Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Hovedsiden

School of Economics and Business
Mainpage

Unikt kurstilbud for økonomistudenter

Lise Thoen

UMB vil som en av de første økonomiutdanningene i Norge tilby sine studenter et kurs i Informasjonssystemer for virksomhetsledelse, bedre kjent som Management of Information systems (MIS). Kurset vil bli gitt av en av de fremste MIS-Forskerne i USA, Dr. Joe Valacich.


Etterspurt kompetanse
Informasjonssystemer er i dag en integrert del av alle forretningsaktiviteter – fra mindre styringssystemer til de store, integrerte systemene som SAP og BAAN. Til tross for den store betydningen slike systemer i dag har for operativ virksomhet, er det enn så lenge få av våre økonomisk-administrative utdanningsmiljøer som har kurstilbud innenfor området. Dette fagområdet vil IØR nå sette fokus på.

I juniblokken tilbyr IØR kurset Informasjonssystemer for virksomhetsledelse (BUS233), som skal gi studentene en grundig innføring i moderne informasjonssystemer og gi eksempler på hvordan disse blir brukt i organisasjoner. Kurset vil særlig legge vekt på hovedelementene i informasjonssystemene: menneskene, programvare, elektronikk, data og telekommiunikasjon. Disse komponentene kan bli brukt av organisasjonen til å skaffe seg et konkurransefortrinn i en verden som setter stadig høyere krav til effektivitet og som opererer i et stadig mer globalt marked.

Foreleser i verdensklasse
Joe Valacich er forfatter av læreboken 'Information systems today'
Joe Valacich er forfatter av læreboken 'Information systems today' Foto: Pearsons
Kurset er fra vår side en nyskapning og undervises av en av de fremste MIS-forskerne i USA, dr. Joe Valacich, som er gjesteprofessor ved UMB denne sommeren. Han er til daglig Distinguised professor ved Washington State University (WSU), men underviser også ved City University i Hong Kong. Han er også en mye brukt konsulent inenfor MIS-området og arbeider jevnlig for Microsoft og Boeing, for å nevne to av de for oss mest kjente selskapene. Joe Valacich er også en fremragende pedagog, og kjenner norsk lynne gjennom tidligere samarbeid med en norsk institusjon både her hjemme i utlandet. Han har også i mange år hatt nær kontakt med de mange norske studenter som har studert ved WSU. Valacich er i tillegg en av forfatterne av en av de mest solgte grunnbøkene innenfor MIS. Det vises ellers til den vedlagte kursbeskrivelsen.

Storsatsning
”Dette fagområdet er etter min mening forsømt i dagens utdanning av fremtidige medarbeidere til både privat og offentlig virksomhet. Det første nye medarbeidere møter i mange virksomheter er nettopp informasjonssystemene. Her registrerer man sin tilstedeværelse, her registreres timene brukt på de ulike prosjekter og her henter man og avleverer informasjon om ulike prosjekters utvikling, kundebesøk, budsjetter, etc. Noe av det viktigste er at systemene integrerer planer, beregner ressursbehov og ikke minst holder løpende oversikt over driften gjennom ulik rapportering, slik at vi får oppdatert og grundig styringsinformasjon om utvikingen.

Dette er verktøy vi må forstå hvordan vi best mulig kan nyttiggjøre oss i ”vår” virksomhet, i tillegg til at vi blir kompetente samtalepartnere for eksterne konsulenter, som ofte leies inn for å bistå i implemeteringen av systemene”, sier Kjell Gunnar Hoff ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Han mener at MIS-kunnskap ikke bare er en attraktiv, men helt nødvendig kompetanse for studenter som sikter seg inn mot ledende stillinger og sier videre at dette er en unik mulighet til å lære av en internasjonalt høyt annerkjent fagperson på feltet.

Hoff tror det kommer til å bli pågang fra studenter som vil ta dette kurset, et kurs som er en storsatnsning fra IØR sin side. Det er foreløpig satt en begrensing på 50 studenter til kurset, slik at ”first come, first served”-prinsippet vil gjelde. Meld deg derfor på omgående.

Ettersom dette er et prøveprosjekt, så vil kurset i først omgang kun gå i 2008. Alle interesserte anbefales derfor å melde seg opp i kurset. Kurset passer for studenter i andre og tredje klasse i bachelorgraden. Masterstudenter som er interessert i fagområdet er også velkommen.

Les den fullstendige emnebeskrivelsen her

Praktisk informasjon
Kursnavn og kode: BUS233 – Informasjonssystemer for virksomhetsledelse
Foreleser: Professor Joe Valacich, Washington State University
Kursansvarlig UMB: Kjell Gunnar Hoff/IØR
Undervisningsperiode: Juniblokk 2008
Språk: Engelsk
Eksamen: Langsgående med avsluttende eksamen 20. juni 2008

OPPMELDINGSFRIST 15. FEBRUAR!

Publisert: 11.02.08
Oppdatert: 19.01.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)

 
Relasjoner til saken

Kursbeskrivelse BUS233

Emneord

- Administrasjon
- Bedriftsøkonomi
- Foretaksøkonomi
- Utdanning