Navigasjon: Hovedside / Eksterne enheter / Konferanser ved NMBU [Sidekart] [Kontakt] Conferences at NMBU
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Konferanser ved NMBU
Konferanser og seminarer

Hovedsiden


Arkiv
- Tidligere konferanser


Program jubileumskonferansen MAT 2009 - torsdag 28. mai

SEVU

Jubileumskonferansen MAT 2009 tar for seg mat i videste forstand. Vi ønsker å presentere både samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige innfallsvinkler til temaet - med fokus både på nasjonale og globale perspektiver.


Sted: Aud.Max, Campus Ås

Alle norske innlegg tolkes til engelsk

Program i pdf-format

Ordstyrer: Eva Bratholm

10.00 Velkommen - 150 år med fokus på mat!
 Knut Hove, professor og rektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
10.10 Utdeling av Utdanningsprisen 2009 
10.20Food and food security - a global perspective
 Hilde Frafjord Johnson, Deputy Executive Director, UNICEF
10.50Mat, miljø og klima - er utviklinga bærekraftig?
 Arild Vatn, professor ved Noragric, UMB
11.10Fiskeoppdrett - en blå revolusjon?
 Atle Guttormsen, professor ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB
11.30 "Tekno-mat" - er det så enkelt? 
 Tor Lea, professor ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB
11:55Ferdsskriver for matvarer
 Brit Salbu, professor ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB
12.00
Lunsj
13.00Matindustrien - velferdsbygger midt i stormen?
 Roald Gulbrandsen, direktør næringspolitikk ved NHO Mat og Drikke
13.20Mat, fysiologi og psykologi: Hva styrer det vi spiser?
 Magni Martens, seniorforsker ved Nofima Mat, professor tilknyttet Københavns Universitet
13.40Norge - et fetere samfunn: Ernæringspolitikk og utfordringer for matforskere
 Birger Svihus, professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB
14.00Kaffe
14.15 Stuffed and starved: Why the global food system is failing and what can be done about it
 Raj Patel, Dr, University of KwaZulu-Natal and University of California (Berkeley)
15.00Kommentar og paneldebatt:
 - Lars Sponheim, stortingsrepresentant, leder av Venstre
 - Roald Gulbrandsen, Direktør næringspolitikk NHO Mat og Drikke
 - Bell Batta Torheim, programkoordinator Utviklingsfondet
 Debattleder: Eva Bratholm
15.50Avslutning: Sult og overflod - Hvordan endre det globale matbildet?
 Ruth Haug, professor og prorektor for forskning, UMB
16.00Slutt

Med forbehold om endringer.

Publisert: 11.05.09
Oppdatert: 26.05.09
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Konferanser ved NMBU

Innspill til denne siden sendes til redaksjonen@umb.no


 
Relasjoner til saken

Universitetet for miljø- og biovitenskap feirer 150 i år og ønsker å markere dagen med en jubileumskonferanse for eksisterende og mulige samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor.