Navigasjon: Hovedside / Eksterne enheter / Matalliansen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matalliansen

Kurstilbud Matalliansen

Etterutdanningskurs ved UMB

Kurs i sensorikk

Randi Setrom Brunborg

Sensorikk er en beskrivelse av produktene ved hjelp av sansene våre – syn, hørsel, lukt, smak og berøring. De sensoriske egenskapene vil være blant de viktigste kriteriene for å lykkes med et produkt. Ved hjelp av sensoriske metoder kan vi måle egenskapene hos produktene. I dette kurset går vi gjennom, teoretisk og praktisk, hvordan sensorikk kan gi en bedre produktforståelse.


MODUL 1
Etablering av sensorisk panel, forskjellstester og kvalitetskontrolltest 17. – 18. april 2012

Foto: colourbox.no

Mål
Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å planlegge og gjennomføre sensoriske analyser i sin egen bedrift. De skal kunne forstå hvorfor man velger ulike sensoriske metoder og hva de ulike metodene kan fortelle oss om produktene. Ingen spesielle forkunnskaper kreves.


Målgruppe
Dette er et grunnkurs i sensorikk hvor målgruppen er personer som har, eller vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av sensoriske analyser. Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Arbeidsmåtene i kurset vil være forelesninger, gruppearbeid og demonstrasjoner.

Innhold
Hva er sensorikk, produkttesting ved bruk av et trenet sensorisk panel og med bruk av forbrukere
Utvelgelse og trening av dommere til et sensorisk panel
Sensoriske metoder
Planlegging av sensoriske forsøk
Analyse og tolkning av sensoriske data

Kursmateriell

En kursperm og boka ”Sensorisk analyse, bedømmelse av næringsmidler” utgitt av Sensorisk studiegruppe. 

---

MODUL 2
Beskrivende analyse og analyse av data vha PanelCheck 
22. -  23. mai 2012
   

Mål
Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å gjennomføre en beskrivende test med et trenet panel og tolke panelets prestasjoner for hver av de bedømte egenskapene ved hjelp av programpakken PanelCheck  

Målgruppe
Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller tidligere grunnkurs i sensorikk

Innhold
• Teoretisk og praktisk gjennomgang av beskrivende metode (profilering)
Kalibrering av dommerne (forforsøk)
Analysere hver dommers bedømmelse av hver egenskap
Statistiske konklusjoner av testen Faglig ansvarlig
Marit Rødbotten, cand.scient.Senior sensoriker, Førsteamanuensis II, Universitet for miljø- og biovitenskap
Marit.rodbotten@nofima.no  

Senter for etter- og videreutdanning
kan gi deg nærmere opplysninger om praktiske forhold knyttet til kurset.
Kjersti Andresen
Tlf 64 96 50 05, faks 64 96 60 22
sevu@umb.no 
www.umb.no/sevu  

Spørsmål om kursets faglige innhold kan rettes til: 
Marit Rødbotten tlf 64970170
marit.rodbotten@nofima.no

Josefine Skaret,64970170   
Josefine.skaret@nofima.noOppdatert: 01.06.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Matalliansen

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Postboks 5003
1432 Ås
www.umb.no
Telefon: 64 96 50 00

Nofima, Ås
Besøksadresse:
Osloveien 1
1430 Ås

Postadresse:
Postboks 210
1431 Ås

www.nofima.no
Telefon: 64 97 01 00

 
Relasjoner til sakenKursbrosjyre