ulike studieprogrammene. Det var da jeg kom over akvakultur og jeg ble med en gang veldig interessert. Jeg har alltid vært interessert i det maritime, og det statsråden sa om å forsyne verden med mat synes jeg er veldig viktig. Akvakultur er en voksende næring med store potensial, og jeg har stor tro på at havbruksnæringen vil få enda større betydning i fremtiden, sa hun.

Begge sa de gjerne vil jobbe innen oppdrettsnæringen etter endt studie, men Langmoen OIsen påpekte at hun også er åpen for andre muligheter innen fagområdet.Publisert: 07.03.13
Oppdatert: 09.03.13
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)