Navigasjon: Hovedside / Eksterne enheter / Matalliansen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matalliansen

Kurstilbud Matalliansen

Etterutdanningskurs ved UMB

Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell matproduksjon

Randi Setrom Brunborg

Vil du ha nye utfordringer og spennende muligheter der du jobber? Nå kan du bruke erfaring du allerede har til å skaffe deg ny, oppdatert og spesialisert kunnskap i industriell matproduksjon. UMB tilbyr en skreddersydd og erfaringsbasert mastergradsutdanning som deltidsstudium over tre år.


Bruk erfaringen din til å ta steget videre der du jobber
Det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i industriell matproduksjon gir 90 studiepoeng og er et videreutdanningstilbud for ansatte i matindustrien eller andre som ønsker å kvalifisere seg for en jobb i matindustrien. Studiet gir deg mulighet til å bruke yrkeserfaringen din som utgangspunkt for økt kunnskap som du kan bruke i bedriften du jobber til daglig.

Ønsker du mer informasjon om mastergradsutdanningen i industriell matproduksjon registrer din interesse her. 

Fleksibelt og skreddersydd for den enkelte
Studiet er fleksibelt og det lages en skreddersydd utdanningsplan for deg. Du kan ta hele studiet på deltid over 3 år. Videreutdanningskurs og enkeltemner fra ordinære studier ved UMB eller andre godkjente studiesteder kan kombineres.  

Her er en oversikt over noen kurs ved UMB som kan være aktuelle:

Kurs i hygiene og mattrygghet
Organisasjon og ledelse
Kvalitetsledelse
  
Tidligere gjennomførte videreutdanningskurs som kan inngå i masteren:
Moderne melkeforedling
Lærende nettverk i meieriteknologi
Praktisk kvalitetsledelse i Tine
  
Du kan også hospitere på delemner i den ordinære bachelor- og masterutdanningen i matvitenskap.
For mer informasjon: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskapEtter å ha gjennomgått mastergradsutdanningen skal studentene:
Ha økt kompetansen sin innen utredning, planlegging, drift og ledelse av matproduksjonsanlegg
Være i stand til å fatte beslutninger ved analytisk tilnærming til problemstillinger
Arbeide etter tydelige faglige etiske normer og kunne formidle dette videre til kolleger og samarbeidspartnere
Emnebeskrivelse for mastergradsprogrammet


Slik søker du opptak til studiet
Opptakskrav til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning av minimum tre års varighet. I tillegg kreves det tre års yrkeserfaring som er relevant for det faglige innholdet i mastergraden. I spesiell tilfeller kan du søke om opptak til studiet på bakgrunn av relevant erfaring/realkompetanse.
Klarer din interesse internt i bedriften  
Ta kontakt med Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved professor Judith Narvhus på telefon 64 96 58 42 eller
e-post: judith.narvhus@umb.no
Søknad om opptak rettes til Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

Spørsmål og svar
• Hyppig stilte spørsmål med svar
Foto: Gro Elden

Kontaktinformasjon
 

Faglige spørsmål:
Judith Narvhus,
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, UMB
judith.narvhus@umb.no

Praktiske spørsmål:

Senter for etter- og viderutdanning, UMB
sevu@umb.noOppdatert: 15.01.13
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Matalliansen

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Postboks 5003
1432 Ås
www.umb.no
Telefon: 64 96 50 00

Nofima, Ås
Besøksadresse:
Osloveien 1
1430 Ås

Postadresse:
Postboks 210
1431 Ås

www.nofima.no
Telefon: 64 97 01 00