Navigasjon: Hovedside / Institutter / Matematiske realfag og teknologi [Sidekart] [Kontakt] Dept. of Mathematical Sciences and Technology
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matematiske realfag og teknologi
IMT
- Om IMT
- Ansatte ved IMT

Studier ved IMT
- Studiestart 2014
- Studieveiledere

Forskning ved IMT

Publikasjoner

PhD-siden

Nyhetsarkiv

Fagklim

- Artikler
Velkommen til Institutt for Matematiske realfag og teknologi - IMT

Velkommen til Institutt for Matematiske realfag og teknologi - IMT

IMT er ansvarlig for teknologiutdannelsen ved NMBU, for de disiplinorienterte bachelorstudiene og for lærerutdanningen. I tillegg er IMT ansvarlig for det grunnleggende emnetilbudet til alle MMBU-studier i fagene fysikk, matematikk og informatikk. IMTs forskningsvirksomhet er rettet mot å øke innsikten i hvordan biologiske systemer fungerer og hvordan de vekselvirker med sine omgivelser. Vi utvikler teknologier for en bærekraftig samfunnsutvikling basert på en bred innsikt i de grunnleggende prosessene i miljøsystemer.

Solcelleanlegg mer effektivt enn forventet

Solcelleanlegg mer effektivt enn forventet

Dagens metoder for å beregne forventet energiproduksjon ved et solcelleanlegg, kan være så mye som 20 prosent feil. Nye resultater bidrar til optimisme blant dem som ønsker en økt satsing på solenergi i Norge.

En bærekraftig generasjon, eller ikke?

En bærekraftig generasjon, eller ikke?

Hvordan kan vi på best mulig måte forberede elevene på å leve i en verden preget av utsikter til store klimaendringer? Hva trenger de å lære? Og hvilke konsekvenser bør det få for skole og lærerutdanning? Dette er viktige spørsmål stilt av Astrid Sinnes ved IMT i et innlegg hun holdt for Utdanningsdirektoratet den 28. august.

Congratulations to Elise Dees, IMT

Congratulations to Elise Dees, IMT

Elise Dees defended her PhD-thesis and presented her trial lecture on Thursday 18th of September in an excellent way. Congratulation and best wishes!

Congratulations to Kennedy Okello Were, IMT

Congratulations to Kennedy Okello Were, IMT

Kennedy Okello Were defended his PhD-thesis and presented his trial lecture on Wednesday 17th of September in an excellent way. Congratulation and best wishes!

Congratulations to Jan Potac, IMT

Congratulations to Jan Potac, IMT

Jan Potac defended his PhD-thesis and presented his trial lecture on Friday 11th of July in an excellent way. Congratulation and best wishes!

Seminar and exhibition celebrating IAMFE’s 50th anniversary

June 27 2014 at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) was established at Aas in 1964. IAMFE was founded by Egil Øyjord who was President of the organization from 1964 to 2000.

 
Institutt for matematiske realfag og teknologi

Postboks 5003
1432 Ås.
Besøksadresse: Drøbakveien 31
Tlf.: 64 96 54 00,
Faks: 64 96 54 01

 
Arkiv

(27.05.14) Måler belastning av snø på tak med solfangere
(27.05.14) Ungdom har større bevissthet om ingeniørbehovet
(23.05.14) Motiverte NMBUstudenter på Europa-konferanse
(21.05.14) Renseanlegg blir fremtidens energifabrikk

Emneord

Administrasjon
Bygningsteknikk og arkitektur
Energi
Forskning
Geomatikk
Helse
Læring og lærerutdanning
Maskin og prosess
Matematikk, informatikk og fysikk
Miljø
Miljøteknikk
Naturvitenskap
Næring
Person
Samfunn
Teknologi
Utdanning