Navigasjon: Hovedside / Institutter / Kjemi, bioteknologi og matvitenskap [Sidekart] [Kontakt] Chemistry, Biotechnology and Food Science
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Kjemi, bioteknologi og matvitenskap
HOVEDSIDEN IKBM
Følg oss på Facebook

IKBM
- Om instituttet
- Ledelse
- Ansatte

Studietilbud
- Kjemi
- Mikrobiologi
- Bioteknologi
- Matvitenskap
- Bioinformatikk og anvendt statistikk

Jobbeksempler - tidligere studenter

Student ved IKBM

Forskning
- Forskningsgrupper
- Publikasjoner
- NORA (Nitrous Oxide Research Alliance Training Network)
- NMBU Nitrogen group
- NorZymeD

Oppdrag
- Industri
- Småskala

IKBM i media

Arkiv
- Webarkiv

In English

Månedens stipendiat - november 2008

Siri Eikrem Skotland

Morten Kjos er stipendiat på Laboratorium for mikrobiell genteknologi og næringsmiddel-mikrobiologi ved IKBM, med Ingolf F. Nes og Dzung B. Diep som veiledere. I sitt arbeid forsker Morten på bakteriosiner, som i fremtiden trolig kommer til å spille en viktig rolle både innen matindustrien og medisin.


Masteroppgaven ga mersmak
Etter å ha startet med realfagstudier i Bergen, flyttet jeg i 2003 til Ås for å studere bioteknologi og her har jeg vært siden. Mastergraden ble fullført våren 2007. I masteroppgava arbeidet jeg med genregulering i melkesyrebakterien Lactobacillus plantarum. Dette arbeidet ga mersmak, og det var derfor et lett valg å takke ja da tilbudet om en stipendiatstilling i molekylær mikrobiologi på LMG-NM dukka opp.

Morten Kjos
Morten Kjos Foto: Margrete Solheim
Forsker på bakteriosiner

I doktorgraden forsker jeg på antimikrobielle peptider, også kjent som bakteriosiner. Arbeid med disse peptidene har lange tradisjoner på LMG-NM, og i over 15 år har dette vært et av hovedfokusene i forskningsgruppa.

Dreper patogene og matødeleggende bakterier
Bakteriosinene jeg jobber med blir produsert av ulike melkesyrebakterier, som Lactobacillus og Lactococcus. Disse peptidene lager hull i cellemembranen til målcellene, og er blant annet i stand til å drepe patogene bakterier og bakterier som ødelegger mat, noe som lover godt for anvendelser innen både matindustrien og medisin. Likevel er det få bakteriosiner som hittil er tatt i bruk. Det viktigste unntaket er nisin (også kjent som E234), som er et kjent konserveringsmiddel.

Framskritt gir håp
Nylige framskritt innen bakteriosinforskningen gir imidlertid håp om at unntakene kan bli flere: En irsk forskningsgruppe klarte for første gang i fjor å vise at en bakteriosinproduserende bakterie kan brukes til å bekjempe Listeria-infeksjon i mus.

Detaljert kunnskap er uvurderlig
I tillegg til slike klare eksempler på anvendelse er detaljert kunnskap om virkningsmekanismen til bakteriosinene uvurderlig for å kunne ta de i bruk. I arbeidet mitt fokuserer jeg på å finne ut av disse molekylære mekanismene for en gruppe bakteriosiner omtalt som klasse II bakteriosiner. I en publikasjon fra gruppa vår i 2007 ble det vist at mannose-phosphotransferase systemer (man-PTS), proteinkomplekser lokalisert i cellemembranen til målcellene, fungerer som reseptorer for klasse II bakteriosiner.

Kartlegger reseptorproteiner
Bakteriosinproduserende bakterier produserer selv såkalte immunitetsproteiner, og disse binder til bakteriens egen man-PTS for å unngå at den skal ble drept av sitt eget bakteriosin. Jeg har arbeidet videre med disse reseptorproteinene og prøver blant annet å kartlegge reseptorspekteret og interaksjonssetet mellom reseptoren og bakteriosinene. I dette arbeidet har jeg benyttet både bioinformatiske og eksperimentelle analyser.

Spennende biologi
For å skaffe oss et helhetlig bilde av den spennende biologien til disse bakteriosinene, ønsker vi videre å se på immunitetsmekansimen i større detalj, samt studere utviklingen av bakteriosinresistens hos sensitive bakterier.

Fullfører i 2011
I løpet av det første stipendatåret mitt hatt gleden av å delta i undervisning i molekylærbiologi (BIO211) og bioinformatikk (BIN210), i tillegg til at jeg har vært en del av studieveiledergruppa ved IKBM. Etter planen skal doktorgraden fullføres i 2011, så jeg har heldigvis flere år igjen med spennende bakteriosinforskning.

Oppdatert: 06.11.08
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås

Tlf.: 64 96 59 00
Faks: 64 96 59 01

E-post : ikbm@nmbu.no

Besøksadresse:
Bioteknologibygningen (nr. 44 på oversiktskartet)
Christian Magnus Falsens vei 1, 1430 Ås

 
Relasjoner til saken

Microbial gene technology and food microbiology

Tilbake til Månedens stipendiater ved IKBM

Emneord

- Bioteknologi
- Forskning
- Genteknologi
- Mattrygghet