Navigasjon: Hovedside / Institutter / Landskapsplanlegging [Sidekart] [Kontakt] Landscape Arch. and Spatial Planning
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
LandskapsplanleggingOM ILP

STUDIETILBUD

FORSKNING

FORSKERSKOLEN

ETTERUTDANNING

ILP I MEDIA

NYHETSARKIV

KONTAKT ILP

ANSATTE
Aktuelt

ILP: Disputas - Øystein Jakob Bjerva

Marzena Katarzyna Siolek

Fredag 20. april, kl. 1215, Gamle Festsal i Urbygningen, UMB.


 Øystein Jakob Bjerva (ILP).
Øystein Jakob Bjerva (ILP). Foto: M. Siolek/ILP.

Tittel på avhandling:
Jordskiftedomstolene i endring.

Tittel på prøveforelesning:
Det norske jordskiftets utvikling og institusjonelle forankring i et internasjonalt perspektiv.

Hovedveileder:
Eva Irene Falleth, Professor, ILP

Biveileder:
Einar HegstadFørsteamanuensis, ILP

Bedømmelseskomité:
Esben Munk Sørensen
Professor, Aalborg Universitet
Anton Sophus Bachke
Seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet
Berit Nordahl
Førsteamanuensis, ILP


Ny utforming av eiendommer. I forbindelse med offentlige utbyggingstiltak som veg, jernbane m.m. kan det også være nødvendig å utforme eiendommene på nytt for at de skal bli tjenlig utformet i forhold til det nye tiltaket. I slike saker kan jordskifteretten samtidig holde skjønnet og fastsette erstatninger for skade den enkelte eiendom blir påført gjennom det nye tiltaket.
Ny utforming av eiendommer. I forbindelse med offentlige utbyggingstiltak som veg, jernbane m.m. kan det også være nødvendig å utforme eiendommene på nytt for at de skal bli tjenlig utformet i forhold til det nye tiltaket. I slike saker kan jordskifteretten samtidig holde skjønnet og fastsette erstatninger for skade den enkelte eiendom blir påført gjennom det nye tiltaket. Foto: Jordskiftedomstolene.no

Avhandlingen er artikkelbasert og omhandler endringer i jordskiftedomstolen i perioden fra gjeldende jordskiftelov trådde i kraft 01.01.1980 og fram til i dag. Det empiriske grunnlaget er en dokumentundersøkelse av rettsbøker og saksdokumenter i saker behandlet av fire jordskifteretter på to årstall, henholdsvis 1985 og 2005.

Avhandlingen dokumenterer at Jordskiftedomstolene er en institusjon som har utviklet seg i tråd med samfunnsutviklingen og nye former for arealbruk. Diskusjonen om domstolsloven har preget jordskiftedomstolene i perioden samtidig som debatten om de grunnleggende vilkårene for jordskifte har vært fraværende.

Avhandlingen bygger på omfattende innsamlet empiri fra rettssaker i jordskifte.
Arbeidet fokuserer på dokumentasjon av innholdet  i norske jordskiftesaker.

Det er første gang det gjennomføres et slik empirisk forskningsarbeid om jordskifteretten.
Avhandlingen fyller dermed et viktig kunnskapshull i forhold til akademisk analyse
av utviklingen i jordskifte og hvordan organisering
og de institusjonelle rammer har påvirket rettens
utvikling.

INVITASJON 
Eier du «en bit av Norge»? Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre? Mange kan svare ja på slike spørsmål fordi det ikke har vært problemer med grenser eller rettigheter – eller kanskje fordi jordskifteretten har løst problemene tidligere.
Eier du «en bit av Norge»? Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre? Mange kan svare ja på slike spørsmål fordi det ikke har vært problemer med grenser eller rettigheter – eller kanskje fordi jordskifteretten har løst problemene tidligere. Foto: Jordskiftedomstolene.
Publisert: 05.04.12
Oppdatert: 23.04.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(ansattnavn/seksjon)
Postboks 5003, N-1432 Ås

Tlf.: 64 96 53 00
       67 23 00 00

E-post:
ilp@nmbu.no 

Facebook

 
Relasjoner til saken

LOV 1979-12-21 nr 77: Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven)

Jordskiftedomstolene - studentinformasjon

Jordskiftedomstolene - saksgang

Emneord

- Administrasjon
- Eiendomsutforming
- Forskning
- jordskifte, eiendomsutforming
- Jus
- Utdanning