Navigasjon: Hovedside / Institutter / Landskapsplanlegging [Sidekart] [Kontakt] Landscape Arch. and Spatial Planning
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Landskapsplanlegging


OM ILP

STUDIETILBUD

FORSKNING

FORSKERSKOLEN

ETTERUTDANNING

ILP I MEDIA

NYHETSARKIV

KONTAKT ILP

ANSATTE

Kunstnere ved ILP - tegning og formlære i undervisningen

Kjersti Sørlie Rimer

Etter 2000 har man i landskapsarkitektstudiet lagt større vekt på tegning og forming. Det er flere kunstnere som arbeider med å gi studentene en god estetisk basiskunnskap.


Historikk
Stepstones i Andedammen (Svanedammen)
Stepstones i Andedammen (Svanedammen) Foto: Irene Rasmussen

ILP har hatt undervisning i tegning og formlære siden hagebruklinjen ble opprettet i 1887. Fra tidlig på 1970-tallet hadde maleren Gösta Münsterhjelm ansvaret for tegneundervisningen, Ole Rømer Sandberg underviste i tegning og formlære sammen med Ole Krogeness.

I overgangen til 1980-tallet overtok malerne Magne Austad og Tore Saxhaug for en kort periode. Fra 1987 til 2007 hadde Ingebjørg Une Hagen ansvaret for tegneundervisningen ved instituttet sammen med Lise Farmen. Landskapsarkitekt Ning Thygesen hadde ansvaret for formlæren fram til 1999 da Yngvar Larsen overtok det.
Studenter arbeider med akttegning
Studenter arbeider med akttegning Foto: Christian Montarou

I forbindelse med økte studentopptak og studierevisjon ble det bestemt at det skulle satses på tegning og formlære i landskapsarkitektundervisningen og det ble ansatt mange nye kunstnere tidlig på 2000-tallet.
Former i sand, Skiphelle
Former i sand, Skiphelle Foto: Irene Rasmussen


I dag er 6 kunstnere tilknyttet instituttet. Deres oppgave er å gi landskapsarkitektstudentene en bred basistilnærming til tegning og form.

De fleste studentene som kommer til studiet har i utgangspunktet ikke erfaring med estetiske fag. Derfor er det viktig å gi dem et basisgrunnlag som gjør at de får tiltro til sitt kreative potensial innenfor visuelle fag.

I løpet av de to – tre årene studentene har tegning skal de utvikle en formsans som de i framtiden kan bruke til å ta estetiske valg.
Undervisning i tegning og form ved ILP

Studenter i kreativ tenkeprosess
Studenter i kreativ tenkeprosess Foto: Kjersti Sørlie Rimer

Christian Montarou
underviser i tegning på to emner i første og andre året.
Han legger i sin undervisning vekt på å få studentene til å oppdage den form-verden som omgir oss og gjøre dem bevisste på hvordan hjernens arbeid påvirker de kreative evnene. Han deltar på oppstartkurset i hageemnet og jobber med å legge tegneundervisningen nært opp mot den prosjekteringen som studentene lærer i andre fag.

Montarou er opptatt av didaktikk og av å skape undervisningsekvenser som bygger på hverandre fra det ene til det andre kurset.

Skjæring av is, UMB-parken 2002
Skjæring av is, UMB-parken 2002 Foto: Irene Rasmussen

Irene Rasmussen
underviser hovedsaklig i form og uterom.

Hun jobber mye ute i parken og legger vekt på at studentene gjennom undervisning i formlære skal kunne forholde seg til uterom gjennom å lese og se stedet visuelt og kontekstuelt. Dette for at relasjonen til stedet skal danne et kreativt og estetisk grunnlag for videre utforming og idèutvikling.

Rasmussen har undervist ved alle 3 årene i formlære og tegning og har vært med å utvikle undervisningssamarbeid knyttet til form i prosjekteringsfagene ved LA.
Isskulpturer med blått og grønt lys, UMB-parken 2001
Isskulpturer med blått og grønt lys, UMB-parken 2001 Foto: Irene Rasmussen


Rasmussen jobber årlig med installasjoner og prosjekter ute i UMB parken. Studentene er alltid med.

I 2001 og 2002 realiserte hun iskunstprosjekter i samarbeid med Ås historielag.

Hun har også gjort eksperimentelle belysningsprosjekter i uterommene ved UMB i samarbeid med landskapsarkitekter.

Sammen med Knut Hallgeir Vik og Ramzi Hassan har hun innført og gjennomført digitale presentasjonsteknikker i flere emner.Tove J. Næverdal
underviser i tredimensjonal tegning, hun har som mål å finne spenstige måter å knytte sine tegnemetoder opp mot landskapsarkitekturens egenart. Hun deltar i programrådet for landskapsarkitekturstudiet og treffer studentene i de to første årene.
Flere studentarbeider fra landskapsarkitektstudenter
Flere studentarbeider fra landskapsarkitektstudenter Foto: Tove Næverdahl


Hennie Ann Isdahl
underviser i tegning og legger vekt på å hjelpe studentene inn i en kreativ prosess. Dette innebærer blant annet å utvikle selvtillit og ferdigheter. For mange elever er en kreativ prosess en fremgangsmåte som er ny og ukjent.

Hun vil at studentene skal lære å ta utgangspunkt i sin egen identitet for å få fram en bevissthet om at det de skaper er unikt. På denne måten vil de etter hvert kunne stole på sine evner til å være kreative. Målsetningen med undervisningen er å skjerpe evnen til å visualisere, for så å få frem et billeduttrykk i tegning. Deretter lærer de gradvis overgangen fra figurativ tegning til abstraksjon.

Lise Farmen
underviser landskapsarkitektstudentene i tegning. Et fag som skal sette studentene i stand til å vise sine tanker og ideer gjennom en enkel skisse. For raskt å kunne sette opp en skisse er man avhengig av å beherske grunnleggende tegneferdigheter. Ferdigheter som kommer med mye tegning, og noe teori. Lise bruker derfor tid på de grunnleggende elementene før studentene starter å tegne skisser.
Roddy Bell - utstilling i festsalen Kunstnernes hus 2010
Roddy Bell - utstilling i festsalen Kunstnernes hus 2010 Foto: Roddy Bell

Roddy Bell
underviser i emner på 200-nivå i andre og tredje året.

Hans emner inneholder fordypning i tegning, form og farge. Undervisningen blir lagt opp for å underbygge de prosjektorienterte oppgavene som profesjonsstudiet krever. Han legger vekt på å bygge opp designkompetanse hos studentene og orienterer undervisningen deretter.

Bell tar utgangspunkt i steder og lar studentene hente ideer derfra. Målet er at man skal gjenkjenne eller kunne spore de elementene som tas ut, tilbake til stedet som det ble hentet fra.

Han er også opptatt av å sette fargeteori og fargepraksis inn i et system i undervisningen. Bell ønsker å bygge bro over til andre emner i utdanningen.

Kunstnerne ved ILP

Irene Rasmussen, universitetslektor (ILP).
Irene Rasmussen, universitetslektor (ILP). Foto: M. Siolek/ILP.

Irene Rasmussen
Irene Rasmussen jobber tredimensjonalt med skulpturelle ting. Hun relaterer sine arbeider til rom og stedskontekst og kombinerer gjerne foto og 3D.

I sitt arbeid bruker hun data som planleggingsverktøy og uttrykksmedium og har den senere tid jobbet med å komponere mønster som bygger på vegetasjon og planter. Hun er opptatt av fotografi og har bidratt med foto til Magne Bruun sin bok, ”Norske hager gjennom 1000 år”.

Irene har hatt separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger. Hun har jobbet med offentlig utsmykking både som konsulent og utøvende kunstner.


I 1997 hadde hun som enkeltperson i oppdrag å smykke ut arealene ved Tromsø Lufthavns nye terminalbygg. I 2009 jobbet hun med en kunstnerisk utsmykking av Moertunet sykehjem i Ås.

Roddy Bell, professor (ILP)
Roddy Bell, professor (ILP) Foto: M. Siolek/ILP.

Roddy Bell
Bell hadde i 2007 og 2008 flere utstillingsprosjekter utenlands og i Norge.

• Gruppeutstillingen “Unstern. Sinistre. Disastro.” Ved ACC Galerie I Weimar med installasjon “The Whispering Room” (video-performance, med skulpturelle elementer).

•“KONTRA” - en utstilling i Norsk-Finsk Institutt i Oslo med et arbeid som er basert på fotografiet “Gateparti fra Christiania” av Hans Thøger Winther.

Sannsynligvis det første fotografi produsert i Norge. Bildet ble tatt i Christianiakvartalet i 1842 i nærheten av det Finsk-Norsk Instituttets galleri.
Roddy Bell - utstilling i festsalen Kunstnernes hus 2010
Roddy Bell - utstilling i festsalen Kunstnernes hus 2010 Foto: Roddy Bell


Dette arbeidet er stedsrelatert og satt sammen av en kombinasjon av tekst, video, fotografi og skulpturinstallasjon.

The Book of Imaginary Science (oktober-november 2007), ved Oxford University, Museum of the History of Science, Oxford, UK

I denne utstillingen tok han utgangspunkt i 5 av museets gjenstander, og konstruerte 5 egne som ble stilt ut ved siden av de opprinnelige. Prosjektet ble avsluttet med produksjon av boken ”The Book Of Imaginary Science”, trykket I 500 eksemplarer.

• Utstillingen ”Trash Art-Found Objects” i Oslo Kunstforening.
Utstilling, august 2011 - Roddy Bell/ILP.
Utstilling, august 2011 - Roddy Bell/ILP. Foto: Ukjent/ILP

Utstillingen var på turné frem til 2010 og ble vist i flere kunstforeninger i Norge.

• Bell er en av 7 kunstnere som er invitert til å konkurrere om et temporært utsmykningsprosjekt i Falstad-Senteret. En spennende og krevende oppgave som ble fedrigstilt i desember 2008.

Bell ønsker å utvikle sin “hybride” form for stedsrelaterte kunst, hvor dokumentarisk og fiktiv tekst flyter sammen med skulpturelle elementer, video, lyd og tegning. Dette har han arbeidet med i form av en tekst som handler om relieffmotivene i taket i Festsalen i Rådhusgaten 19. Relieffene er utført av Jens Jensen Vind omkring 1630.

Kunstner Christian Montarou (ILP)foran trappekunsten hans.
Kunstner Christian Montarou (ILP)foran trappekunsten hans. Foto: Trude Brænne Larssen/Gjengangeren.no

Christian Montarou
I 2008 arbeidet han med å skrive en bok som omhandler tegning og tegneundervisningen sett fra ulike vinkler som for eksempel språkteori, filosofi og semiotikk.

Som kunstner arbeider han med maleri og har i 2010 avholdt en separat utstilling i regi av Landsforeningen for norske malere (LNM).

I 2005 utførte han sammen med Yngvar Larsen (tidligere ansatt ved ILP), Hennie Ann Isdahl og Josefine Lycke, et utsmykkingsoppdrag ved Psykologisk institutt ved UiO.

Christian Montarous bilde i grønntoner
Christian Montarous bilde i grønntoner Foto: Jenny S Rimer

Dette var et stort og spesielt oppdrag med tema farger og affekt. Oppdraget ble til i nært samarbeid med ansatte og studenter ved Psykologisk institutt.

Andre prosjekter som Christian Montarou har vært involvert i de siste årene:

Artikkel: Drawing as a “head over heels” thought process: understanding the meaning of fragmentation in the act of drawing.

Utstilling: Kontinuum 2010

Artikkel: http://www.umb.no/ilp/artikkel/christian-montarou-definerer-kroppskognisjon
Utsmykking av Sentrum skole i Horten

Tove Næverdahl
Tove Næverdahl Foto: Christian Montarou

Tove J Næverdahl
har 8 års kunstutdannelse fra kunsthandverkskole avdeling for maleri og kunstakademi. Hun jobber mest med maleri, men også med tegning.

I hennes arbeider kan man finne sterke kontraster, abstrahert uttrykk og mange transparente lag hvor sparkel og fille anvendes vel så mye som pensel. Dette for å oppnå et bestemt uttrykk.

Tove har vært aktiv med separatutstillinger siden 1990. Den foreløpig siste separatutstilling var i Galleri Skårer i 2007 Våren 2009 hadde en utstilling i Galleri G med illustrasjoner til en diktsamling.

Lise Farmen
Lise Farmen Foto: Anne Katrine Geelmyuden

Lise Farmen
Farmen har utdanning fra kunst og håndtverkskole og fra Statens Kunstakademi i Oslo.

Hun er spesialist på tusjtegninger og tegner mye landskap.

Lise har alltid med skisseblokk og tegner mye på sine reiser. Hun er opptatt av rom og arkitektur.

Lise Farmen har deltatt på kollektivutstillinger, balnt annet Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Hun har også illustrert flere bøker.

Hennie Ann Isdahl
Hennie Ann Isdahl Foto: Roddy Bell

Hennie Ann Isdahl
Isdahl har utdanning fra Vestlandske kunstakademi (Bergen) og Ecole des Beaux Arts (Paris).

Hun arbeider med nonfigurativt maleri. Isdahl har erfaring fra tegneundervisning ved Bergen arkitektskole (BAS).

Isdahl er en profesjonell billedkunstner innkjøpt bl.a av Nasjonalmuseet. Hun har deltatt flere ganger på Høstutstilingen.

Våren 2008 deltok hun på en kollektivutstilling i Galler F-15 på Jeløya. I mars 2009 ble hennes arbeider utstilt i Rådhusgalleriet i Oslo.
Akryl på papir, utført av Hennie Ann Isdahl
Akryl på papir, utført av Hennie Ann Isdahl Foto: Kjersti Sørlie Rimer


Isdahl har erfaring med offentlig utsmykking både som utøvende kunstner (Psykologisk Institutt, UIO) og som kunstnerrisk konsulent (Lørenskog kulturhus som ferdigstilles i 2011)

Hun var kurator for utstillingen 40X40 i Stenersen Museet i Oslo som stilles ut for tiden.

Publisert: 04.12.08
Oppdatert: 19.11.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(ansattnavn/seksjon)
Postboks 5003, N-1432 Ås

Tlf.: 64 96 53 00
       67 23 00 00

E-post:
ilp@nmbu.no 

Facebook

 
Relasjoner til saken

Kunst på Falstadsenteret
Utstilling i Ski
Utsmykking Moer Pleie og Sykehjem

Emneord

- Administrasjon
- By- og regionplanlegging
- Forskning
- Landskapsarkitektur
- Landskapspleie
- Utdanning