Navigasjon: Hovedside / Institutter / Landskapsplanlegging [Sidekart] [Kontakt] Landscape Arch. and Spatial Planning
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
LandskapsplanleggingOM ILP

STUDIETILBUD

FORSKNING

FORSKERSKOLEN

ETTERUTDANNING

ILP I MEDIA

NYHETSARKIV

KONTAKT ILP

ANSATTE
Aktuelt

ILP i Årbok for Norsk vegmuseum

Kjersti Sørlie Rimer

Tor Edvard Bergaust har to artikler i Årbok for Norsk vegmuseum 2009. Begge artiklene omhandler kulturminnevern.


Tore Edvard Bergaust
Tore Edvard Bergaust Foto: Kjersti Sørlie Rimer

Norsk vegmuseum har laget en innholdsrik årbok for 2009. Under overskriften "Kulturminnevern" har Tore Edvard Bergaust fått inn to artikler. Den ene artikkelen, "Restaurering og vern - Kulturminnevernets restaureringsprinsipper og oppfatning av ekthet og kopi i historisk perspektiv", omhandler en anskueliggjøring av de problemstillinger som nevnes i overskriften.


Den andre artikkelen, "Fra Versailles til Vegamot - en allè til besvær. Trær som kulturhistorisk landskapselement mot en ny tid" , tar for seg problemstillinger rundt vern av trær som kommer i veien for veiutbygging, sikkerhetshensyn og annet som skjer når landskapet skal brukes på en annen måte.

Det ser ut til at noe fra Årbøkene legges på Statens vegvesen sine sider. Så det er mulig at man om en stund kan finne artiklene der.

Oppdatert: 18.12.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(ansattnavn/seksjon)
Postboks 5003, N-1432 Ås

Tlf.: 64 96 53 00
       67 23 00 00

E-post:
ilp@nmbu.no 

Facebook

 
Emneord

- Forskning
- Landskapsarkitektur
- Utdanning