Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Hovedsiden

School of Economics and Business
Mainpage

Gjesteforelesning om Eierstyring (Corporate Governance)

Ann Christin Slettvold

Senior Analyst i Norges Bank Investment Mangement (NIBM), John Howchin vil gi en åpen gjesteforelesning, tirsdag 10.11.09, kl 13.15 i Tårnbygningen rom T401: Eierstyring (Corporate Governance)


Hovedkontoret sett fra Bankplassen
Hovedkontoret sett fra Bankplassen Foto: Norges Bank
Norges Bank Investment Management (NBIM)

Virksomhetsområdet skal være en forvaltningsorganisasjon av internasjonal toppklasse og skal sørge for betryggende forvaltning av de porteføljer i utenlandsk valuta som Norges Bank har ansvaret for.

Norges Bank Investment Fund (NBIF)  investeres utenlands i verdipapirer, og forvaltes med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko.

Fondet er en finansiell investor med en veldiversifisert portefølje av små eierandeler i en lang rekke selskaper. Gjennomsnittlig eierandel i børsnoterte selskaper er mindre enn 1 prosent, øvre grense er 10 prosent.

Handlerom i NBIM
Handlerom i NBIM Foto: Norges Bank


Fondets finansielle resultater måles primært i utenlandsk valuta, siden fokuset er utviklingen i fondets internasjonale innkjøpskraft.
[Norges Bank Kapitalforvaltning har vel 217 ansatte ved utgangen av 2008. Hovedvirksomheten foregår ved Norges Banks hovedkontor i Oslo, men Kapitalforvaltningen har også kontorer i New York, London og Shanghai.

Eierskapsutøvelse (Corporate Governance) Norges Bank forvalter aksjer i ca 7 900 selskaper. Eierskapsutøvelsen handler om hvordan vi benytter eierrettighetene i disse selskapene og dermed er med på å påvirke selskapene og markedene banken investerer i.

Ifølge de etiske retningslinjene Finansdepartementet har fastsatt for Statens pensjonsfond – Utland, er det overordnede målet for Norges Banks utøvelse av eierrettigheter å sikre de finansielle interessene.

Velkommen til en interessant forelesning om Eierstyring og NIBM som forvalter en av verdens største finansformuer:

Hva du kan lære om/tema for forelesningen:
• Norges Bank Investment Fund (NBIF) og Statens pensjonsfond utland (SPU) – investeringsstrategi og struktur.
• Eierstyring hos NBIF og fokusområder.
• Eierstyring spesielt knyttet til miljø og sosiale forhold.

Forelesningen er en del av pensum i emnet BUS312 Organisering og styring som gis på masternivå ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR).Oppdatert: 11.11.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)

 
Relasjoner til saken

Norges Bank Investment Management (NBIM)

Masterstudier ved IØR

Emneord

- Bedriftsøkonomi
- Finans
- Forskning
- Makroøkonomi
- Næringslivsettik
- Organisasjon
- Samfunn
- Samfunnsøkonomi