Navigasjon: Hovedside / Institutter / Husdyr- og akvakulturvitenskap [Sidekart] [Kontakt] Animal and Aquacultural Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Husdyr- og akvakulturvitenskap
Hovedsiden IHA

Forskning
- Temasider
- Forskningsprosjekter
- Publikasjoner
- Husdyrforsøksmøtet
- Cigene

Studier ved IHA

Forskerutdanning
- PhD studenter
- PhD avhandlinger

Andre IHA sider
- Kurs/seminarer

Om oss
- Ansatte
- Om IHA
- Organisasjon
- Styret
- Administrasjonen
- Årsmelding
- Faggrupper
- Fistelkuene

Samarbeidspartnere

Tekniske tjenester
- Labanalyser - priser
- Stoffskifteavdelingen

Fôrtabellen

For barn og ungdom

Kontakt oss
Forsidearkiv

Internasjonal klimaforskning ved IHA

Janne Karin Brodin

Norges Forskningsråd har bevilget inntil 17 millioner kroner til en satsning innen klimaforskning ved UMB. Siktemålet for de to 3-årige prosjektene er å redusere utslippet av klimagasser fra landbruket. Dette er to internasjonale samarbeidsprosjekt, som ledes fra to institutter ved UMB og er ledende på sine områder.  Ett av prosjektene ledes fra IHA.


Odd Magne Harstad
Odd Magne Harstad Foto: Janne Brodin
Prosjektet ved IHA ledes av professor Odd Magne Harstad. Målsettingen med prosjektet er å øke verdiskapningen i norsk matproduksjon gjennom reduksjon av utslipp av klimagasser fra landbruket. Den økonomiske rammen er totalt på knappe 15 millioner kroner, hvorav Forskningsrådet bidrar med 9,4 millioner kroner. 

Bredt samarbeid
Prosjektet er et bredt samarbeid med aktører fra både inn- og utland.  En canadisk forskningsinstitusjon og flere norske forskningsinstitusjoner sammen med landbruksnæringen er representert.  Ved siden av forskere fra Canada er Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB, Bioforsk, NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning), Norsk institutt for skog og landskap og Meteorologisk institutt med. Fra næringen er TINE, Felleskjøpet Fôrutvikling, Nortura og Animalia med i prosjektsamarbeidet, og de bidrar også finansielt til prosjektet.

To delprosjekter
Forskningsmiljøet ved IHA har over tid hatt et samarbeid med canadiske forskere ved forskningsinstitusjonen Agricullture and AgriFood Canada (AAFC). Dette er et forskningsmiljø med svært høy kompetanse  om klimaagasser. De har utviklet en modell som kan estimere netto klimagassutslipp fra landbruket.  En av prosjektets hovedmålsettinger er å utvikle en tilsvarende modell tilpasset norske forhold.  ”Modellen vil ta hensyn til de viktige faktorene og samspill mellom faktorene for å beregne netto klimautslipp fra landbruket”, sier Harstad. 

Den andre delen av prosjektet består i å utvikle modeller for å beregne utslippet av metan fra drøvtyggere på ulike fôrrasjoner.  Et viktig aspekt i denne delen av prosjektet er også å komme frem til tiltak som kan redusere drøvtyggernes utslipp av metan”, avslutter Harstad.

Ved siden av professor Odd Magne Harstad er flere forskere ved forskergruppe Drøvtyggerfysiologi og -ernæring ved IHA med i forskningsarbeidet.

 

 

Artikkler om emnet fra Husdyrforsøksmøtet 2009


Forskere fra forskergruppe Drøvtyggerfysiologi og -ernæring. Fra venstre Erling Thuen, Odd Magne Harstad, Øysten Holand og Harald Volden.
Forskere fra forskergruppe Drøvtyggerfysiologi og -ernæring. Fra venstre Erling Thuen, Odd Magne Harstad, Øysten Holand og Harald Volden. Foto: Janne Brodin
Publisert: 02.04.09
Oppdatert: 18.12.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Tlf: +47 64 96 51 00
E-post:iha@nmbu.no

Webansvarlig: Janne Karin Brodin

 
Emneord

- Husdyrernæring
- Ku
- Storfe