Navigasjon: Hovedside / Institutter / Husdyr- og akvakulturvitenskap [Sidekart] [Kontakt] Animal and Aquacultural Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Husdyr- og akvakulturvitenskap
Hovedsiden IHA

Forskning
- Temasider
- Forskningsprosjekter
- Publikasjoner
- Husdyrforsøksmøtet
- Cigene

Studier ved IHA

Forskerutdanning
- PhD studenter
- PhD avhandlinger

Andre IHA sider
- Kurs/seminarer

Om oss
- Ansatte
- Om IHA
- Organisasjon
- Styret
- Administrasjonen
- Årsmelding
- Faggrupper
- Fistelkuene

Samarbeidspartnere

Tekniske tjenester
- Labanalyser - priser
- Stoffskifteavdelingen

Fôrtabellen

For barn og ungdom

Kontakt oss
Forsidearkiv

Ny prosesseringsmetode øker mulighetene for bruk av vegetabilske ingredienser i fiskefôr

Liv Lønne Dille

Laks, ørret og torsk er kjøttetere, men nå har man trolig funnet en løsning for å endre deres meny gjennom en ny prosesseringsmetode som øker mulighetene for bruk av vegetabilske ingredienser i fiskefôr. Denne prosesseringsmetoden har man nå søkt patent på.


Mære
Mære Foto: Karin Beate Sterud

Tilgangen på marine råvarer til bruk i fiskefôr blir mer og mer begrenset. I tillegg vil det fra et kvalitetsperspektiv være ønskelig med en større andel vegetabilske ingredienser i fiskefôret, både fordi dette er mer bærekraftig og fordi innholdet av miljøgifter som pcb og dioksiner er lavere i vegetabilske ingredienser.

Oppdrettsarter som laks, ørret og torsk vil kunne reagere negativt på vegetabilske råvarer slik som soya og raps. Dette skyldes blant annet innhold av biologiske komponenter, såkalte antinæringsstoffer, i vegetabilske råvarer som kan gi problemer for fisken blant annet i form av nedsatt fordøyelse.

Hos varmblodige dyrearter har dette problemet blitt løst ved at enzymer tilsettes fôret. Når dyret spiser fôret vil enzymene ødelegge antinæringsstoffene. På grunn av den lave temperaturen i fisketarmen er det ikke effektivt å bruke enzymer på denne måten til kaldtvannsfisker som laks, ørret og torsk. I tillegg er temperaturen så høy i ekstruderingsprosessen at enzymene lett blir ødelagte når fôret produseres.

Forskning utført ved Aquaculture Protein Centre har vist at ved å legge til et prosesseringssteg i fôrproduksjonsprosessen er det mulig å gjennomføre en enzymatisk nedbryting av uønskede stoffer i fôret før det utsettes for sterk varmebehandling i ekstruderingsprosessen. Resultatet vil da være et fôr som har tilnærmet samme produksjonskostnad, men høyere næringsverdi og brukspotensiale i akvakulturnæringen. Dette vil gi rom for en betydelig større andel vegetabilske råvarer i fôret.

Pilotforsøk gjennomført ved Senter for Fôrteknologi har vist at ved bruk av denne metoden kan innholdet av antinæringsstoffet fytinsyre reduseres med 80%. Måten dette gjøres på er at prosessvann sammen med enzymer tilsettes de ingredienser som det er ønskelig å enzymbehandle. Vanninnhold, pH, temperatur og tid optimaliseres for maksimal nedbrytning i en integrert produksjonsprosess, der fôret kondisjoneres og ekstruderes på vanlig måte etter enzymbehandling. Det er søkt patent på denne prosesseringsmetoden.

Publisert: 01.12.08
Oppdatert: 25.03.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Tlf: +47 64 96 51 00
E-post:iha@nmbu.no

Webansvarlig: Janne Karin Brodin

 
Relasjoner til saken

Oversikt over alle aktive prosjekt ved instituttetEmneord

- Akvakultur
- Forskning
- Husdyrfag