Navigasjon: Hovedside / Institutter / Landskapsplanlegging [Sidekart] [Kontakt] Landscape Arch. and Spatial Planning
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
LandskapsplanleggingOM ILP

STUDIETILBUD

FORSKNING

FORSKERSKOLEN

ETTERUTDANNING

ILP I MEDIA

NYHETSARKIV

KONTAKT ILP

ANSATTE
Aktuelt

Kunstnere ved ILP - tegning og formlære i undervisningen

Kjersti Sørlie Rimer

Etter 2000 har man i landskapsarkitektstudiet lagt større vekt på tegning og forming. Det er flere kunstnere som arbeider med å gi studentene en god estetisk basiskunnskap.


Historikk
Stepstones i Andedammen (Svanedammen)
Stepstones i Andedammen (Svanedammen) Foto: Irene Rasmussen

ILP har hatt undervisning i tegning og formlære siden hagebruklinjen ble opprettet i 1887. Fra tidlig på 1970-tallet hadde maleren Gösta Münsterhjelm ansvaret for tegneundervisningen, Ole Rømer Sandberg underviste i tegning og formlære sammen med Ole Krogeness.

I overgangen til 1980-tallet overtok malerne Magne Austad og Tore Saxhaug for en kort periode. Fra 1987 til 2007 hadde Ingebjørg Une Hagen ansvaret for tegneundervisningen ved instituttet sammen med Lise Farmen. Landskapsarkitekt Ning Thygesen hadde ansvaret for formlæren fram til 1999 da Yngvar Larsen overtok det.
Studenter arbeider med akttegning
Studenter arbeider med akttegning Foto: Christian Montarou

I forbindelse med økte studentopptak og studierevisjon ble det bestemt at det skulle satses på tegning og formlære i landskapsarkitektundervisningen og det ble ansatt mange nye kunstnere tidlig på 2000-tallet.
Former i sand, Skiphelle
Former i sand, Skiphelle Foto: Irene Rasmussen


I dag kunstnere tilknyttet instituttet. Deres oppgave er å gi landskapsarkitektstudentene en bred basistilnærming til tegning og form.

De fleste studentene som kommer til studiet har i utgangspunktet ikke erfaring med estetiske fag. Derfor er det viktig å gi dem et basisgrunnlag som gjør at de får tiltro til sitt kreative potensial innenfor visuelle fag.

I løpet av de to – tre årene studentene har tegning skal de utvikle en formsans som de i framtiden kan bruke til å ta estetiske valg.
Undervisning i tegning og form ved ILP


Christian Montarou
underviser i tegning på to emner i første og andre året.
Han legger i sin undervisning vekt på å få studentene til å oppdage den form-verden som omgir oss og gjøre dem bevisste på hvordan hjernens arbeid påvirker de kreative evnene. Han deltar på oppstartkurset i hageemnet og jobber med å legge tegneundervisningen nært opp mot den prosjekteringen som studentene lærer i andre fag.

Montarou er opptatt av didaktikk og av å skape undervisningsekvenser som bygger på hverandre fra det ene til det andre kurset.


Tove J. Næverdal
underviser i tredimensjonal tegning, hun har som mål å finne spenstige måter å knytte sine tegnemetoder opp mot landskapsarkitekturens egenart. Hun deltar i programrådet for landskapsarkitekturstudiet og treffer studentene i de to første årene.


Hennie Ann Isdahl
underviser i tegning og legger vekt på å hjelpe studentene inn i en kreativ prosess. Dette innebærer blant annet å utvikle selvtillit og ferdigheter. For mange elever er en kreativ prosess en fremgangsmåte som er ny og ukjent.

Hun vil at studentene skal lære å ta utgangspunkt i sin egen identitet for å få fram en bevissthet om at det de skaper er unikt. På denne måten vil de etter hvert kunne stole på sine evner til å være kreative. Målsetningen med undervisningen er å skjerpe evnen til å visualisere, for så å få frem et billeduttrykk i tegning. Deretter lærer de gradvis overgangen fra figurativ tegning til abstraksjon.


Christian Montarou
I 2008 arbeidet han med å skrive en bok som omhandler tegning og tegneundervisningen sett fra ulike vinkler som for eksempel språkteori, filosofi og semiotikk.

Som kunstner arbeider han med maleri og har i 2010 avholdt en separat utstilling i regi av Landsforeningen for norske malere (LNM).

I 2005 utførte han sammen med Yngvar Larsen (tidligere ansatt ved ILP), Hennie Ann Isdahl og Josefine Lycke, et utsmykkingsoppdrag ved Psykologisk institutt ved UiO.

Christian Montarous bilde i grønntoner
Christian Montarous bilde i grønntoner Foto: Jenny S Rimer

Dette var et stort og spesielt oppdrag med tema farger og affekt. Oppdraget ble til i nært samarbeid med ansatte og studenter ved Psykologisk institutt.

Andre prosjekter som Christian Montarou har vært involvert i de siste årene:

Artikkel: Drawing as a “head over heels” thought process: understanding the meaning of fragmentation in the act of drawing.

Utstilling: Kontinuum 2010

Artikkel: http://www.umb.no/ilp/artikkel/christian-montarou-definerer-kroppskognisjon
Utsmykking av Sentrum skole i Horten


Tove J Næverdahl
har 8 års kunstutdannelse fra kunsthandverkskole avdeling for maleri og kunstakademi. Hun jobber mest med maleri, men også med tegning.

I hennes arbeider kan man finne sterke kontraster, abstrahert uttrykk og mange transparente lag hvor sparkel og fille anvendes vel så mye som pensel. Dette for å oppnå et bestemt uttrykk.

Tove har vært aktiv med separatutstillinger siden 1990. Den foreløpig siste separatutstilling var i Galleri Skårer i 2007 Våren 2009 hadde en utstilling i Galleri G med illustrasjoner til en diktsamling.


Hennie Ann Isdahl
Isdahl har utdanning fra Vestlandske kunstakademi (Bergen) og Ecole des Beaux Arts (Paris).

Hun arbeider med nonfigurativt maleri. Isdahl har erfaring fra tegneundervisning ved Bergen arkitektskole (BAS).

Isdahl er en profesjonell billedkunstner innkjøpt bl.a av Nasjonalmuseet. Hun har deltatt flere ganger på Høstutstilingen.

Våren 2008 deltok hun på en kollektivutstilling i Galler F-15 på Jeløya. I mars 2009 ble hennes arbeider utstilt i Rådhusgalleriet i Oslo.
Akryl på papir, utført av Hennie Ann Isdahl
Akryl på papir, utført av Hennie Ann Isdahl Foto: Kjersti Sørlie Rimer


Isdahl har erfaring med offentlig utsmykking både som utøvende kunstner (Psykologisk Institutt, UIO) og som kunstnerrisk konsulent (Lørenskog kulturhus som ferdigstilles i 2011)

Hun var kurator for utstillingen 40X40 i Stenersen Museet i Oslo som stilles ut for tiden.

Oppdatert: 02.07.14
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(ansattnavn/seksjon)
Postboks 5003, N-1432 Ås

Tlf.: 64 96 53 00
       67 23 00 00

E-post:
ilp@nmbu.no 

Facebook

 
Relasjoner til saken

Kunst på Falstadsenteret
Utstilling i Ski
Utsmykking Moer Pleie og Sykehjem

Emneord

- Administrasjon
- By- og regionplanlegging
- Forskning
- Landskapsarkitektur
- Landskapspleie
- Utdanning