Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Hovedsiden

School of Economics and Business
Mainpage

Programplan for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon

Lars Mørk

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon omfatter til sammen 180 studiepoeng hvorav 130 studiepoeng i økonomi, samfunns- og metodefag er obligatoriske.


Programplaner med skisser for oppbygging og gjennomføring
Studiet er lagt opp slik at det første året består kun av obligatoriske emner. I løpet av det andre og tredje året skal du ta både obligatoriske og valgfrie emner. 

Som valgfrie emner kan du velge emner innenfor en av de anbefalte profileringene eller delstudier i utlandet. Du kan også ta valgfrie emner innenfor det brede tilbudet av naturvitenskapelige eller teknologiske fag som UMB ellers tilbyr.

Planene under gjelder for studenter med oppstart høsten 2012
For oppstart av programmet før høsten 2012, se:
Programplan for oppstart høsten 2011
Informasjon til studenter med oppstart høsten 2009 eller høsten 2010
• Programplaner for tidligere år finner du i tidligere utgaver av studiehåndboken

Godkjenning av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Dra til utlandet for å studere!
Dra til utlandet for å studere! Foto: Stock Exchange
Delstudium i utlandet

Det legges opp til at du kan ta delstudier i utlandet i løpet av studiet. På bachelorprogrammet anbefales det å  reise ut det tredje året. Det anbefales å ta de valgfrie emnene i utlandet. Dersom du har obligatoriske emner i et semester du planlegger å reise ut, bør du se om disse kan emnene kan tas et annet semester i studiet. Det er også mulig å ta emner i utlandet som kan godkjennes som de obligatoriske emnene, men det krever at studiestedet tilbyr det tilsvarende emnet som du skal ta her.

Oppdatert: 26.06.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)