Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


UMB samarbeider med FEED

Torunn Moe

UMB signerte nylig en samarbeidsavtale med FEED (Kompetanse i matindustrien). Hovedmålet er å sikre bredden av norsk matindustri tilgang på nødvendig, god og ledende kompetanse i fremtiden.


- Avtalen mellom FEED og UMB innbærer konkret samarbeid om tiltak for å øke matutdanningens  relevans for industrien, samarbeid om rekruttering til matrelaterte studier og samarbeid  om etter- og videreutdanning for ansatte i matindustrien, sier rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB.

Prosjektleder for FEED, Anne-Grete Haugen og rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB signerer samarbeidsavtale.
Prosjektleder for FEED, Anne-Grete Haugen og rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB signerer samarbeidsavtale. Foto: Håkon Sparre


FEED-prosjektet er matindustriens dugnad for å heve kompetansen i bransjen, og prosjektet er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i matsektoren. NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), sammen med ti av de største matbedriftene i Norge, står sammen som eiere av prosjektet. Landbruks- og matdepartementet bistår med finansiering.

Sikre rekruttering og kompetanseutvikling
Samarbeidet med FEED skal bidra til å rekruttere, utvikle og videreutdanne dyktige studenter og ansatte. Dette skal blant annet gjøres ved videreutvikling av kvalitet og relevans av aktuelle studieprogrammer ved UMB, og informasjon om kompetanseutviklings- og karrieremuligheter for ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

Partnerskapet gir i tillegg muligheter for å samarbeide om blant annet prosjektsøknader, master- og PhD-oppgaver, mentorordning, hospitering, kurs og seminarer og bedriftsbesøk. Partene skal i fellesskap samarbeide om rekruttering av studenter, og tydeliggjøre mulige karriereveier i fellesskap.Publisert: 24.02.12
Oppdatert: 28.02.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)