Navigasjon: Hovedside / Institutter / Matematiske realfag og teknologi [Sidekart] [Kontakt] Dept. of Mathematical Sciences and Technology
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matematiske realfag og teknologi
IMT
- Om IMT
- Ansatte ved IMT

Studier ved IMT
- Studiestart 2014
- Studieveiledere

Forskning ved IMT

Publikasjoner

PhD-siden

Nyhetsarkiv

Fagklim

- Artikler
In English  In Norwegian

Oversikten viser den ansattes navn og kontaktinformasjon samt eventuelt bilde.
Navn John Morken
Enhet IMT
Adresse NMBU, box 5003, 1432 Ås
Tittel Førsteamanuensis
E-post img
Telefon 67231589
Mobil 90142971
Besøksadresse TF, Fløy 1, 333

Kompetanse
Fagområder • Teknologi
• Maskinfag
• Miljøteknikk/-teknologi
• Landbruks- og fiskerifag
• Landbruksfag
Arbeidsområder • Spredeteknologi for organisk avfall/ waste application tech
• Biogass/biogas
• Klimagass/ GHG gass
• Kretsløpsteknologi/environmental technology
• Miljøteknologi
Undervising FMI320
THT291
THT299
Publikasjoner Mine publikasjoner i Cristin

Bakgrunn og erfaring
Utdanning: Sivilagronom, Landbruksteknikk fra NLH 1984
Doctor Scientarum, Landbruksteknikk fra NLH 1989, tema: påføringsteknikker for husdyrgjødsel i eng.

Tidligere forskning:
1. Utvikling av trykkinjeksjon av husdyrgjødsel i eng.
2. Modellutvikling for ammoniakkutslipp fra landbruket.
3. Redusert jordarbeiding.

Nåværende forskning:
1. Teknologi for anaerob nedbrytning av organiske materialer inkl. forbehandling, reaktorteknologi, sensorteknologi og etterbehandling/resirkulering av prosessvann.
2. Beregning av klimautslipp fra husdyrgjødselhandtering.

Forskningen er tilknyttet Norsk senter for bioergiforskning

 
Institutt for matematiske realfag og teknologi

Postboks 5003
1432 Ås.
Besøksadresse: Drøbakveien 31
Tlf.: 64 96 54 00,
Faks: 64 96 54 01