Navigasjon: Hovedside / Eksterne enheter / Matalliansen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matalliansen

Kurstilbud Matalliansen

Etterutdanningskurs ved UMB

Hyppige stilte spørsmål og svar - Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon

Randi Setrom Brunborg

 


Hvilke krav til udanning stilles for å bli tatt opp på studiet?

Det stilles krav både til formell utdanning og til praksis

I følge studiebestemmelsenes paragraf 5 krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles følgende krav til tidligere fullført utdanning:

  1. Bachelorgrad
  2. Cand.mag.grad
  3. Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  4. Utdanning som i henhold i paragraf 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller studieløp
Praksiskrav: 2 års relevant yrkespraksis.

Kan man tas opp på mastergradsprogrammet på basis av relevant realkompetanse?
I spesielle tilfeller kan man godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med Bachelorgrad, Cand.mag.grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, eller utdanning som i henhold i paragraf 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller studieløp.

Hva regnes som relevant yrkespraksis?
Dette vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Hvis du lurer på om din bakgrunn er relevant kan du sende en mail der du legger ved oversikt over utdanning/praksis til judith.narvhus@umb.no

Er det tatt stilling til hva som kan regnes som realkompetanse dersom man ikke har formell bakgrunn som gir opptak?
Dette vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Hvis du lurer på om din bakgrunn er relevant kan du sende en e-post der du legger ved oversikt over utdanning/praksis til judith.narvhus@umb.no

Hvem bestemmer hva som er relevant utdanning og praksis?
Det instituttet som gir mastergraden, i dette tilfellet er det institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) ved UMB.

Hvilke frister må man forholde seg til ved søknad om opptak?
Opptaksfristen er løpende


Hvordan går man fram for å søke om opptak?

  1. Du klarerer din interesse internt i bedriften
  2. Du tar kontakt med Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved professor Judith Narvhus (telefon 64965842, e-post: judith.narvhus@umb.no
  3. Søknad om opptak rettes til Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, att: Judith Narvhus.
Hvor lang tid tar det å gjennomføre studiet?
Rammen for studiet er 3 år på halv tid. Hver student avtaler individuelt et studieforløp som kan gjennomføres innenfor denne rammen
Må selve mastergradsoppgaven ha et omfang på 60 studiepoeng?
Nei, man kan velge ulike modeller.


Modell a: emnemoduler på til sammen 30 studiepoeng (for eksempel 10 + 10 + 10) og masteroppgave på 60 studiepoeng

Modell b: emnemoduler på til sammen 60 studiepoeng og masteroppgave på 30 studiepoeng

Hvordan regnes studieprogresjonen i forhold til enkeltemner og mastergradsoppgaven?
Det vanlige er at selve skrivingen av mastergradsoppgaven kommer til slutt. Oppgavens metodikk avgjør hvor vidt man må starte med praktiske aktiviteter før eksamen er gjennomført på alle enkeltemnene. Her vil det bli snakk om individuelle tilpasninger.

Er en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng mindre verd enn en mastergrad i matvitenskap på 120 poeng?
Den er ikke mindre verd som mastergrad. Forskjellen ligger i at du ikke kan bygge en forskerutdanning (doktorgrad) på en 90 studiepoengs erfaringsbasert mastergrad.

Må man sette sammen en spesiell kombinasjon av enkeltemner?
Nei, men det kreves at man har bestått eksamen i en av følgende moduler ved IKBM: Moderne melkeforedling – 10 stp, praktisk kvalitetsledelse -10 stp, Hygiene og mattrygghet. Et individuelt studieforløp utarbeides i samarbeid mellom veileder og student.

Kan tidligere opparbeidede studiepoeng fra UMB eller andre universitet og høyskoler inngå i mastergraden?
2/3 av delemnene (modulene) må være på mastergradsnivå, og være relevante for studiet. Det er IKBM som vurderer hvorvidt delemnet er relevant. Som med all annen utdanning gjelder det også at dersom delemnet tidligere har inngått som del av en annen grad (for eksempel i en gjennomført mastergradsutdanning på et annet fagområde) kan man ikke bruke det en gang til.Oppdatert: 16.01.13
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Matalliansen

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Postboks 5003
1432 Ås
www.umb.no
Telefon: 64 96 50 00

Nofima, Ås
Besøksadresse:
Osloveien 1
1430 Ås

Postadresse:
Postboks 210
1431 Ås

www.nofima.no
Telefon: 64 97 01 00

 
Relasjoner til saken

Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon (hovedside)