Navigasjon: Hovedside / Utdanning / NMBU og skolen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
NMBU og skolen
For skoler og lærere
Hovedsiden

For skoler og elever
- Skoletjenesten
- ENTER ved UMB
- Forskerfabrikken

For Lærere
- Nyeste kurs
- Alle kurs for lærere
- Skoleeiere-skole-UMB
- SEVU

Lærerutdanning
- Om lærerutdanningen
- Lektorutdanning
- PPU

UMBs tilbud til skoler, elever og lærere

Redaksjonen

UMB har mange ulike tilbud til lærere og elever i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.


Elever fra vidergående skole i Vestby besøker UMB for å gjøre labøvelser knyttet til skoletjenestens konsept 'Krimgåten'
Elever fra vidergående skole i Vestby besøker UMB for å gjøre labøvelser knyttet til skoletjenestens konsept 'Krimgåten' Foto: Håkon Sparre

Skoletjenesten

Skoletjenesten tilbyr en rekke spennende og inspirerende omvisninger og fagdager på UMB i Ås. Besøkene er tilpasset fag og klassetrinn i videregående skole og ungdomsskolen.

Skoletjenesten besøker også din skole! - Ta kontakt med Skoletjenesten for å gjøre en avtale!

Besøk UMB
Skoletjenesten ønsker elever, lærere og skoleklasser velkommen til Universitetet for miljø- og biovitenskap. Vi tilbyr omvisning og fagdager gjennom hele skoleåret tilpasset fag og klassetrinn.

ENTER ved UMB
ENTER
 er studentdrevet, og gode realfagsstudenter fra UMB vil en ettermiddag i uka fungere som mentorer for skoleelever i 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på videregående nivå.

Forskerfabrikken
Går du i 5.-7. klasse kan du bli med på Forskerkurs på UMB i Ås. Her får du jobbe sammen med forskere i laboratorium og gjøre eksperimenter med ekte forskerutstyr!

Enkeltemner for elever i videregående skole

UMB har et tilbud til faglig høyt presterende elever i videregående skole med behov for mer krevende faglige utfordringer.  

Kurs og etter- og videreutdanning for lærere
For lærere i videregående skole og ungdomsskolen tilbyr UMB både korte kurs (uten studiepoeng) og videreutdanningskurs (med studiepoeng).

Tilbudene gis både som åpne kurs med individuell påmelding og som skreddersydde opplegg for én eller flere skoler, kommuner og/eller fylkeskommuner.

Lærerutdanning
Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) ved Seksjon for læring og lærerutdanning (SLL) tilbyr følgende lærerutdanninger:

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som heltidsstudium over ett år eller deltidsstudium over to år. PPU er for alle som ønsker å undervise i naturfagene (natur- og miljøfaget, naturfaget, kjemi, biologi og fysikk) og/eller i studieretningsfag i naturbruk i videregående opplæring og som har faglig grunnlag for å undervise i disse fagene.

Lektorutdanning i realfag (LUN) er et studie som gir lektorkompetanse i naturfag på 5 år.
Gjennom studiet studeres naturfagene parallelt med pedagogikk og didaktikk og praksis ute i skolen. Lærerutdanningen ender med en mastergrad enten innenfor et realfag eller med fokus på undervisning av realfagene (fagdidaktikk).

Publisert: 14.03.12
Oppdatert: 29.05.13
Utskriftsvennlig versjon

 
 
NMBU og skolen

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
Boks 5003, 1432 Ås
Telefon 64 96 50 05, faks 64 96 60 22
E-post: skole@umb.no

 
Relasjoner til saken

UMBs tilbud:

Tilbud til lærere


Skoletjenesten

Forskerfabrikken på UMB


Lærerutdanning:
Praktisk-pedagogisk utdanning

Lektorutdanning i realfag