Navigasjon: Hovedside / Institutter / Landskapsplanlegging [Sidekart] [Kontakt] Landscape Arch. and Spatial Planning
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
LandskapsplanleggingOM ILP

STUDIETILBUD

FORSKNING

FORSKERSKOLEN

ETTERUTDANNING

ILP I MEDIA

NYHETSARKIV

KONTAKT ILP

ANSATTE
Aktuelt

Publikasjonsserier

Trond Solem

INNDELING:
Serie A: Doktorgradsarbeider
Serie B: Rapporter og presentasjoner
Serie C: Særtrykk
Serie D: Undervisningskompendier
Serie E: Studentarbeider


PUBLIKASJONER I SERIE B (Rapporter og presentasjoner):

1/2011 - CIENS-rapport: Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner. Kunnskapsstatus.
Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke

1/2010 - Kartlegging av urban grønnstruktur med satellittdata. Klassifiseringskategorier og eksempler på bruk
Anne-Karine Halvorsen Thorén og Renata Aradi
ISBN
82‐575‐6095‐2

2/2008 - Landskap i Endring
Anne-Karine Halvorsen Thorén

1/2008 - A comment on changes in the Norwegian Land Consolidation Act
Per Kåre Sky
ISBN: 82-575-6092-8

3/2004 - Regnemodell for erstatning ved avståelse av dyrka mark
Sølve Bærug
ISBN: 82-575-6083-9
Tillegg:
Skjema for verdsetting av dyrket mark
Skjema for beregning av dekarverdi

2/2004 - Skolen som nærmiljøanlegg (sluttrapport)
Kine Halvorsen Thorén
ISBN: 82-575-6081-2

1/2004 - Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling
Kari Korsvolla, Håvard Steinsholt og Hans Sevatdal
ISBN: 82-575-6078-2

4/2003 - Utbyggingsavtaler som virkemiddel i byutvikling
Terje Holsen og August E. Røsnes
ISBN: 82-575-6080-4

3/2003 - Regulering og avtaler eller samarbeid og selskapsdannelse
August Røsnes
ISBN: 82-575-6079-0

2/2003 - Svanøy bruks- og verneplan. En studie av et avtalesikret naturvern
Morten Edvardsen
ISBN: 82-575-6077-4

1/2003 - Tilpasning ved avståelse av dyrka mark
Sølve Bærug
ISBN: 82-575-6076-6

2/2002 - Arronderingsberegninger og analyse av romlige effekter ved jordskifte
Per Kåre Sky
ISBN: 82-575-6070-7

1/2002 - Effekter av jordskifte. Et litteraturstudium.
Per Kåre Sky
ISBN: 82-575-6069-3

3-2001 - Skolen som nærmiljøanlegg (underveis evaluering)
Kine Halvorsen Thorén
ISBN: 82-575-6065-0

2/2001 - Jordskifte i Galicia
Per Kåre Sky
ISBN: 82-575-664-2

1/2001 - Eiendomsforhold og næringsutvikling i utmark
Kari Korsvolla, Hans Sevatdal, Håvard Steinsholt
ISBN: 82-575-6063-4

1982-1994: Rapportserie: Konkurrerende bruk av kystsonen

PUBLIKASJONER I SERIE D (Undervisningskompendier):

1/2012 - Verdisetting av næringseiendom
Sølve Bærug

1/2003 - Eigedomsteori
Hans Sevatdal, Per Kåre Sky
ISBN: 82-575-6073-1

1/2002 - Tapsgarantien ved jordskifte
Jan Endre Aasmundtveit
ISBN: 82-575-6066-9

PUBLIKASJONER I SERIE E (studentarbeider):

1/2012 - Feltarbeid i eiendomsfag. Hordaland, høsten 2012. Samlerapport studentarbeider.

1/2011 - Natur- og kulturbasert områdeutvikling, næring og forvaltning Trillemarka, Rollagsfjell og Hardangervidda.

2/2011 - Feltarbeid i eiendomsfag. Sør-Trøndelag, høsten 2011. Samlerapport studentarbeider.

1/2009 - Østerli sameie - Jønnbuområdet i Bø  
             Vedlegg til 1/2009

2/2009 - Vegkonflikt - Jønnbuområdet Bø

3/2009 - Skiferjordskifte - Bø, Notodden

4/2009 - Småkraftverk - Seljord, Nissedal

5/2009 - Formalisation of Land Rights in Informal Settlements
             Samme artikkel i bedre kvalitet uten forside

6/2009 - Forhandlinger – teori anvendt på et case

1/2008 - Utvalgte papers APL 311: seminar i planleggingsteori II våren 2008

2/2007 - Utvalgte papers APL 312: seminar i planleggingsteori våren 2007

1/2007 - Utvalgte papers APL311: Seminar i planleggingsteori høsten 2006

1/2006 - Utvalgte papers APL 311: seminar i planleggingsteori høsten 2005

2/2005 - Utvalgte papers APL 311: Seminar i planleggingsteori høsten 2004"

1/2005 - Registrering av jordsameie
Magnus Billing
ISBN - 82-575-6085-5

1/2003 - Jordskiftelova § 3a og nytten for kvar einskild eigedom
Oddmund Roalkvam

2001 - Tettstedsutvikling i Stavanger, Sandnes og Time
Sigmund Asmervik

2000 - Tettstedsutvikling i Verdal og Steinkjer
Sigmund Asmervik
Lekeplass ved nytt boligkompleks ved Lille Tøyen hageby
Lekeplass ved nytt boligkompleks ved Lille Tøyen hageby Foto: Kjersti Sørlie Rimer


Publisert: 02.09.08
Oppdatert: 20.11.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(ansattnavn/seksjon)
Postboks 5003, N-1432 Ås

Tlf.: 64 96 53 00
       67 23 00 00

E-post:
ilp@nmbu.no 

Facebook

 
Relasjoner til saken

Søk i BIBSYS

Emneord

- Administrasjon
- By- og regionplanlegging
- Eiendomssystem
- Eiendomsutforming
- Forskning
- jordskifte, eiendomsutforming
- Jus
- Landskapsarkitektur
- Landskapspleie
- Miljø, natur og kultur
- Utdanning