Navigasjon: Hovedside / Institutter / Matematiske realfag og teknologi [Sidekart] [Kontakt] Dept. of Mathematical Sciences and Technology
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matematiske realfag og teknologi
IMT
- Om IMT
Rutiner ved IMT
Sensor
- Ansatte ved IMT

Studier ved IMT
- Studiestart 2014
- Studieveiledere

Forskning ved IMT

Publikasjoner

PhD-siden

Nyhetsarkiv

Fagklim

- Artikler
In English  In Norwegian

Oversikten viser den ansattes navn og kontaktinformasjon samt eventuelt bilde.
Navn Gaute Einevoll
Enhet IMT
Seksjon Realfag
Adresse NMBU, box 5003, 1432 Ås
Tittel Professor
E-post img
Telefon 67231646
Mobil 95124536
Besøksadresse TF, Fløy 2, 353

Kompetanse
Fagområder • Matematikk og naturvitenskap
• Fysikk
• Biofag
Arbeidsområder • Beregningsorientert biologi
• Beregningsorientert nevrovitenskap
• Biologisk fysikk
Undervising FYS145
FYS381
FYS385
FYS386
Publikasjoner Mine publikasjoner i Cristin

Bakgrunn og erfaring
Utdanning og jobberfaring
1985: Siv.ing. i teknisk fysikk, NTH, Trondheim
1991: Dr.ing. i teoretisk fysikk (halvledere), NTH, Trondheim
1991-1994: Forsker i halvlederfysikk ved University of California, San Diego.
1994-1996: Førsteamanuensis/professor i fysikk ved Universitetet i Tromsø
1996-: Professor i fysikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Forskning
- Nåværende forskningsinteresser er innen beregningsorientert nevrovitenskap/biologisk fysikk (se http://arken.umb.no/compneuro/ for detaljer)
- Leder for Forskningsgruppen for beregningsorientert biologi ved IMT på UMB, se http://bebi.umb.no/
Hjemmeside http://arken.umb.no/~gautei/

 
Institutt for matematiske realfag og teknologi

Postboks 5003
1432 Ås.
Besøksadresse: Drøbakveien 31
Tlf.: 64 96 54 00,
Faks: 64 96 54 01

 
photo