Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Hovedsiden

School of Economics and Business
Mainpage

Statens vegvesens pris - beste masteroppgave 2008!

Ann Christin Slettvold

Sigrun Groth Tytlandsvik gjennomførte ifjor den første undersøkelsen av folks verdsetting av redusert risiko for hjorteviltpåkjørsler i Norge. 11. februar mottok hun Statens vegvesens pris for beste masteroppgave ved UMB 2008, av vegdirektør Terje Moe Gustavsen.


Sigrun Groth Tytlandsvik
Sigrun Groth Tytlandsvik Foto: Privat
Sigrun Groth Tytlandsvik har skrevet sin masteroppgave ved Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning (IØR) med førsteamanuensis Ståle Navrud som veileder. Under et arrangement i Bodegaen i morgen, vil hun bli tildelt prisen av Vegdirektøren.

Naturforvaltning og miljø- og ressursøkonomi
Sigrun er naturforvalter men har kombinert naturvitenskaplige fag med hovedkurs i miljø- og ressursøkonomi, forteller Ståle Navrud. Denne fagkombinasjonen har hun på en fremdragende måte utnyttet i sin Masteroppgave om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltak som kan redusere risiko for hjortviltpåkjørseler på vei. Sigrun har utvist både faglig bredde og dybde, og stor arbeidskapsasitet og selvstendighet i denne Masteroppgaven.

Ståle Navrud
Ståle Navrud Foto: Elin Judit Straumsvåg
Første undersøkelse i sitt slag
Sigrun har konstruert og testet ut et omfattende spørreskjema, og samlet inn et imponerende stort datamateriale gjennom en internettbasert spørreundersøkelse av 2850 personer, og gjennommført oimfattende hypotesestesting og økonometriske analyser av datamaterialet, redegjør Navrud.
Hun har evnet å formulere klare problemstillinger og testbare hypoteser som har søkt å belyse hvordan betalingsvillighetsundersøkelser (Contingent Valuation metoder) kan forbedres for anvendelse innen verdsetting av redusert risiko for hjorteviltpåkjørsler, og dermed implisitt også redusert risiko for å bli skadet eller dø i slike traffikkulykker.

Dette er den første undersøkelsen av folks verdsetting av redusert risiko for hjorteviltpåkjørsler i Norge og sannsynligvis også internasjonalt. Oppgaven fikk således en klar "A".

Oppgaven dekker et kunnskapshull
Veidirektoratet har en lang tradisjon for å gjennomføre samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av nye veiprosjekter, etter retningslinjene for Konsekvensanalyser i sin Håndbok 140. Det er imidlertid svært få eksempler på at denne metodikken er anvendt på vilttiltak langs vei, og oppgaven dekker således et klart kunnskapshull. 

Samfunnsøkonomisk nytteverdi
Sigrun Groth Tytlandsviks oppgave viser at redusert risiko for hjorteviltpåkjørsler, og dermed økt trygghet for trafikantene, har en samfunnsøkonomisk nytteverdi ved at folk er villig til å betale for å få risikoreduksjonen ved tiltak. Trafikantene sin verdi av slik risikoreduksjon bør derfor inkluderes i nytte-kostnadsanalyser av vilttiltak langs vegnettet. 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltakene bør også sammenlignes med andre trafikktrygghetstiltak for å identifisere tiltakene som vil gi størst samfunnsøkonomisk netto nytte.

Publisert: 10.02.09
Oppdatert: 24.06.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)

 
Relasjoner til saken

Moss Avis 12.02.09

Kartla hjorteviltpåkjørsler - fikk pris


Emneord

- Miljøledelse
- Miljøøkonomi
- Naturressurser
- Ressursforvaltning
- Ressursøkonomi
- Utdanning