Navigasjon: Hovedside / Forskning / Helse NMBU [Sidekart] [Kontakt] Health NMBU
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Helse NMBU
Hovedsiden

Ansatte/Staff

Natur, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap - Natur, miljø, helse og livskvalitet

Mastergradsoppgaver
Artikler merket med 'Miljø':
(07.04.11) Nasjonal kartlegging av tilbydere og brukere av grønn omsorg
(05.04.11) Sluttseminar og minikonferanse: Barn og unges utearealer
(23.02.11) Manglende vindusutsikt kompenseres med økt bruk av planter inne
(17.02.11) Oslo kommune ofrer grønt miljø
(12.02.11) Helse UMB aktive i Oslofjordsalliansen (OFA)
(20.11.10) Gjesteforelesning: Utvikling og effekter av Grønn omsorg i Nederland
(11.11.10) Friluftsliv på resept
(19.10.10) Ny bok om skog og helse
(14.09.10) Disputas: Restorative components of small urban parks
(08.09.10) Ny forsker i Forskergruppe for Natur, Helse og Livskvalitet
(09.04.10) Inneplanter har betydning for tilfredshet og humør under rehabilitering
(02.04.10) Ungdommens utearealer - hvordan ivaretar utemiljøet muligheter for fysisk aktivitet?

 
Helse NMBU

Webansvarlig:

Camilla Ihlebæk
camilla.ihlebak@umb.no


Universitet for miljø- og biovitenskap
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

 
Arkiv

(09.11.12) Hva gjør legen med ryggpasienten?
(07.11.12) Miljøpsykologi i A-magasinet
(05.11.12) Veien tilbake i jobb etter rehabilitering
(07.09.12) Gjesteforelesning dyreassisterte intervensjoner
(23.08.12) Sultne på helseinformasjon
(10.08.12) Gjesteforelesning for nye masterstudenter i folkehelse
(06.08.12) Startseminar: Dyreassisterte og robotassisterte intervensjoner for demente
(02.07.12) Workshop om terapeutisk hagebruk
(02.07.12) Grønn omsorg for personer med klinisk depresjon
(01.07.12) Nordisk workshop om Grønn omsorg
(27.06.12) Bekymringer og helseplager
(20.06.12) Etniske forskjeller i risiko for hjerte - og karsykdommer
(18.05.12) Flere overvektige barn på landet
(04.05.12) Gjesteforelesning om verdsetting av barns helse
(11.04.12) Sluttseminar: Naturelementer i arbeidsmiljøet