Navigasjon: Hovedside / Institutter / Husdyr- og akvakulturvitenskap [Sidekart] [Kontakt] Animal and Aquacultural Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Husdyr- og akvakulturvitenskap
Hovedsiden IHA

Forskning
- Temasider
- Forskningsprosjekter
- Publikasjoner
- Husdyrforsøksmøtet
- Cigene

Studier ved IHA

Forskerutdanning
- PhD studenter
- PhD avhandlinger

Andre IHA sider
- Kurs/seminarer

Om oss
- Ansatte
- Om IHA
- Organisasjon
- Styret
- Administrasjonen
- Årsmelding
- Faggrupper
- Fistelkuene

Samarbeidspartnere

Tekniske tjenester
- Labanalyser - priser
- Stoffskifteavdelingen

Fôrtabellen

For barn og ungdom

Kontakt oss
Forsidearkiv

Ny disputas ved IHA - Fruktbarhet hos ku

Liv Lønne Dille

Ut fra resultatene i studiet anbefales det å ta med flere fruktbarhetsegenskaper enn ikke-omløp innen 56 dager i seleksjonen i NRF for å gjøre NRF-avlen enda bedre.


Kalver
Kalver Foto: Liv Lønne Dille

Fruktbarhet har inngått i avlsmålet for Norsk Rødt Fe (NRF) i mer enn 30 år. Ett av hovedmålene med dette studiet var å estimere genetiske endringer av kufruktbarheten hos NRF. Andre mål var å teste forskjellige modeller til beregning av avlsverdier for fruktbarhet uttrykt som ikke-omløp innen 56 dager, og å vurdere om andre mål for fruktbarhet enn ikke-omløp bør inngå i beregning av avlsverdier for kufruktbarhet hos NRF.

Dette studiet består av publikasjoner med analyser som er basert på data fra Kukontrollen siden 1978. Mer enn 1.4 millioner første-insemineringer er med i analysene.

Den estimerte årlige genetiske endring for ikke-omløp innen 56 dager for kviger og for første laktasjons kyr er positiv, henholdsvis 0.14 og 0.03 prosentenheter. Den genetiske framgangen for ikke omløp er et resultat av relativt høy vektlegging av fruktbarhet i samlet avlsverdi for NRF, og at avlsverdiene er beregnet på grunnlag av store dattergrupper, 250-300 døtre pr okse. Den estimerte genetiske endring for intervall fra kalving til første inseminering er ugunstig, 0.11 dager.

Fredag 22. april kl 12.15 forsvarer Ina A.-Ranberg avhandlingen Genetics of Dairy Cow Fertility i sal H185 ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, Ås.

Det oppgitte emnet for prøveforelesningen er: “Importance of improved metabolic health and body condition for future genetic progress in important cattle breeding traits”.

Publisert: 01.12.08
Oppdatert: 06.01.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Tlf: +47 64 96 51 00
E-post:iha@nmbu.no

Webansvarlig: Janne Karin Brodin

 
Relasjoner til saken

Veiledere:
Dr. Torstein Steine og Prof. dr. Gunnar Klemetdsal

Bedømmelseskomité:
Ass. prof. dr. Kent A. Weigel, USA
Dr. Jan-Åke Eriksson, Sverige
Prof. dr. Odd Vangen, IHA

Emneord

- Forskning
- Husdyrfag
- Ku
- Storfe
- Utdanning