Navigasjon: Hovedside / Institutter / Landskapsplanlegging [Sidekart] [Kontakt] Landscape Arch. and Spatial Planning
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
LandskapsplanleggingOM ILP

STUDIETILBUD

FORSKNING

FORSKERSKOLEN

ETTERUTDANNING

ILP I MEDIA

NYHETSARKIV

KONTAKT ILP

ANSATTE
Aktuelt

ILP/CLTS seminar: Utmarksbruk i Verran

Marzena K. Siolek, Erling Berge

Velkommen til seminar 23. april, 12:15-13:00 i Jusstua i Ormen Lange der Anne S. Haugset (TFoU) presenterer starten på ei gransking av utmarksbruken i Verran.


Anne Sigrid Haugset, seniorrådgiver/forskningformidler, Cand.polit. økonomisk sosiologi.
Anne Sigrid Haugset, seniorrådgiver/forskningformidler, Cand.polit. økonomisk sosiologi. Foto: Trøndelag Forskningog Utvikling AS

Granskinga ser spesielt på relasjonen mellom folk sine oppfatningar av jaktrettar i Follafoss privatallmenning, men granskinga vil også sjå meir generelt på korleis ulike grupper brukar og oppfattar utmarka og naturen, og kva dei oppfattar som sine rettar osv i området.

Utgangspunktet er gamle Follafoss allmenning og kva som er vanleg oppfatning om bygdefolk sine rettar her.

Follafoss og Fergeli vart selt frå staten til private eigarar i 1801. Men vart fort skilt i to einingar. Etter språkbruken introdusert i 1857 lova vart dei privatallmenningar. Follafoss har vore gjennom fleire sal og særleg retten til hogst har vore handsama i retten fleire gonger.

I Norsk Retstidene 1937 er Follafoss oppe i Høgsterett (Rt. 1937 s, 158). Høgsterett fant at almuen ikkje hadde allmenningsrett til hogst, men derimot allmenningsrett til dei setrene som var opptatt i gammal tid av visse bestemte gardar i herredet, og til jakt og fiske.

Det siste punktet er interessant. Det synest ikkje allment kjent mellom bygdefolk at Høgsterett har slått fast at jakt og fiske er ein allmenningsrett. Vi ønskjer å finne status for kva folk meiner for seinare å vurdere kva prosessar som kan bidra til endringar i rettsoppfatningane.

Granskinga er eit samarbeid med Anne Sigrid Haugset ved Trøndelag Forskning og Utredning i Steinkjer, og er ei vidareføring av Haugset si masteroppgåve ved NTNU i 2011
Verran kommune.
Verran kommune.


 

Oppdatert: 16.04.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(ansattnavn/seksjon)
Postboks 5003, N-1432 Ås

Tlf.: 64 96 53 00
       67 23 00 00

E-post:
ilp@nmbu.no 

Facebook

 
Relasjoner til saken

Verran kommune

Anne Sigrid Haugset

Centre for Land Tenure Studies (CLTS)

Emneord

- Administrasjon
- Eiendomsutforming
- Forskning
- jordskifte, eiendomsutforming
- Jus
- Miljø
- Miljø, natur og kultur
- Utdanning