Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Strømkundene taper på variabel strømpris

Torunn Moe

Når prisene går opp for strømleverandørene, er de raske med å sette prisene opp for kunder med variable strømpriskontrakter.


Går prisendringen i strømkundenes favør derimot, er strømleverandørene tilbakeholdne med å senke prisene tilsvarende og i samme tempo. Det viser en ny doktorgrad fra Handelshøgskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Stipendiat Faisal Mirza ved Handelshøgskolen UMB har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt konkurransesituasjonen i det norske kraftmarkedet, og hvordan prisendringer på den nordiske kraftbørsen Nordpool gjenspeiles i strømleverandørens priser ut til forbrukerne. 
Faisal Mirza avslører skjevhetene i det norske kraftmarkedet
Faisal Mirza avslører skjevhetene i det norske kraftmarkedet Foto: Håkon Sparre


Betydelige skjevheter

På samme måte som når Norges Bank setter opp eller ned styringsrenten, og bankene følger etter med rentejustering for sine kunder, justerer strømleverandørene prisene til sine kunder med standard variabel strømpriskontrakt basert på prisendringer på den nordiske kraftbørsen Nordpool.

På NordPool selger kraftprodusenter i Norge, Sverige, Finland og Danmark sin kraftproduksjon, og strømleverandører kjøper strøm som de selger videre til sine kunder.

På samme måte som bankene er pålagt å varsle sine spare- eller lånekunder om renteendringer en viss tid før endringen skjer, har også strømleverandørene plikt til å varsle prisendringer av betydning til sine kunder med variabel strømpris. Endringene skal, ifølge meldepliktforskriften for kraftpriser, meldes til Konkurransetilsynets kraftprisdatabase 14 dager før prisendringen trer i kraft.

Faisal Mirza fant betydelige skjevheter i strømleverandørenes prisjustering til strømkundene.
Får strømleverandørene økning i sine kostnader på grunn av høyere priser på kraftbørsen, øker de strømprisen for kundene tilsvarende og raskt for å hindre økonomisk tap.

- Går imidlertid strømprisene ned, bruker strømleverandørene lenger tid på å redusere prisen ut til kundene. Forskningsresultatene viser at den gjennomsnittlige forsinkelsen i prisjustering til kunden ved prisnedgang er fire uker, mot tre uker i gjennomsnitt ved prisøkning, sier Mirza.

Førsteamanuensis Olvar Bergland ved Handelshøgskolen UMB.
Førsteamanuensis Olvar Bergland ved Handelshøgskolen UMB. Foto: Håkon Sparre
Velg spotpris

Det viser seg videre at dominerende strømleverandører med mange kunder har større skjevheter i prisjusteringen enn gjennomsnittet.

Norske strømkunder har generelt lav bevissthet rundt disse skjevhetene i kraftmarkedet. Forskerne ved Handelshøgskolen UMB ønsker å øke bevisstheten blant kundene, med bakgrunn i forskningsresultatene.

- Vi vil oppmuntre strømkundene til å bli mer aktive og vurdere å bytte til andre typer strømkontrakter, som for eksempel spotpris eller ulike typer fastprisavtaler. På den måten kan strømkundene være med på å påvirke konkurransen og skjevhetene i markedet for variable strømpriskontrakter, sier førsteamanuensis Olvar Bergland ved Handelshøgskolen UMB, som har vært Mirzas veileder i doktorgradsarbeidet.

Oppdatert: 30.01.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)