Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Hovedsiden

School of Economics and Business
Mainpage

Masteroppgaven

Lars Mørk

Masteroppgaven avslutter studiet. Den utgjør 30 studiepoeng og hele vårsemesteret i 2. studieår er avsatt til dette arbeidet.


Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og  oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet. For master i økonomi og administrasjon skal masteroppgaven skrives innen hovedprofilen.

Valg av tema
Oppgavetemaet bør du tenke på allerede i 1. studieår, se valg av masteroppgave. Instituttet legger ut en temakatalog på nettsiden.

Orienteringsmøte om masteroppgaven vil bli avholdt en tid før fristen for å melde valg av oppgave.

Melding om valg av masteroppgave
Skal du skrive masteroppgave i vårsemesteret, så er fristen for melding av valg av masteroppgave 1. oktober. Skal du skrive masteroppgave i høstsemesteret, så er fristen for melding av valg av masteroppgave 1. februar. Bruk skjemaet Melding om valg av masteroppgave. 

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgaver
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en mer spesifisert  arbeidsplan/kontrakt innen 1. desember (alt 2. mai for de som skal levere i høstsemesteret). Det er anledning til å ha to veiledere, men som økonomistudent må du ha hovedveileder (1. veileder) ved Handelshøyskolen. Bruk skjemaet Kontrakt - gradsoppgave.

Veiledningseminar
Tidlig i september og januar siste studieåret arrangeres et veiledningsseminar som omfatter alle Handelshøyskolens studenter som skal skrive oppgave. Seminaret er en del av veiledningstilbudet og betraktes som obligatorisk. 

Ved innlevering
Innleveringsfrist er til 15. mai, kl. 15.00, evt. 15. desember kl. 15.45. Du skal levere 4 innbundne utgaver av masteroppgaven, med limt, hvit rygg

Bruk NMBU sin forside, se omslagsmal

Ved innlevering går du først til Studentenes informasjonstorg (SiT), der de registrerer innleveringen og stempler oppgavene.  1 oppgave skal beholdes av Studentenes Informasjonstorg (SiT) og 3 oppgaver skal leveres til Handelshøyskolen etter at du har vært hos SiT. Hvis du har to veiledere leverer du 4 innbundne oppgaver til Handelshøyskolen, dvs. 5 totalt.

Alle studenter ved NMBU skal levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage. En kvittering for innlevering i Brage skal leveres sammen med oppgaven.

Sammen med oppgaven skal du også levere  registreringsskjema for innlevering av masteroppgave.

Dersom oppgaven er konfidensiell, fyller du ut skjema for konfidensiell masteroppgave.

Publisert: 19.01.11
Oppdatert: 20.03.14
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)

 
Relasjoner til saken

Maler og skjemaer som brukes ved masteroppgaven: 

- Melding om valg av masteroppgave

- Kontrakt - gradsoppgave

- Plagiering- informasjon og kontrakt 

- Omslagsmaler for bachelor- og masteroppgaver

- EndNote-stiler for masteroppgaver

- Registreringsskjema ved innlevering av masteroppgave

- Egenerklæring ved innlevering av oppgaver

- Konfidensiell gradsoppgave

- Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgaver