Navigasjon: Hovedside / Institutter / Naturforvaltning [Sidekart] [Kontakt] Ecology and Natural Resource Management
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Naturforvaltning
Naturforvaltning
Hovedsiden

Masteroppgave ved INA
INA i media
Yrkeseksempler

Arkiv

Masterstudier ved INA

Ole Wiggo Røstad

Vi tilbyr fem ulike masterprogrammer ved Institutt for naturforvaltning (INA). Tar du mastergrad hos oss får du spennende jobbmuligheter innen forvaltning, næringsliv, forskning og undervisning.Fornybar energi
Utfordringene knyttet til klimaendringer og energietterspørselen har skapt stor oppmerksomhet rundt fornybar energi. Markedet etterspør kunnskap og tverrfaglig kompetanse på dette området. Med en master i fornybar energi får du en allsidig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av anlegg for produksjon av fornybar energi med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

Studiestruktur med emner
 
Les mer om Fornybar energi i NMBUs studieguide
 
Studieveileder: Marit Skog Eriksen

Naturbasert reiseliv
Du får kunnskap om muligheter knyttet til naturturisme, næringsutvikling og bruk og vern av utmarksressurser. Studiet kombinerer naturforvaltning med emner innen sosiologi, arealplanlegging, økonomi, næringsutvikling og reiseliv.

Studiestruktur med emner

Les mer om Naturbasert reiseliv i NMBUs studieguide

SKOG: Naturbasert reiseliv- nye muligheter.

Studieveileder: Marit Skog Eriksen
 
Naturforvaltning
Som naturforvalter får du helhetlig naturforståelse og god kompetanse på forholdet mellom miljø og samfunn. Du kan velge mellom fem spesialiseringer:
- Fiske-/viltforvaltning
- Ressursøkonomi
- Vannforurensning
- Elve- og innsjøøkologi
- Landskapsøkologi

Studiestruktur med emner

Les mer om Naturforvaltning i NMBUs studieguide

Informasjonsbrosjyre om masterstudiet i Naturforvaltning
 
Studieveileder: Cathrine Glosli
 
Skogfag
Skog som ressurs er viktig for verdiskaping og biologisk mangfold. Masterstudiet omhandler bærekraftig bruk av skogressursene; til industri, bioenergi og friluftsliv. Du får dybdekunnskap innen økonomi, økologi, skogteknikk eller treforedling. Du kan velge mellom fem spesialiseringer:
- Skogskjøtsel
- Treteknologi
- Ressursøkonomi og planlegging
- Bioenergi

Studiestruktur med emner

Les mer  om Skogfag i NMBs studieguide

Informasjon om stipend til skogfagstudenter
 
Informasjonsbrosjyre om masterstudiet i Skogfag
 
Studieveileder: Christina Q. Heggertveit
 
Økologi
Ny kunnskap om økologi - strukturer og prosesser i naturen - er basert på nysgjerrighet og forskning. En mastergrad i økologi gir deg forskningserfaring og dybdekunnskap om økologi og økologiske prosesser. Du kan velge mellom to studieretninger:
- Generell økologi
- Tropisk økologi og naturforvaltning

Masterstudiet i Økologi gis i sin helhet på engelsk.

Studiestruktur med emner, Økologi
Studiestruktur med emner, Generell økologi
- Studiestruktur med emner, Tropisk økologi og naturforvaltning

Les mer om Økologi i NMBUs studieguide
Les mer om Generell økologi i NMBUs studieguide
Les mer om Tropisk økologi og naturforvaltning i NMBUs studieguide

Gå til INAs egne nettsider om Tropisk økologi og naturforvaltning

Informasjonsbrosjyre om masterstudiet i Økologi
 
Studieveileder: Cathrine Glosli
 

 Oslomarka, Fagervann
Oslomarka, Fagervann Foto: Cathrine Glosli


Publisert: 01.01.08
Oppdatert: 04.03.14
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Institutt for naturforvaltning

Besøksadresse:
Sørhellinga,
Høgskoleveien 12,
1430 Ås

Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no

Postadresse:
Postboks 5003,
1432 Ås


 
Relasjoner til saken

Søknadsfrist 1. juni
- Søk via Søknadsweb

Masteroppgaver 
- Forslag masteroppgaver
- Arkiv tidligere oppgaver

Arbeidsmarked
- Yrkeseksempler
- Tidligere skogfagstudenter om studier, studentmiljø og karriere

Eksterne linker:
- Kvinner i Skogbruket
- Hennes skog
- Velg Skog