Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


UMB med to kandidater i Forsker grand prix-finalen

Torunn Moe

PhD-kandidat Hilde Hauge fra UMB sikret seg finaleplass i Forsker Grand Prix i andre semifinale lørdag 18. juni. Fra før har Anne Chapuis fra UMB kvalifisert seg til finalen. UMB har dermed begge sine påmeldte kandidater i finalen i Oslo i 24. september.


Forsker Grand Prix er et sceneshow der PhD-kandidater presenterer sin forskning foran et dommerpanel med et bredt publikum i salen. Arrangører er Universitetet i Oslo, Forskningsdagene, Høgskolen i Akerhus, Høgskolen i Oslo og UMB.

Hilde Hauge er til daglig stipendiat ved Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved UMB og begeistret både publikum og dommere med foredraget ”Ungdom og hest - en arena for mestring?”.

- Det var gøy å være med på dette og jeg fikk veldig god respons fra dommerne. Jeg synes det er moro å formidle forskningen min til folket på denne måten. Prosessen har vært veldig lærerik og jeg føler jeg når frem på en god måte når jeg står på scenen og kan bruke ulike effekter i formidlingen. Da publikum ble spurt i etterkant av presentasjonen, hadde de fått med seg det jeg ønsket å formidle. Det viser at det fungerer bra å formidle forskning på denne måten slik at folk forstår det, sier Hauge.

Hilde Hauge
Hilde Hauge Foto: Øystein Bakken

Ungdom og hest - en arena for mestring?
Hauge undersøker i sitt prosjekt  hva som kan være positivt med hester for ungdom, særlig i forhold til mestring. Totalt deltar 80 tilfeldig utvalgte ungdommer fra 6 fylker i prosjektet. Ungdommene får en gang i uka i løpet av et halvt år være på en gård og holde på med stallarbeid, hestestell og lære seg og ri og håndtere hesten.

Hauge samler inn data via spørreskjemaer og videoregistreringer og har ser på utviklingen mens de er på gården.

- Det spennende med prosjektet er at det er tverrfaglig. Det tar for seg fagfeltene etologi og psykologi – læren om dyrs og menneskers atferd og samspillet mellom dem. Gjennom videoregistreringene kan vi undersøke hva som faktisk skjer mellom ungdom og hest og hvordan det endrer seg etter hvert. Dette settes sammen med det ungdommene svarer på spørreskjemaene for å se hvordan opplevelsen med hest påvirker blant annet deres mestringstro, sier Hauge.

Formidlingsglede
Forsker Grand Prix belønner de som har evne til å fortelle om egen forskning på en kortfattet og engasjerende måte. Kandidatene får fire minutter til å presentere sitt bidrag. Deretter blir fremførelsen bedømt av publikum og tre fagdommere fra henholdsvis akademia, media og scenekunst.

Ti finalister
I lørdagens semifinale deltok ni kandidater hvorav fem gikk videre til finalen som holdes i Oslo 24. september. To av disse går videre til den nasjonale finalen som holdes på Den Nationale Scene i Bergen søndag 2. oktober.

Spennende temaer
Det var også i den andre semifinalen stor faglig variasjon i foredragene. Temaene omhandlet blant annet hørsel og livskvalitet, amazonasindianere og mangfold, Schuberts klavermusikk, lov og rett hos Bertolt Brecht og hvordan urin speiler helsa vår.

Publisert: 21.06.11
Oppdatert: 22.06.11
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

Forskningsdagene