Navigasjon: Hovedside / Forskning / Helse NMBU [Sidekart] [Kontakt] Health NMBU
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Helse NMBU
Hovedsiden

Ansatte/Staff

Natur, helse og livskvalitet

Master i Folkehelsevitenskap - Natur, miljø, helse og livskvalitet

Mastergradsoppgaver

Natur, helse og livskvalitet

Hilde Hauge

Forskergruppen jobber for at UMB skal være et nasjonalt vitenskapelig senter for bruk av natur, omgivelser og miljø til å fremme menneskers helse og livskvalitet, både forebyggende og rehabiliterende.


Hverdagslivets omgivelser, rekreasjon og friluftsliv
Betydningen av urbane omgivelser, innemiljø, kulturlandskap, skog og utmark for helse og livskvalitet. Forekomst av og barrierer mot en helsefremmende livsstil.

Gård, nærmiljø og rehabilitering
Bruk av dyr, planter og tilrettelagte omgivelser til helsefremmende aktiviteter i, og ressurs for, skole-, helse- og sosial¬sektorene, både ved forebyggende og rehabiliterende tiltak.

Helse og samfunn
Fysisk planlegging i relasjon til miljø - og landskapsplanlegging, og tilrettelegging for individhelse og folkehelse. Samfunnsøkonomiske sider ved bruk av natur og omgivelser til å fremme individhelse, folkehelse og livskvalitet. Epidemiologiske og samfunnsmedisinske problemstillinger knyttet til folkehelse.


Hvit vannlilje
Hvit vannlilje Foto: Kjersti Sørlie Rimer
Organisering
Leder: Professor Camilla Ihlebæk, Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap
Nestleder: Førsteamanuensis Grete Patil, Inst. for plante- og miljøvitenskap

Medlemmer av forskergruppen i dag: 
30 forskere innen dyr, planter, landskap, skog, planlegging, økonomi, medisin, epidemiologi, psykologi, sykepleievitenskap og pedagogikk
– en bred tverrfaglig gruppe fra 6 av UMBs institutter


Masterprogram
Folkehelsevitenskap, i samarbeid med Høgskolen i Oslo

Publisert: 02.05.08
Oppdatert: 18.06.10
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Helse NMBU

Webansvarlig:

Camilla Ihlebæk
camilla.ihlebak@umb.no


Universitet for miljø- og biovitenskap
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

 
Relasjoner til saken

Presentasjon av forskergruppen

Poster Helse UMB

Poster om Grønn Omsorg

Mastergradsstudium i Folkehelsevitenskap
- natur og miljø, helse og livskvalitet


Sikrer befolkningens helse
-master i folkehelsevitenskap


Geografisk stedfesting av sykdommer

Folkehelse, miljø og samfunn

Health and the natural outdoors
- Rapport Strategic workshop Cyprus


Health and the natural outdoors
- Summary


Kunnskapsstatus og forskningsbehov innen Inn på tunet
- Rapport til NFR, NAV, Innovasjon Norge og SLF


Emneord

- Grønn omsorg
- Helse
- Livskvalitet
- Natur, helse og livskvalitet