Navigasjon: Hovedside / Institutter / Plante- og miljøvitenskap [Sidekart] [Kontakt] Plant and Environmental Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Plante- og miljøvitenskap


Yara-stipend skal deles ut til studenter med masteroppgaver innen matproduksjon/plantevitenskap

Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Nå er det tid for å søke om Yara-stipendet 2013! Stipendet er på 50.000 kroner, og det kan tildeles inntil fire stipend årlig. Søknadsfristen er 15. mars.


Yara har opprettet og finansierer fire stipend til støtte for arbeid med masteroppgaver innenfor matproduksjon/planteproduksjon og tilgrensende fagområder. Masterstudenter som skriver oppgave innen disse områdene oppfordres til å søke.

Hvert stipend er på 50.000 kr, og det kan tildeles inntil fire stipend årlig.
Søknadsfristen er 15. mars 2013.

Tildeling av stipend vil skje i midten av april. Formålet med stipendet er å fremme rekruttering til fagfeltet plantevitenskap og relaterte fagområder ved UMB.

Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med sin mastergrad innen matproduksjon/plantevitenskap eller tilgrensende fagområder, som f.eks  bruk av planter som fôr.

Yaras stipend skal stimulere til forskning som bidrar til bærekraftig norsk matproduksjon og til å heve kvaliteten på norsk mat. Søkere må hovedsaklig bo og virke i Norge.

Søkere må sende inn elektronisk søknad på eget søknadsskjema innen fastsatt frist.

Søknaden skal inneholde opplysninger om søker, problemstilling og en kort beskrivelse om opplegget for masteroppgaven, relevans i forhold til vedtektene, opplysninger om evt. andre samarbeidspartnere og kostnadsoverslag. Dokumentasjon av tidligere utdanning (bachelor eller tilsvarende) samt karakterutskrift fra masterstudiet legges ved søknaden.

For mer informasjon henvises det til vedtektene for Yara stipend. - Last ned søknadsskjema her Søknaden sendes: studieveileder-ipm@umb.no.          

Oppdatert: 18.02.13
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Institutt for plante- og miljøvitenskap
Postboks 5003
1432 Ås                       
    
Besøksadresse:
Ekspedisjon Jordfagbygningen:
Fougnerbakken 3
1430 Ås
Telefon:(+47) 64 96 56 00
Faks: (+47) 64 96 56 01        
  

E-post: ipm@umb.no

 
Relasjoner til saken

Vedtektene for Yara stipend.
Last ned søknadsskjema her

Emneord

- Forskning
- Jord
- landbruk
- Matplanter
- plantebiologi
- Planter
- studenter
- Utdanning