Navigasjon: Hovedside / Institutter / Matematiske realfag og teknologi [Sidekart] [Kontakt] Dept. of Mathematical Sciences and Technology
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matematiske realfag og teknologi
IMT
- Om IMT
Rutiner ved IMT
Sensor
- Ansatte ved IMT

Studier ved IMT
- Studiestart 2014
- Studieveiledere

Forskning ved IMT

Publikasjoner

PhD-siden

Nyhetsarkiv

Fagklim

- Artikler
In English  In Norwegian

Oversikten viser den ansattes navn og kontaktinformasjon samt eventuelt bilde.
Navn John Morken
Enhet IMT
Seksjon Bygg og miljøteknikk
Adresse NMBU, box 5003, 1432 Ås
Tittel Førsteamanuensis
E-post img
Telefon 67231589
Mobil 90142971
Besøksadresse TF, Fløy 1, 333

Kompetanse
Fagområder • Teknologi
• Maskinfag
• Miljøteknikk/-teknologi
• Landbruks- og fiskerifag
• Landbruksfag
Arbeidsområder • Spredeteknologi for organisk avfall/ waste application tech
• Biogass/biogas
• Klimagass/ GHG gass
• Kretsløpsteknologi/environmental technology
• Miljøteknologi
Undervising FMI320
THT291
THT299
Publikasjoner Mine publikasjoner i Cristin

Bakgrunn og erfaring
Utdanning: Sivilagronom, Landbruksteknikk fra NLH 1984
Doctor Scientarum, Landbruksteknikk fra NLH 1989, tema: påføringsteknikker for husdyrgjødsel i eng.

Tidligere forskning:
1. Utvikling av trykkinjeksjon av husdyrgjødsel i eng.
2. Modellutvikling for ammoniakkutslipp fra landbruket.
3. Redusert jordarbeiding.

Nåværende forskning:
1. Teknologi for anaerob nedbrytning av organiske materialer inkl. forbehandling, reaktorteknologi, sensorteknologi og etterbehandling/resirkulering av prosessvann.
2. Beregning av klimautslipp fra husdyrgjødselhandtering.

Forskningen er tilknyttet Norsk senter for bioergiforskning

 
Institutt for matematiske realfag og teknologi

Postboks 5003
1432 Ås.
Besøksadresse: Drøbakveien 31
Tlf.: 64 96 54 00,
Faks: 64 96 54 01