Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Hovedsiden
Ansatte

Nyhetsbrev
Bulletinen
Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

Studier
Bachelor
- Samfunnsøkonomi
- Økonomi og administrasjon

Master
- Entreprenørskap og innovasjon
- Samfunnsøkonomi (Economics)
- Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

PhD
- PhD program

Filosofi

Studentforening
- Optimum

Forskning
- Publikasjoner
- Senter for råvaremarkedsanalyse
- Centre for Land Tenure Studies
- CauSci

Seminarer
- Forskningsseminarer
- PhD seminars
- Gjesteforelesninger

Nyhetsarkiv

Ledige stillinger

English

Gjesteforelesning om Eierstyring (Corporate Governance)

Ann Christin Slettvold

Senior Analyst i Norges Bank Investment Mangement (NIBM), John Howchin vil gi en åpen gjesteforelesning, tirsdag 10.11.09, kl 13.15 i Tårnbygningen rom T401: Eierstyring (Corporate Governance)


Hovedkontoret sett fra Bankplassen
Hovedkontoret sett fra Bankplassen Foto: Norges Bank
Norges Bank Investment Management (NBIM)

Virksomhetsområdet skal være en forvaltningsorganisasjon av internasjonal toppklasse og skal sørge for betryggende forvaltning av de porteføljer i utenlandsk valuta som Norges Bank har ansvaret for.

Norges Bank Investment Fund (NBIF)  investeres utenlands i verdipapirer, og forvaltes med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko.

Fondet er en finansiell investor med en veldiversifisert portefølje av små eierandeler i en lang rekke selskaper. Gjennomsnittlig eierandel i børsnoterte selskaper er mindre enn 1 prosent, øvre grense er 10 prosent.

Handlerom i NBIM
Handlerom i NBIM Foto: Norges Bank


Fondets finansielle resultater måles primært i utenlandsk valuta, siden fokuset er utviklingen i fondets internasjonale innkjøpskraft.
[Norges Bank Kapitalforvaltning har vel 217 ansatte ved utgangen av 2008. Hovedvirksomheten foregår ved Norges Banks hovedkontor i Oslo, men Kapitalforvaltningen har også kontorer i New York, London og Shanghai.

Eierskapsutøvelse (Corporate Governance) Norges Bank forvalter aksjer i ca 7 900 selskaper. Eierskapsutøvelsen handler om hvordan vi benytter eierrettighetene i disse selskapene og dermed er med på å påvirke selskapene og markedene banken investerer i.

Ifølge de etiske retningslinjene Finansdepartementet har fastsatt for Statens pensjonsfond – Utland, er det overordnede målet for Norges Banks utøvelse av eierrettigheter å sikre de finansielle interessene.

Velkommen til en interessant forelesning om Eierstyring og NIBM som forvalter en av verdens største finansformuer:

Hva du kan lære om/tema for forelesningen:
• Norges Bank Investment Fund (NBIF) og Statens pensjonsfond utland (SPU) – investeringsstrategi og struktur.
• Eierstyring hos NBIF og fokusområder.
• Eierstyring spesielt knyttet til miljø og sosiale forhold.

Forelesningen er en del av pensum i emnet BUS312 Organisering og styring som gis på masternivå ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR).Oppdatert: 11.11.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)

 
Relasjoner til saken

Norges Bank Investment Management (NBIM)

Masterstudier ved IØR

Emneord

- Bedriftsøkonomi
- Finans
- Forskning
- Makroøkonomi
- Næringslivsettik
- Organisasjon
- Samfunn
- Samfunnsøkonomi