Navigation: Main page / Departments / NMBU School of Economics and Business [Sitemap] [Contact] Handelshøyskolen
Textsize
ABOUT
STUDIES
RESEARCH
NORSK
NMBU School of Economics and Business
School of Economics and Business

Mainpage


PhD program i filosofi

Rani Lill Anjum

Her finner du informasjon om studieplanen for opplæringsdelen for PhD-graden i filosofi.


PhD programmet i filosofi - Studieplan for opplæringsdelen


1. Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende minimum 30 studiepoeng (ECTS), hvorav minst 20 skal tas etter start på doktorgradsprogrammet.

2. Det forutsettes at alle kurs tas ved akkrediterte utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland. Emnene skal fortrinnsvis være på 400-nivå.

3. Opplæringsdelen skal inneholde tre deler: 

a. Minimum 10 studiepoeng i generell vitenskapsfilosofi og forskningsetikk.

b. Minimum 10 studiepoeng innen i vitenskapsfilosofi med et spesialisert fokus (10 studiepoeng).

c. Resterende studiepoeng består av andre kurs i filosofi eller i vitenskapsteori, for eksempel, vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi eller forskningsetikk.

4. For øvrig vises til NMBUs ”Forskrifter for graden PhD”. 

5. Presiseringer

a. ”Vitenskapsfilosofi” brukes i vid forstand om vitenskapsorientert filosofisk virksomhet, altså om den delen av den filosofiske virksomhet som eksplisitt forholder seg til vitenskapenes (natur-, samfunns- og humanvitenskapenes) grunnlag, metoder og resultater. Den er således rettet mot grunnlagsproblemer i vitenskapene av metafysisk (ontologisk), epistemologisk og verdimessig (forskningsetisk og/eller politisk-filosofisk) karakter. Ikke-filosofiske disipliner som vitenskapshistorie, -sosiologi og -psykologi, som normalt hører inn under ”vitenskapsteori”, faller ikke inn under ”vitenskapsfilosofi” her.

b. Med ” generell vitenskapsfilosofi og forskningsetikk” (pkt. 3a) siktes det til kurset PHI402 ved NMBU eller tilsvarende kurs ved andre universiteter.

c. Med ”spesialisert fokus”(pkt 3b) menes fokus begrenset til en bestemt vitenskapelig disiplin, slik som i biologiens filosofi, fysikkens filosofi, økonomiens filosofi osv. eller fokus begrenset til et bestemt tema med stor relevans for vitenskapene, slik som kausalitet, informasjon, modellering, epistemiske verdier osv. Kurs med ”spesialisert fokus” bør være relevante for doktorgradsarbeidet, men må ikke nødvendigvis falle sammen med dette tematisk.Updated: 07.05.14
Printerfriendly version

 
 
NMBU School of Economics and Business

P.O. Box 5003, N-1432 Ås, Norway

Tel: +47 6496 5700 | Fax: +47 6496 5701 | E-mail: hh(at)nmbu.no

Visiting address: Tårnbygningen (Map NMBU building no.31)

 
Tags

- Education
- Philosophy