Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] Norwegian University of Life Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
NMBU
HovedsidenObs, søk utføres i alle perioder og institutter hvis ingen er avmerket.
Språk:
Alle språk
Norsk
Engelsk
Norsk og spansk
Perioder:
Augustblokk
Høstparallell
Januarblokk
Vårparallell
Juniblokk
Institutt:
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, IKBM
Institutt for landskapsplanlegging, ILP
Institutt for matematiske realfag og teknologi, IMT
Institutt for naturforvaltning, INA
Handelshøyskolen ved UMB, HH
Institutt for plante- og miljøvitenskap, IPM
Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

Course titles in EnglishEmnekode Inst. Emnenavn Språk Emneansvarlig/institutt
AOS120 HH Markedsføring Norsk Frode Alfnes
AOS130 HH Innføring i organisasjonsteori Norsk Gro Ladegård
AOS230 HH Organisasjons- og ledelsespsykologi Norsk Gro Ladegård
AOS233 HH Strategiske prosesser og beslutningstaking Engelsk Carl Brønn
AOS234 HH Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter Norsk Sigurd Rysstad
AOS237 HH Foretaksstrategi Norsk Glenn Kristiansen
AOS240 HH Samfunnsvitenskapelig metode Norsk Frode Alfnes
AOS320 HH Institusjonelle perspektiver på organisasjoner Norsk Sigurd Rysstad
AOS331 HH Ledelse og HRM Norsk Arild Wæraas
AOS332 HH Dynamisk strategi Engelsk Carl Brønn
AOS335 HH Organisasjoner i endring Norsk Bernt Aarset
AOS336 HH Omdømmeledelse Norsk Arild Wæraas
AOS340 HH Kvalitativ metode Norsk Bernt Aarset
APL100 ILP Introduksjon til profesjonsstudiene i By- og regionplanlegging og Eiendomsfag Norsk Håvard Steinsholt
APL102 ILP Arealplanlegging, introduksjonsemne Norsk Berit Nordahl
APL103 ILP By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon Norsk Lillin Cathrine Knudtzon
APL240 ILP Miljø og planlegging, del 1 Norsk Aase Kristine Aasen Lundberg
APL241 ILP Miljø og planlegging del 2 Norsk Aase Kristine Aasen Lundberg
APL250 ILP Lokal planlegging Norsk Marius Grønning
APL260 ILP Store europeiske byer Norsk Marius Grønning
APL330 ILP Planteori fordypning Norsk Inger-Lise Saglie
APL350 ILP Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring Norsk Berit Nordahl
APL360 ILP Regional planlegging Norsk Petter Næss
APL405 ILP Rammer for PhD-studiet Erling Berge
APL406 ILP Akademisk skriving, publisering og formidling Inger-Lise Saglie
APL415 ILP Vitenskapsteori i by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning Engelsk Petter Næss
AQB200 IHA Generell avl Engelsk Hans Magnus Gjøen
AQB270 IHA Akvakultur avl og genetikk Engelsk Bjarne Gjerde
AQF200 IMT Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri Engelsk Odd Ivar Lekang
AQF210 IMT Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi Engelsk Odd Ivar Lekang
AQF220 IMT Sjømat, trygghet og helseeffekter Engelsk Odd Ivar Lekang
AQF230 IMT Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser Engelsk Odd Ivar Lekang
AQN251 IHA Generell akvakultur - ernæring Engelsk Trond Storebakken
AQN350 IHA Akvakulturernæring Engelsk Trond Storebakken
AQP211 IMT Produksjonsteknikk i akvakultur Engelsk Odd Ivar Lekang
AQP350 IMT Planning and design of intensive fish farms Engelsk Bjørn Frode Eriksen
AQQ253 IHA Produktkvalitet Akvakultur Engelsk Magny S. Thomassen
AQT250 IMT Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur Engelsk Bjørn Frode Eriksen
AQT254 IMT Grunnleggende akvakulturteknikk Engelsk Bjørn Frode Eriksen
AQX251 IHA Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk Engelsk Hans Magnus Gjøen
AQX350 IHA Akvakultur spesialkurs Engelsk Kjell-Arne Rørvik
BIN210 IKBM Introduksjon i bioinformatikk Norsk Torgeir R Hvidsten
BIN300 IHA Statistisk genomforskning Engelsk Theo Meuwissen
BIN310 IKBM Modeller og algoritmer i bioinformatikk Torgeir R Hvidsten
BIN350 IHA Genomanalyse, metodekurs Dag Inge Våge
BIO100 IPM Cellebiologi Norsk YeonKyeong Lee
BIO101 IKBM Introduksjon i bioteknologi og kjemi Norsk Arne Tronsmo
BIO120 IPM Genetikk introduksjonskurs Norsk Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
BIO121 IPM Øvingsemne i genetikk Norsk Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
BIO130 IKBM Generell mikrobiologi I Norsk Arne Tronsmo
BIO140 IPM Innføringsemne i biologi Norsk Siri Fjellheim
BIO200 IHA Molekylærgenetikk i eukaryoter Norsk Dag Inge Våge
BIO210 IKBM Molekylærbiologi Norsk Bao Dzung Diep
BIO211 IKBM Laboratorieøvelser i molekylærbiologi Norsk Bao Dzung Diep
BIO220 IPM Eukaryot molekylærbiologi Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
BIO223 IPM Populasjonsgenetikk og molekylær økologi Odd Arne Rognli
BIO230 IKBM Generell mikrobiologi II Norsk Leiv Sigve Håvarstein
BIO233 IKBM Mikrobiell diversitet Norsk Knut Rudi
BIO244 IPM Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering Trine Hvoslef-Eide
BIO245 IPM Plantebioteknologi: Genomikk og foredling Norsk Åsmund Bjørnstad
BIO246 IPM Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling Trine Hvoslef-Eide
BIO300 IPM Mikroskopiteknikker Elin Ørmen
BIO301 IKBM Avansert cellebiologi Tor Erling Lea
BIO320 IPM Utviklingsbiologi Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
BIO321 IPM Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon Engelsk Odd Arne Rognli
BIO322 IHA Molekylær genomanalyse Dag Inge Våge
BIO323 IPM Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance Engelsk Åsmund Bjørnstad
BIO324 IPM Klimatilpasning i planter Åshild Ergon
BIO330 IKBM Miljømikrobiologi Åsa Helena Frostegård
BIO332 IKBM Eksperimentell molekylær mikrobiologi Åsa Helena Frostegård
BIO333 IKBM Mykologi Linda Hjeljord
BIO340 INA Bioetikk Norsk Sissel Rogne
BIO350 IPM In situ RNA hybridisation techniques Trine Hvoslef-Eide
BIO351 IPM Genetisk modifiserte planter - case studier Trine Hvoslef-Eide
BIO420 IPM Utviklingsbiologi med fordypning Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg
BIO421 IPM Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon Engelsk Odd Arne Rognli
BIO422 IPM Nordisk forskerkurs i planteforedling Engelsk Åsmund Bjørnstad
BOT100 INA Plantediversitet Norsk Yngvar Gauslaa
BOT130 IPM Grunnleggende plantefysiologi Norsk Jorunn Elisa Olsen
BOT200 IPM Plantefysiologi Jorunn Elisa Olsen
BOT201 IPM Produksjonsfysiologi Marina Azzaroli Bleken
BOT210 INA Moser og laver - floristikk og økologi Norsk Yngvar Gauslaa
BOT230 INA Planteøkologi og diversitet Mikael Ohlson
BOT240 INA Økofysiologi hos planter Knut Asbjørn Solhaug
BOT270 INA Vegetasjonskartlegging Norsk Kari Klanderud
BOT320 IPM Advanced Course in Plant Developmental Physiology Engelsk Christiaan van der Schoot
BOT340 INA Fotobiologi Knut Asbjørn Solhaug
BUS100 HH Grunnleggende bedriftsøkonomi Norsk Jens Bengtsson
BUS110 HH Eksternregnskap Norsk Nils Sanne
BUS112 HH Elektronisk regnskapsføring Norsk Ole Gjølberg
BUS133 HH Excel for økonomer Norsk Kolbjørn Christoffersen
BUS160 HH Skatterett for økonomer Norsk Ole Gjølberg
BUS200 HH Anvendt foretaksøkonomi Norsk Nils Sanne
BUS210 HH Driftsregnskap og budsjettering Norsk Nils Sanne
BUS215 HH Årsregnskap Norsk Nils Sanne
BUS216 HH Årsregnskap - spesielle regnskapsemner Norsk Nils Sanne
BUS217 HH Regnskapsorganisering, regelverk og etikk Norsk Ole Gjølberg
BUS218 HH Offentlig regnskap og budsjettering Norsk Ragnar A. Øygard
BUS220 HH Finansiering og investering Norsk Atle Guttormsen
BUS230 HH Operasjonsanalyse Norsk Marie Steen
BUS233 HH Informasjonssystemer for virksomhetsledelse Norsk Kolbjørn Christoffersen
BUS240 HH Vareproduksjon og logistikk Norsk Kolbjørn Christoffersen
BUS260 HH Skatte- og avgiftsrett Norsk Ole Gjølberg
BUS271 HH Idé og forretningsutvikling Norsk Elin Kubberød
BUS280 HH Privat- og næringsforsikringer Norsk Ragnar A. Øygard
BUS305 HH Strategianalyse og strategiformulering Engelsk Silja Korhonen-Sande
BUS310 HH Strategiimplementering og prestasjonsmåling Norsk Dag Øyvind Madsen
BUS311 HH Miljøregnskap og miljøledelse Ståle Navrud
BUS312 HH Styring og organisering Norsk Ole Gjølberg
BUS313 HH Strategisk økonomistyring Norsk Ole Gjølberg
BUS314 HH Virksomhetsstyring Norsk Jonas Gaudernack
BUS320 HH Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II Ole Gjølberg
BUS321 HH Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel Norsk Sjur Westgaard
BUS322 HH Investeringsanalyse og finansiell risikostyring Norsk Ole Gjølberg
BUS323 HH Varemarkedsanalyse Norsk Atle Guttormsen
BUS324 HH Opsjoner, derivater og risikostyring Norsk Espen Haug
BUS325 HH Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter Norsk Espen Haug
BUS331 HH Bedriftsøkonomisk styring: Operasjonsanalytiske metoder og teknikker Norsk Marie Steen
BUS340 HH Integrert logistikk Norsk Kolbjørn Christoffersen
BUS370 HH Næringsutvikling og entreprenørskap Norsk Anne Moxnes Jervell
ECN100 HH Innføring i samfunnsøkonomi Norsk Per Halvor Vale
ECN110 HH Innføring i mikroøkonomi Norsk Mette Wik
ECN120 HH Innføring i makroøkonomi, del I Norsk Eirik Romstad
ECN122 HH Innføring i makroøkonomi, del II Norsk Eirik Romstad
ECN140 HH Økonomisk historie Norsk Ragnar A. Øygard
ECN150 HH Innføring i utviklingsøkonomi Engelsk Mette Wik
ECN170 HH Miljø- og ressursøkonomi Norsk Ståle Navrud
ECN201 HH Økonometri Engelsk Kyrre Rickertsen
ECN202 HH Innføring i økonometri Norsk Frode Alfnes
ECN210 HH Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd Norsk Mette Wik
ECN211 HH Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt Norsk Knut Einar Rosendahl
ECN220 HH Samfunnsøkonomi II Norsk Per Halvor Vale
ECN222 HH Makroøkonomi II Norsk Ragnar A. Øygard
ECN230 HH Internasjonal økonomi Engelsk Roberto J. Garcia
ECN260 HH Landbrukspolitikk Norsk Sigurd Rysstad
ECN262 HH Regionaløkonomi og regionalpolitikk Norsk Sigurd Rysstad
ECN263 HH Matvaremarkeder og politikk Norsk Frode Alfnes
ECN270 HH Naturressursøkonomi Engelsk Arild Angelsen
ECN271 HH Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder Ståle Navrud
ECN280 HH Energiøkonomi Norsk Torstein Bye
ECN301 HH Økonometrisk metode Engelsk Olvar Bergland
ECN302 HH Matematikk for økonomer Engelsk Kyrre Rickertsen
ECN303 HH Statistiske metoder for politikkvirkninger Engelsk Stein Terje Holden
ECN304 HH Adferds- og eksperimentell økonomi Engelsk Stein Terje Holden
ECN305 HH Forskningsmetode i samfunnsøkonomi Engelsk Arild Angelsen
ECN311 HH Mikroøkonomi III Engelsk Kyrre Rickertsen
ECN312 HH Industri- og markedsstruktur Engelsk Olvar Bergland
ECN320 HH Makroøkonomi III Engelsk Joachim Thøgersen
ECN330 HH Økonomisk integrasjon og internasjonal handel Engelsk Roberto J. Garcia
ECN331 HH Internasjonal økonomi og finans Engelsk Roberto J. Garcia
ECN350 HH Utviklings- og naturressursøkonomi Engelsk Stein Terje Holden
ECN352 HH Fattigdom Engelsk Arild Angelsen
ECN353 HH Utviklingsøkonomi, mikro Engelsk Mette Wik
ECN354 HH Emner i utviklingsøkonomi; Fattigdomsanalyse Engelsk Arild Angelsen
ECN355 HH Forskningsmetoder i utviklingsøkonomi II Engelsk Ragnar A. Øygard
ECN356 HH Emner i utviklingsøkonomi: Institusjoner Engelsk Arild Angelsen
ECN358 HH Emner i utviklingsøkonomi Engelsk Arild Angelsen
ECN360 HH Landbrukspolitikk og ressursforvaltning Norsk Normann Aanesland
ECN371 HH Miljøøkonomi Eirik Romstad
ECN372 HH Klimaøkonomi Knut Einar Rosendahl
ECN380 HH Energimarkeder og regulering Engelsk Olvar Bergland
ECN404 HH Økonomiske eksperimenter med anvendelser innen utviklings- og miljøøkonomi Engelsk Arild Angelsen
ECN416 HH Varemarkedsanalyser Engelsk Olvar Bergland
ECN450 HH Utviklingsøkonomi: Metoder og analyse Engelsk Stein Terje Holden
ECN452 HH Topics in Development Economics I Engelsk Arild Angelsen
ECN454 HH Emner i utviklingsøkonomi II Ragnar A. Øygard
ECOL100 INA Grunnleggende økologi Norsk Vidar Selås
ECOL110 INA Tropisk økologi og biologi Engelsk Fred Midtgaard
ECOL200 INA Generell økologi Mikael Ohlson
ECOL201 INA Økologisk fordypningsoppgave Mikael Ohlson
ECOL210 INA Økologi og naturforvaltning i tropene Engelsk Fred Midtgaard
ECOL300 INA Naturvitenskapelig metode Engelsk Jon Swenson
ECOL310 INA Økologiske effekter av globale miljøendringer Engelsk Mikael Ohlson
ECOL320 INA Tropisk feltøkologi Engelsk Fred Midtgaard
ECOL330 INA Økologi og bevaring av tropisk regnskog Engelsk Torbjørn Haugaasen
ECOL350 INA Restaureringsøkologi Engelsk Torbjørn Haugaasen
ECOL380 INA Økologi og forvaltning av elver og innsjøer Engelsk Thrond Haugen
EDS101 NO Introduksjon til miljø, utvikling og globalisering Sunetro Ghosal
EDS102 NO Introduksjon til utviklingstenkning Engelsk William Derman
EDS104 NO Environmental and Sustainability Science Ian Bryceson
EDS106 NO Development Seminar Sunetro Ghosal
EDS111 NO Sosialantropologi William Derman
EDS115 NO Innføring i forskningsmetode Ian Bryceson
EDS120 NO Sociology Esben Leifsen
EDS130 NO Introduksjon til politisk økologi Tor Benjaminsen
EDS140 NO Økonomi for miljø og utvikling Kassim Athumani Kulindwa
EDS170 NO Introduksjon til kjønn og utvikling Ingrid Nyborg
EDS190 NO Urfolksrettigheter og politikk Kjersti Thorkildsen
EDS201 NO Introduksjon til utviklingsstudier Engelsk Espen Olav Sjaastad
EDS202 NO Introduksjon til miljøstudier Engelsk Jens Bernt Aune
EDS203 NO Introduksjon til internasjonale relasjoner Engelsk Stig Jarle Hansen
EDS210 NO Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania Ian Bryceson
EDS215 NO Bærekraftig landbruk og miljøet Kjell Bjørgen Esser
EDS220 IKBM Statistisk analyse Engelsk Ellen Sandberg
EDS225 NO Kobling av økologisk og sosial resiliens Ian Bryceson
EDS230 NO Utviklingspolitikk Engelsk Esben Leifsen
EDS234 NO Miljøøkonomi - institusjonell økonomi Engelsk Arild Vatn
EDS245 NO Menneskerettigheter og utvikling William Derman
EDS250 NO Landbruk og utvikling Engelsk Trygve Berg
EDS255 NO Helse, miljø og utvikling Engelsk John Andrew McNeish
EDS260 NO Globale miljøforandringer Engelsk Bishal K. Sitaula
EDS265 NO Utviklingsantropologi Esben Leifsen
EDS270 NO Utviklingshjelp og politikk Knut G. Nustad
EDS272 NO Utviklingsutfordringer i India - feltkurs Sunetro Ghosal
EDS275 NO Skrivekurs Engelsk William Warner
EDS280 NO Land Rights: An Introduction to Theory, Applications, and Policy Espen Olav Sjaastad
EDS290 NO Utviklingsteoretiske klassikere Darley Jose Kjosavik
EDS303 NO Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier Engelsk John Andrew McNeish
EDS304 NO Politisk økonomi - institusjoner og miljø Engelsk Arild Vatn
EDS305 NO Utviklingsteori og utviklingspolitikk Engelsk Ingrid Nyborg
EDS312 NO Research Methods Stig Jarle Hansen
EDS315 NO Forvaltning av genetiske ressurser: Lover og regulering Engelsk Trygve Berg
EDS330 NO Politisk økologi Engelsk Tor Benjaminsen
EDS335 NO Advanced Readings in Development Studies Engelsk Tor Benjaminsen
EDS346 NO Miljøpolitikk og forvaltning Engelsk John Andrew McNeish
EDS347 NO Internasjonal miljøpolitikk Engelsk Kassim Athumani Kulindwa
EDS350 NO Økologi og samfunn Engelsk Peter Gufu Oba
EDS355 NO Klimaendring og utvikling Engelsk Jens Bernt Aune
EDS360 NO Konflikt og utvikling Engelsk Espen Olav Sjaastad
EDS365 NO Kystsone, marine og akvatiske ressurser Engelsk Ian Bryceson
EDS370 NO Kjønn og utvikling Engelsk Ingrid Nyborg
EDS371 NO Introduksjon til etterretningsstudier og internasjonale relasjoner Shai André Divon
EDS372 NO Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier Engelsk Stig Jarle Hansen
EDS373 NO Piratvirksomhet og internasjonale relasjoner Stig Jarle Hansen
EDS374 NO Internasjonal relasjonsteori Benjamin de Carvalho
EDS375 NO Viderekommende emner i internasjonale studier Engelsk Benjamin de Carvalho
EDS376 NO Religion, politikk og Islam Engelsk Stig Jarle Hansen
EDS377 NO Utenrikspolitikk Engelsk Benjamin de Carvalho
EDS378 NO Afghanistan/ Pakistan statsdannelse og konflikt Gry Synnevåg
EDS379 NO Global politisk økonomi Simon Pahle
EDS380 NO Internasjonale organisasjoner Engelsk Benjamin de Carvalho
EDS381 NO Suverenitet og staten i internasjonale relasjoner Engelsk Benjamin de Carvalho
EDS382 NO EUs sikkerhetspolitikk Engelsk Benjamin de Carvalho
EDS384 NO Utvikling og miljø i praksis, Tanzania Engelsk Kassim Athumani Kulindwa
EDS387 NO Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India Engelsk Darley Jose Kjosavik
EDS410 NO Doktorgradskurs i miljø- og utviklingsstudier Engelsk Randi Kaarhus
EDS415 NO Forskningsmetodologi i utviklingsstudier Engelsk Randi Kaarhus
EDS422 NO Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance: The Green Economy Engelsk Arild Vatn
EIE100 ILP Innføring i eiendomsfag II Norsk Einar A. Hegstad
EIE101 ILP Innføring i eiendomsfag I Norsk Einar A. Hegstad
EIE105 ILP Kart- og landmålingslære Norsk Eivind Hasseldokk Ramsjord
EIE200 ILP Eiendomsregistrering og eiendomsdanning Norsk Einar A. Hegstad
EIE202 ILP Eiendomshistorie Norsk Håvard Steinsholt
EIE222 ILP Verdsetting av fast eiendom Norsk Sølve Bærug
EIE302 ILP Jordskiftearbeid Norsk Øystein Jakob Bjerva
EIE304 ILP Feltarbeid i eiendomsfag Norsk Einar A. Hegstad
EIE305 ILP Individuell fordypningsoppgave (litteraturstudium) i eiendomsfag Erling Berge
EIE306 ILP Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring Norsk Berit Nordahl
EIE310 ILP Eiendomsmarked og analyse Norsk Sølve Bærug
EIE311 ILP Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting Norsk Sølve Bærug
EIE320 ILP Ekspropriasjon og grunnerverv Norsk Håvard Steinsholt
FEP201 INA Sykdommer og skadedyr på trær Norsk Halvor Solheim
FHV200 ILP Folkehelsevitenskap Norsk Grete Grindal Patil
FHV220 ILP Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer Norsk Grete Grindal Patil
FHV300 ILP Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter Norsk Ruth Kjærsti Raanaas
FHV310 ILP Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse Norsk Ruth Kjærsti Raanaas
FHV350 ILP Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap Norsk Camilla Ihlebæk
FHV350D ILP Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap Norsk Camilla Ihlebæk
FMI309 IPM Miljøgifter og økotoksikologi Engelsk Hans-Christian Teien
FMI310 IPM Miljøgifter og økotoksikologi Engelsk Hans-Christian Teien
FMI312 IPM Human miljøkjemi Yngvar Thomassen
FMI313 ILP Mennesket og miljø Norsk Camilla Ihlebæk
FMI320 IMT Miljøanalyser Norsk John Morken
FORN200 INA Energisystemer og teknologi Norsk Erik Trømborg
FORN220 INA Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk Norsk Ole Jørgen Hanssen
FORN230 INA Energipolitikk og energimarkeder Norsk Torjus Folsland Bolkesjø
FORN300 INA Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger Norsk Bjørn Sønju-Moltzau
FORN310 INA Bioenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger Norsk Torjus Folsland Bolkesjø
FORN320 INA Prosjektplanlegging og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning Norsk Erik Trømborg
FORN330 INA Effektiv energi- og ressursutnyttelse Norsk Thomas Martinsen
FYS100 IMT Fysikk og natur Norsk Achim Kohler
FYS101 IMT Mekanikk Norsk Arne Auen Grimenes
FYS102 IMT Termofysikk og elektromagnetisme Norsk Cecilia Marie Futsæther
FYS102A IMT Fysikk for kjemiingeniører Norsk Cecilia Marie Futsæther
FYS103 IMT Måleteknikk, optikk og sensorer Norsk Achim Kohler
FYS110 IMT Statikk Norsk Johan Andersen
FYS145 IMT Kvantefysikk Norsk Achim Kohler
FYS155 IMT Laboratoriekurs i fysikk Norsk Arne Auen Grimenes
FYS160 IMT Lokal- og mikrometeorologi Norsk Vidar Thue-Hansen
FYS161 IMT Meteorologi og klima Norsk Vidar Thue-Hansen
FYS200 IMT Klassisk fysikk Norsk Peder A. Tyvand
FYS210 IMT Hydrodynamikk Norsk Peder A. Tyvand
FYS230 IMT Elektroteknikk Norsk Petter H Heyerdahl
FYS235 IMT Elektronikk Norsk Petter H Heyerdahl
FYS241 IMT Miljøfysikk Norsk Cecilia Marie Futsæther
FYS250 IMT Teknisk fysikk Norsk Odd Ivar Lekang
FYS251 IMT Varmeoverføring og energi Norsk Odd Ivar Lekang
FYS271 IMT Energifysikk og energiomforming Engelsk Jorge Mario Marchetti
FYS373 IMT Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering Engelsk Jorge Mario Marchetti
FYS374 IMT Elektrokjemisk energilagring Norsk Espen Olsen
FYS375 IMT Energiteknologi, lab Norsk Petter H Heyerdahl
FYS376 IMT Solenergi Norsk Espen Olsen
FYS381 IMT Biologisk fysikk Gaute Einevoll
FYS385 IMT Prosjekt i biologisk fysikk Gaute Einevoll
FYS386 IMT Matematisk nevrovitenskap Gaute Einevoll
FYS401 IMT Lys og biologisk materie Engelsk Achim Kohler
GEN220 INA Genetisk grunnlag for biodiversitet Engelsk Manfred Joachim Heun
GEN320 INA Molekylære markører i plantegenomet Engelsk Manfred Joachim Heun
GEO100 IPM Geologi Norsk Michael Heim
GEO210 IPM Kvartærgeologi Norsk Jon Landvik
GEO211 IPM Kvartærgeologisk feltkurs Norsk Mona Henriksen
GEO220 IPM Hydrogeologi Helen Kristine French
GEO221 IPM Hydrogeologi - feltkurs Helen Kristine French
GEO222 IPM Geologi prosjektoppgave Mona Henriksen
GEO300 IPM Videregående hydrogeologi Helen Kristine French
GEO310 IPM Paleoenvironments and climate change Mona Henriksen
GEO311 IPM Geologisk utferd Mona Henriksen
GMBB100 IMT Bildebruk i geomatikk Norsk Øystein Dick
GMBB201 IMT Bildebehandling i geomatikk Øystein Dick
GMDK300 IMT Digital kartografi Norsk Håvard Tveite
GMFO120 IMT Fotogrammetri 1 Norsk Ivar Maalen-Johansen
GMFO205 IMT Fotogrammetri 2 Norsk Ivar Maalen-Johansen
GMFO301 IMT Fotogrammetri 3 Norsk Ivar Maalen-Johansen
GMFO310 IMT Nærfotogrammetri Norsk Ivar Maalen-Johansen
GMFO320 IMT Flybåren laserskanning Norsk Ivar Maalen-Johansen
GMGD210 IMT Geodetiske målinger Engelsk Ola Øvstedal
GMGD211 IMT Feltkurs i geomatikk Norsk Jon Glenn Omholt Gjevestad
GMGD300 IMT Geodesi hovedkurs Bjørn Ragnvald Pettersen
GMGI102 IMT Geografiske informasjonssystemer, grunnlag Norsk Håvard Tveite
GMGI210 IMT Geografisk analyse og modellering Norsk Håvard Tveite
GMGI300 IMT Geografiske databasesystemer Håvard Tveite
GMGM200 IMT Geomatikk og samfunn Norsk Håvard Tveite
GMGM399 IMT Geomatikk, prosjektarbeid Håvard Tveite
GMLM102 IMT Grunnleggende landmåling Norsk Inge Revhaug
GMLM105 IMT Geomatikk for bygg og landskap Norsk Ola Øvstedal
GMLM200 IMT Landmåling - anvendelser Norsk Jon Glenn Omholt Gjevestad
GMLM211 IMT Marin geodesi Norsk Bjørn Ragnvald Pettersen
GMLM213 IMT Landmåling - teori Norsk Jon Glenn Omholt Gjevestad
GMSG200 IMT Satellittgeodesi Bjørn Ragnvald Pettersen
GMSG210 IMT Satellittbasert stedfesting Norsk Ola Øvstedal
GMSK300 IMT Satellittkartlegging Øystein Dick
GMUJ200 IMT Parameterestimering og kvalitetskontroll Norsk Ola Øvstedal
GMUJ210 IMT Parameterestimering Norsk Ola Øvstedal
HET200 IHA Dyrs signaler og kommunikasjon Norsk Inger Lise Andersen
HET201 IHA Husdyretologi og dyrevelferd Norsk Inger Lise Andersen
HET210 IHA Husdyrmiljø I Norsk Knut Egil Bøe
HET300 IHA Etologiske forskningsmetoder Norsk Bjarne Olai Braastad
HET301 IHA Stressbiologi og dyrevelferd Bjarne Olai Braastad
HET303 IHA Husdyrmiljø II Norsk Knut Egil Bøe
HET320 IHA Etologi hos hund og katt II Norsk Bjarne Olai Braastad
HET401 IHA Individuelt PhD-emne i etologi Bjarne Olai Braastad
HFA200 IHA Generell husdyravl Norsk Gunnar Klemetsdal
HFA201 IHA Husdyrgenetiske ressurser Norsk Odd Vangen
HFA250 IHA Anvendt husdyravl Norsk Odd Vangen
HFA300 IHA Avlsplanlegging Tormod Ådnøy
HFA301 IHA Avlsverdiberegning Tormod Ådnøy
HFA303 IHA Biologiske aspekter i husdyravlen Norsk Odd Vangen
HFA304 IHA Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag Engelsk John Arthur Woolliams
HFA320 IHA Hesteavl Norsk Odd Vangen
HFA400 IHA Kvantitativ genetikk Hans Magnus Gjøen
HFA401 IHA Biometriske metoder i husdyravl Tormod Ådnøy
HFA404 IHA Statistiske problemer i kvantitativ genetikk og avl Engelsk Daniel Gianola
HFE100 IHA Innføring i ernæring Norsk Anna Haug
HFE200 IHA Generell husdyr- og fiskeernæring Engelsk Birger Svihus
HFE202 IHA Kraftfôr Norsk Øystein Jan Ahlstrøm
HFE203 IHA Grovfôr Norsk Odd Magne Harstad
HFE212 IHA Ernæring av hund og katt Norsk Øystein Jan Ahlstrøm
HFE302 IHA Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere Norsk Egil Prestløkken
HFE303 IHA Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr Nils Petter Kjos
HFE305 IHA Fôrteknologi Engelsk Birger Svihus
HFE306 IHA Påbyggning fôrteknologi Engelsk Olav Fjeld Kraugerud
HFE307 IHA Planlegging og forvaltning av kraftfôrproduksjon Engelsk Trond Storebakken
HFE308 IHA Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter Engelsk Trond Storebakken
HFE309 IHA Forebyggende kvantitativ ernæring Birger Svihus
HFE400 IHA Lipidmetabolisme Bente Ruyter
HFH150 IHA Reproduksjon, avl, etologi og treningsfysiologi hos hest Norsk Dag Austbø
HFH150A IHA Reproduksjon, hest Norsk Dag Austbø
HFH150B IHA Treningsfysiologi og ernæring, hest Norsk Dag Austbø
HFH150C IHA Etologi hest Norsk Inger Lise Andersen
HFH150D IHA Grunnleggende hesteavl Norsk Odd Vangen
HFH200 IHA Ernæring av hest Norsk Dag Austbø
HFH222 IHA Avl og etologi på hest Norsk Odd Vangen
HFH250 IHA Hest og helse Norsk Dag Austbø
HFH251 IHA Hest som næring Norsk Inger Lise Andersen
HFM200 IHA Molekylærgenetikk innen husdyrbruk og akvakultur Norsk Dag Inge Våge
HFX130 IHA Husdyrbiologi og -produksjon Norsk Erling Thuen
HFX130A IHA Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis Norsk Erling Thuen
HFX130B IHA Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon Norsk Erling Thuen
HFX130C IHA Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess Norsk Laila Aass
HFX130D IHA Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi Norsk Erling Thuen
HFX130E IHA Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring Norsk Erling Thuen
HFX130F IHA Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk Norsk Erling Thuen
HFX201 IHA Fysiologi Norsk Ragnar Salte
HFX202 IHA Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering Norsk Egil Prestløkken
HFX204 IHA Reindrift Norsk Øystein Holand
HFX205 IHA Beiteøkologi og beitebruk Norsk Øystein Holand
HFX206 IHA Produktkvalitet, kjøtt og fisk Magny S. Thomassen
HFX207 IHA Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland Engelsk Lars Olav Eik
HFX208 IHA Birøkt Norsk Bjørn Steinar Dahle
HFX209 IHA Evolusjonsbiologi Norsk Øystein Holand
HFX210 IHA Fôranalyse i husdyrproduksjon Norsk Michel Brunes Berg
HFX212 IHA Integrerte produksjonssystem og verdikjeder for småbønder i Tanzania Engelsk Lars Olav Eik
HFX220 IHA Etologi og avl hos hund, katt og hest Norsk Bjarne Olai Braastad
HFX221 IHA Etologi hos hund og katt og avl på hund Norsk Bjarne Olai Braastad
HFX250 IHA Kjøttproduksjon på storfe og sau Norsk Jan Berg
HFX251 IHA Mjølkeproduksjon på ku og geit Norsk Erling Thuen
HFX253 IHA Produksjon på gris og fjørfe Norsk Nils Petter Kjos
HFX300 IHA Forsøksdesign innen husdyr- og akvakulturvitenskap Engelsk Theo Meuwissen
HFX306 IHA Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe Norsk Harald Volden
HFX310 IHA Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg Magny S. Thomassen
HFX321 IHA Treningsfysiologi hos sportshest Norsk Ragnar Salte
HFX400 IHA Dr.scientkurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi Anna Haug
IMRT100 IMT Innføringsemne - fagorientert prosjekt Norsk Øystein Dick
IND200 IMT Praktisk prosjektstyring Norsk Tor Kristian Stevik
IND210 IMT Industriell ledelse Norsk Tor Kristian Stevik
IND220 IMT Innovasjonsbedrift Norsk Tor Kristian Stevik
IND230 IMT Kvalitetsstyring Norsk Tor Kristian Stevik
IND300 IMT Eksperter i team Norsk Tor Kristian Stevik
INF100 IMT Prinsipper i informasjonsbehandling Norsk Hans Ekkehard Plesser
INF120 IMT Programmering og databehandling Norsk Hans Ekkehard Plesser
INF130 IMT Introduksjon til databaser Norsk Knut Kvaal
INF200 IMT Videregående programmering Hans Ekkehard Plesser
INF250 IMT Bildeanalyse Norsk Knut Kvaal
INN200 HH Økonomistyring Norsk Nils Sanne
INN210 HH Nyskaping Norsk Elin Kubberød
INN220 HH Entreprenørskap i praksis Norsk Elin Kubberød
INN310 HH Industrielle rettigheter Norsk Anders Lunnan
INN410 HH Intellectual Property Rights and Innovation Engelsk Anders Lunnan
JORD101 IPM Jordlære Norsk Line Tau Strand
JORD160 IPM Introduksjon om jord Norsk Trond Børresen
JORD200 IPM Jord, vegetasjon og landskap Norsk Line Tau Strand
JORD201 IPM Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer Jan Mulder
JORD212 IPM Jordanalyse Norsk Tore Krogstad
JORD221 IPM Jordfysikk, øvelseskurs Trond Børresen
JORD230 IPM Jord som vekstmedium Norsk Trine Aulsta Sogn
JORD231 IPM Gjødslingsplanlegging Norsk Tore Krogstad
JORD250 IPM Jordmorfologi Norsk Line Tau Strand
JORD251 IPM Jordklassifikasjon Line Tau Strand
JORD260 IPM Tropical soils, their properties and management Engelsk Bal Ram Singh
JORD310 IPM Globale og lokale forurensninger Jan Mulder
JORD315 IPM Biogeokjemi, globale endringer Lars Bakken
JUS100 ILP Juridisk metode og norsk rettssystem Norsk Steinar Taubøll
JUS102 ILP Kontrakts- og selskapsrett Norsk Steinar Taubøll
JUS110 ILP Innføring i eiendomsjus Norsk Einar Bergsholm
JUS201 ILP Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett Norsk Steinar Taubøll
JUS210 ILP Eierådighet og rettigheter i fast eiendom Norsk Einar Bergsholm
JUS220 ILP Miljørett Norsk Fredrik Holth
JUS311 ILP Overføring av fast eiendom Norsk Einar Bergsholm
JUS320 ILP Plan- og bygningsrett Norsk Fredrik Holth
JUS331 ILP Prosess og jordskifte Norsk Øystein Jakob Bjerva
KJB200 IKBM Biokjemi Norsk Lars Skjeldal
KJB201 IKBM Laboratoriekurs i biokjemi Norsk Vincent Eijsink
KJB210 IKBM Eksperimentell og anvendt biokjemi Norsk Vincent Eijsink
KJB310 IKBM Proteinkjemi Vincent Eijsink
KJB320 IKBM Proteomikk I Vincent Eijsink
KJB420 IKBM Proteomikk II Vincent Eijsink
KJM100 IKBM Generell kjemi Norsk Morten Sørlie
KJM110 IKBM Organisk kjemi Norsk Yngve H. Stenstrøm
KJM120 IPM Uorganisk kjemi Norsk Deborah H Oughton
KJM210 IKBM Utvidet organisk kjemi Norsk Yngve H. Stenstrøm
KJM211 IKBM Organisk kjemi påbygning Norsk Yngve H. Stenstrøm
KJM230 IKBM Fysikalsk kjemi Norsk Morten Sørlie
KJM240 IPM Analytisk kjemi Norsk Elin Lovise Gjengedal
KJM310 IKBM Kromatografi Dag Ekeberg
KJM311 IKBM Organisk spektroskopi Yngve H. Stenstrøm
KJM312 IKBM Naturstoffkjemi Trond Vidar Hansen
KJM313 IKBM Massespektrometri Dag Ekeberg
KJM314 IKBM Anvendt organisk analytisk kjemi Roland Kallenborn
KJM340 IPM Instrumentell uorganisk analyse Norsk Elin Lovise Gjengedal
KJM350 IPM Stråling og radiokjemi Lindis Skipperud
KJM351 IPM Eksperimentell radioøkologi Engelsk Ole Christian Lind
KJM352 IPM Stråling og radiokjemi Lindis Skipperud
KJM353 IPM Radioøkologi Engelsk Ole Christian Lind
KJM360 IPM Vurdering av helse- og miljørisiko Engelsk Deborah H Oughton
KJM410 IKBM Organisk massespektrometri (MS) Dag Ekeberg
KLIMA100 IMT Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser Norsk Cecilie, Rolstad Denby
LAD100 ILP Introduksjon til digitale verktøy Norsk Ramzi Hassan
LAD102 ILP GIS - praktisk introduksjon Norsk Gunnar Tenge
LAD103 ILP Kartografi og geodatakilder i planlegging Norsk Gunnar Tenge
LAD202 ILP Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen Engelsk Ramzi Hassan
LAD302 ILP Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging Engelsk Ramzi Hassan
LAFT210 ILP Tegning - et visuelt språk Norsk Tove Judit Næverdal
LAFT300 ILP Konseptualisering og stedsrelasjon Roddy Bell
LAØ370 ILP Landskapsøkologi Engelsk Wenche Elisabet Dramstad
LNG115 NO Spansk grunnkurs Norsk og spansk Esben Leifsen
LNG150 NO Intensivkurs i Swahili Engelsk Grete Benjaminsen
LNG240 NO Academic Writing Engelsk William Warner
LAA110 ILP IMPULS Norsk Tone Lindheim
LAA115 ILP Introduksjon til profesjonsstudiet Norsk Karsten Jørgensen
LAA116 ILP Introduksjon i landskapsarkitektur II Norsk Ola Bettum
LAA207 ILP Universell utforming Norsk Helena Nordh
LAA210 ILP Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser Norsk Helena Nordh
LAA211 ILP Hagekunst og landskapsarkitekturteori Karsten Jørgensen
LAA214 ILP Bebyggelse og landskap Norsk Agustin Sebastian - Rivera
LAA215 ILP Konstruksjonsdesign Norsk Ingrid Merete Ødegård
LAA216 ILP Konstruksjonsteknikk Norsk Kirsten G. Lunde
LAA221 ILP Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter Norsk Ola Bettum
LAA224 ILP Forming med vegetasjon Norsk Corinna Susanne Clewing
LAA231 ILP Grøntanleggsforvatning, org. form og forvaltning Norsk Tore Edvard Bergaust
LAA233 ILP Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging Norsk Tore Edvard Bergaust
LAA250 ILP Stedsutvikling Norsk Marius Grønning
LAA307 ILP Planlegging av gravplasser Norsk Kirsten G. Lunde
LAA310 ILP Store anlegg og utbyggingsprosjekter i landskapet Norsk Kristin Marie Berg
LAA312 ILP Seminar i landskapsarkitekturteori Norsk Anne Katrine Geelmuyden
LAA320 ILP Utebelysning Norsk Ole Sandberg
LAA321 ILP Restaurering, bevaring og utvikling - hage/park eller kulturlandskap Annegreth Dietze-Schirdewahn
LAA325 ILP Planlegging og utforming av gater og byrom Norsk Einar Lillebye
LAA327 ILP Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser Norsk Kirsten G. Lunde
LAA340 ILP Blå og grønne strukturer i urbane strøk Anne-Karine Halvorsen Thorén
LAA341 ILP Landskapet og stedet som sosial arena Norsk Anne-Karine Halvorsen Thorén
LAA345 ILP Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341 Ola Bettum
LAA350 ILP Arkitektur og byform i byutvikling Norsk Berit Nordahl
LAA360 ILP Strategisk landskapsplanlegging Norsk Morten Clemetsen
LAA361 ILP Strategisk landskapsplanlegging - modul I Norsk Morten Clemetsen
MAST300 ILP Planlegging av masteroppgaven Erling Berge
MATH001 IKBM Forkurs i matematikk Norsk Trygve Almøy
MATH100 IKBM Brukerkurs i matematikk Norsk Trygve Almøy
MATH111 IMT Kalkulus 1 Norsk Ulf Geir Indahl
MATH112 IMT Kalkulus 2 Norsk John Andreas Wyller
MATH113 IMT Lineær algebra og lineære differensiallikninger Norsk Arkadi Ponossov
MATH131 IMT Lineær algebra Norsk Arkadi Ponossov
MATH250 IMT Partielle differensiallikninger og modeller John Andreas Wyller
MATH270 IMT Kompleks analyse og transformasjonsmetoder Arkadi Ponossov
MATH280 IMT Anvendt lineær algebra Ulf Geir Indahl
MATH290 IMT Reell analyse Bjørn Fredrik Nielsen
MATH310 IMT Kontinuerlige dynamiske systemer Bjørn Fredrik Nielsen
MATH401 IMT Moderne anvendt matematikk Bjørn Fredrik Nielsen
MINA100 IPM Energi, miljø og naturressurser Norsk Lars Bakken
MINA200 IPM Forurensning - miljø Norsk Trine Aulsta Sogn
MINA310 IPM Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging Engelsk Lindis Skipperud
MINA410 IPM Økologi og radiobiologi Engelsk Deborah H Oughton
MVI100 IKBM Introduksjon i matvitenskap Norsk Trude Wicklund
MVI220 IKBM Næringsmiddelmikrobiologi Norsk Hilde Marit Østlie
MVI230 IKBM Matvaretrygghet og -hygiene Norsk Tove Gulbrandsen Devold
MVI240 IKBM Sensorisk analyse Margrethe Hersleth
MVI250 IKBM Emballasjeteknologi Norsk Marit Kvalvåg Pettersen
MVI261 IKBM Varme- og kuldeteknikk I Engelsk Reidar B. Schuller
MVI270 IKBM Melk som råvare Gerd Elisabeth Vegarud
MVI271 IKBM Kjøtt og fisk som råvare Engelsk Bjørg Egelandsdal
MVI272 IPM Matplanter Norsk Magnor Kåre Hansen
MVI280 IKBM Næringsmiddelteknologi I Norsk Svein Jarle Horn
MVI281 IKBM Næringsmiddelteknologi II Norsk Elisabeth Fjærvoll Olsen
MVI291 IKBM Kosthold og helse Rita Nilsen
MVI292 IKBM Immunsystemet, mat og helse Tor Erling Lea
MVI310 IKBM Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet Gerd Elisabeth Vegarud
MVI320 IMT Fisketeknologi Norsk Odd Ivar Lekang
MVI321 IKBM Fermenteringsmikrobiologi Hilde Marit Østlie
MVI322 IKBM Patogene mikroorganismer Helge Holo
MVI340 IKBM Sensorisk analyse og forbrukeraksept Valérie Lengard Almli
MVI350 IKBM Introduksjon til Emballering Norsk Marit Kvalvåg Pettersen
MVI351 IKBM Miljø og ressurskunnskap i relasjon til mat, emballering og logistikk Norsk Roger K. Abrahamsen
MVI361 IKBM Enhetsoperasjoner og målemetodikk Reidar B. Schuller
MVI382A IKBM Alkoholholdig drikke Trude Wicklund
MVI382B IKBM Kornteknologi Trude Wicklund
MVI383A IKBM Meieriteknologi Judith Narvhus
MVI383B IKBM Ferske fermenterte meieriprodukter Judith Narvhus
MVI383C IKBM Osteteknologi Siv Borghild Skeie
MVI384 IKBM Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat Engelsk Judith Narvhus
MVI385 IKBM Produktutvikling Elling-Olav Rukke
MVI390 IKBM Immunologi, matvareallergi og -intoleranse Tor Erling Lea
MVI390B IKBM Immunologiske teknikker Tor Erling Lea
MVI391 IKBM Kosthold og helse Kari Almendingen
MVI392 IKBM Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi Morten Jacobsen
MVI480 IKBM Prosessteknologi Reidar B. Schuller
MVI481 IKBM Ferskt kjøtt - råvare og teknologi Bjørg Egelandsdal
MVI482 IKBM Bearbeiding av kjøtt: spekemat Bjørg Egelandsdal
MVI483 IKBM Meieriteknologi Siv Borghild Skeie
MVI484 IKBM Fra melk til ost Engelsk Siv Borghild Skeie
NATF100 INA Innføringskurs i naturforvaltning Norsk Vidar Selås
NATF200 INA Vern og forvaltning av norsk natur Norsk Anne Sverdrup-Thygeson
NATF210 INA Miljøovervåking Svein Solberg
NATF230 INA Viltbiologi og forvaltning Norsk Leif Egil Loe
NATF240 INA Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk Norsk Thrond Haugen
NATF260 INA Tverrfaglig konsekvensanalyse Norsk Birger Solberg
NATF300 INA Bevaringsbiologi Engelsk Jon Swenson
NATF301 INA Praktisk naturforvaltning Norsk Vidar Selås
NATF302 INA Norsk naturforvaltning Norsk Anne Sverdrup-Thygeson
NATF320 INA Tropisk økologi og naturforvaltning Engelsk Stein Ragnar Moe
NATF330 INA Viltforvaltning Norsk Leif Egil Loe
NATF340 INA Forvaltning av ferskvannsfisk Norsk Thrond Haugen
NATF350 INA Interaksjoner mellom mennesker og vilt Engelsk Stein Ragnar Moe
PAE301 IPM Ecology of Farming and Food Systems Engelsk Geir Lieblein
PAE302 IPM Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer Engelsk Geir Lieblein
PHG112 ILP Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap Norsk Grete Grindal Patil
PHG113 IPM Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi Norsk Line Rosef
PHG213 IPM Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper Norsk Eva Vike
PHG215 IPM Landskapsplanter - etablering og skjøtsel Norsk Per Anker Pedersen
PHG314 IPM Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie I Norsk Per Anker Pedersen
PHG315 IPM Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie II Norsk Per Anker Pedersen
PHG316 IPM Grøntanlegg og landskapspleie Norsk Per Anker Pedersen
PHI100 HH Examen philosophicum Norsk Anita Leirfall
PHI101 HH Examen philosophicum - seminarversjon Norsk Anita Leirfall
PHI201 HH Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi Norsk Anita Leirfall
PHI301 HH Bedriftens samfunnsansvar Norsk Terje Kvilhaug
PHI302 HH Kausalitet og vitenskap Engelsk Rani Lill Anjum
PHI401 HH Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I Engelsk Anita Leirfall
PHI402 HH Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II Engelsk Anita Leirfall
PJH102 IPM Innføringsemne i plantevitenskap Norsk Anne Kjersti Uhlen
PJH212 IPM Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn Anne Kjersti Uhlen
PJH230 IPM Frukt og bær Norsk Siv Fagertun Remberg
PJH240 IPM Grønnsaker og potet - biologi og dyrking Norsk Anne-Berit Wold
PJH250 IPM Produksjon i veksthus Sissel Torre
PJH251 IPM Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus Trine Hvoslef-Eide
PJH300 IPM Bærekraftige produksjonssystemer Bal Ram Singh
PJH340 IPM Kvalitet i matplanter Anne-Berit Wold
PJH350 IPM Produksjonsfysiologi i veksthus Sissel Torre
PJH360 IPM Semesteroppgave i planteproduksjon Sissel Torre
PLV200 IPM Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk Norsk Anne Marte Tronsmo
PLV210 IPM Plantevern i grøntanlegg Norsk Lars Olav Brandsæter
PLV320 IPM Plantepatologi i en verden i forandring Engelsk Anne Marte Tronsmo
PLV321 IPM Plantepatologi Engelsk Anne Marte Tronsmo
PLV330 IPM Samspill mellom planter og insekter Richard Meadow
PLV340 IPM Ugras - biologi og samspill med kulturvekster Lars Olav Brandsæter
PLV420 IPM NOVA PhD -kurs i plantepatologi Engelsk Anne Marte Tronsmo
PPDA400 IMT Diskursanalyse av skolefagenes praksiser Erik Knain
PPDA400A IMT Diskursanalyse av skolefagenes praksiser Erik Knain
PPDA400B IMT Diskursanalyse av skolefagenes praksiser Erik Knain
PPFD300 IMT Fagdidaktikk i realfag Norsk Edvin Østergaard
PPFD301 IMT Fagdidaktikk i realfag - LUN Norsk Astrid Tonette Sinnes
PPFD302 IMT OFA Fagdidaktikk i realfag 1 Norsk Edvin Østergaard
PPFD303 IMT OFA Fagdidaktikk 2 Norsk Edvin Østergaard
PPFO301 IMT Innføring i pedagogiske forskningsmetoder Norsk Edvin Østergaard
PPFY300 IMT Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk Norsk Solveig Strangstadstuen
PPPE300 IMT Pedagogikk Norsk Gudrun Jonsdottir
PPPE301 IMT Pedagogikk-LUR Norsk Solveig Strangstadstuen
PPRA300 IMT Praksisopplæring Norsk Hans Erik Lefdal
PPRA301 IMT Praksisopplæring-LUR Norsk Hans Erik Lefdal
PPUN400 IMT Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte Norsk Knut Omholt
PPUT301 IMT Fordypning i realfagsdidaktikk Erik Knain
PPVE200 IMT Veiledningspedagogikk 1 Norsk Hans Erik Lefdal
PPXP100 IMT Ex. Paed. Norsk Birgitte Bjønnes
PPYD300 IMT Yrkesdidaktikk i naturbruk Norsk Erling Krogh
PØL100 IPM Økologisk landbruk Norsk Tor Arvid Breland
REIS200 INA Reiseliv som fenomen og næring Norsk Sjur Tore Baardsen
REIS202 INA Utmarksnæring Norsk Stian Stensland
REIS300 INA Naturbasert reiseliv Jan Vidar Haukeland
RØP310 INA Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning Norsk Sjur Tore Baardsen
RØP320 INA Skogbiometri Norsk Erik Næsset
SKOG100 INA Skogforvaltning Norsk Line Nybakken
SKOG101 INA Skogteknologi Norsk Jan Bjerketvedt
SKOG102 INA Innføring i skogforvaltning Norsk Line Nybakken
SKOG205 INA Inventering og ressurskartlegging Norsk Erik Næsset
SKOG210 INA Skogprodukter og materialteknologi Norsk Geir Isak Vestøl
SKOG220 INA Skogbehandling og skogproduksjon Norsk Andreas Brunner
SKOG230 INA Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket Norsk Birger Solberg
SKOG240 INA Skoglig driftsteknikk og logistikk Norsk Jan Bjerketvedt
SKOG250 INA Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse Norsk Tron Haakon Eid
SKOG300 INA Skogplanlegging Norsk Tron Haakon Eid
SKOG302 INA Flerbruk i skog Norsk Ole Hofstad
SKOG310 INA Nordisk skogbruk og skogforskning Engelsk Ole Hofstad
SKS300 INA Skogøkologi Norsk Jon Anders Frank
SKS303 INA Skogskjøtsel Norsk Andreas Brunner
STAT100 IKBM Statistikk Norsk Solve Sæbø
STAT200 IKBM Regresjon Engelsk Ellen Sandberg
STAT210 IKBM Forsøksplanlegging og variansanalyse Engelsk Thore Egeland
STAT250 IKBM Matematisk statistikk Norsk Lars-Gustav Snipen
STAT300 IKBM Statistisk dataanalyse Engelsk Trygve Almøy
STAT310 IKBM Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse Engelsk Thore Egeland
STAT330 IKBM Analyse av kategoriske data Ellen Sandberg
STAT360 IKBM Teoretisk statistikk Ellen Sandberg
STIN300 IKBM Statistisk programmering i R Lars-Gustav Snipen
TAT201 IMT Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs Norsk Bjørn Frode Eriksen
TAT211 IMT Produksjonsteknikk i akvakultur Engelsk Odd Ivar Lekang
TAT230 IMT Anleggsteknikk i akvakultur Odd Ivar Lekang
TAT254 IMT Grunnleggende akvakulturteknikk Engelsk Odd Ivar Lekang
TAT350 IMT Planning and design of intensive fish farms Engelsk Bjørn Frode Eriksen
TBA100 IMT Bygningshistorie Norsk Leif Daniel Houck
TBA110 IMT Frihåndstegning Norsk John Petter Langdalen
TBA160 IMT Bygningsplanlegging I med DAK Norsk John Petter Langdalen
TBA190 IMT Husbyggingsteknikk I Norsk Tormod Aurlien
TBA201 IMT Geoteknikk Norsk Jan Vaslestad
TBA210 IMT Husbyggingsteknikk II Norsk Tormod Aurlien
TBA220 IMT Konstruksjonsteknikk bygg Norsk Egil Einar Leirgul
TBA221 IMT Konstruksjonsteknikk II Bygg Norsk Christian Sørensen
TBA261 IMT Bygningsplanlegging II Norsk Leif Daniel Houck
TBA270 IMT Byggesak og prosjektadministrasjon Norsk Leif Daniel Houck
TBA280 IMT Bygg og miljø Norsk Torgeir Lyngtveit
TBA290 IMT Trekonstruksjonsteknikk Norsk Nils Ivar Bovim
TBA299 IMT Bygg, prosjektarbeid Norsk John Petter Langdalen
TBA310 IMT Bygningsplanlegging III Norsk Torgeir Lyngtveit
TBA320 IMT Konstruksjonsteknikk III Bygg Norsk Nils Ivar Bovim
TBA321 IMT Videregående betongmaterialteknologi Norsk Christian Sørensen
TBA331 IMT Bygningsfysisk simulering Norsk Tormod Aurlien
TBM120 IMT Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk Norsk Christian Sørensen
TBM200 IMT Materiallære Norsk Johan Andersen
TBM250 IMT Elementmetoden Tor Anders Nygaard
TEL240 IMT Reguleringsteknikk og automasjon Norsk Johan Andersen
TEST-20 HH Testemne-20 Norsk Ståle Navrud
THT100 IMT Kommunalteknikk Norsk Arve Heistad
THT200 IMT Vannteknikk for landskapsplanleggere Norsk Oddvar G. Lindholm
THT201 IMT Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs Norsk Bjørn Frode Eriksen
THT251 IMT Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger Norsk Thomas Kringlebotn Thiis
THT261 IMT Vannforsyning og avløpssystemer Norsk Oddvar G. Lindholm
THT271 IMT Renseteknikk for drikkevann og avløpsvann og næringsmiddelavløp Norsk Harsha Chandima Ratnaweera
THT280 IMT Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning Arve Heistad
THT281 IPM Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger Engelsk Petter D. Jenssen
THT282 IPM Introduksjon til bærekraftige VA-systemer Engelsk Petter D. Jenssen
THT283 IPM Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer Engelsk Petter D. Jenssen
THT291 IMT Avfallsteknologi Norsk John Morken
THT299 IMT Miljøteknologi, prosjektarbeid John Morken
THT300 IMT Vassdragsplanlegging og VA-systemer Norsk Oddvar G. Lindholm
THT310 IMT Videregående vann- og avløpsrensemetoder, erfaringer og teknikk Harsha Chandima Ratnaweera
THT311 IMT Vannressursforvaltning og renseteknologi Engelsk Harsha Chandima Ratnaweera
THT330 IMT Vegteknologi Norsk Thomas Kringlebotn Thiis
TIP100 IMT Teknisk innovasjon Norsk Jan Kåre Bøe
TIP150 IMT Moderne verkstedteknikk, innføringsemne Norsk Johan Andersen
TIP200 IMT Produktutvikling og produktdesign Norsk Jan Kåre Bøe
TIP300 IMT Konsept og produktrealisering Norsk Jan Kåre Bøe
TKV200 IMT Kvalitetsstyring Norsk Johan Andersen
TMP160 IMT Teknisk design Norsk Johan Andersen
TMP220 IMT Maskinelementer og effektoverføringssystemer Norsk Egil Stemsrud
TMP261 IMT Varme og strømningssimulering Engelsk Odd Ivar Lekang
TMP270 IMT Maskin- og kjøretøydynamikk Norsk Geir Terjesen
TMP299 IMT Design, prosjektarbeid Johan Andersen
TMP301 IMT Maskin- og produktutvikling Norsk Geir Terjesen
TMP399 IMT Prosjektarbeid Odd Ivar Lekang
TMPA210 IMT Agroteknologi Norsk Nils Bjugstad
TMPA220 IMT Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel Norsk Nils Bjugstad
TMPP100 IMT Innføring i prosessteknikk Norsk Odd Ivar Lekang
TMPP250 IMT Prosessteknikk I Norsk Odd Ivar Lekang
TMPP251 IMT Separasjonsteknikk Norsk Odd Ivar Lekang
TMPP350 IMT Prosessteknikk II Norsk Odd Ivar Lekang
TPS210 IMT Transport av væsker og gasser Norsk Thomas Kringlebotn Thiis
TRE200 INA Treteknologi I Norsk Geir Isak Vestøl
TRE210 INA Trelastindustri Norsk Birger Eikenes
TRE300 INA Treteknologi Norsk Olav Høibø
VANN200 IPM Hydrologi Nils-Otto Kitterød
VANN210 IPM Limnologi / ferskvannsøkologi Norsk Thomas Rohrlack
VANN211 IPM Limnologiske metoder Norsk Gunnhild Riise
VANN220 IPM Vannressurser og vannforsyning Norsk Gunnhild Riise
VANN300 IPM Vannforurensning I Gunnhild Riise
VANN301 IPM Vannforurensning II Norsk Ståle Haaland
VU-APL353 ILP Utviklingsarbeid og prosessledelse Norsk Ola Bettum
VU-APL370 ILP Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling: medvirkning og kontekstforståelse Norsk Eva Falleth
VU-BIN410 IMT Multivariate - Data modelling for Sytems Biology Norsk Achim Kohler
VU-DAI200 IHA Dyreassisterte intervensjoner med hund Norsk Bjarne Olai Braastad
VU-EIE261 SEVU Eiendomsutvikling prosjektoppgave Norsk Sølve Bærug
VU-FHV230 ILP Terapeutisk hagebruk - kunnkskap og praksis Norsk Grete Grindal Patil
VU-IND200 IMT Prosjektledelse 1 - prosjekt som arbeidsform Norsk Tor Kristian Stevik
VU-KJM241 IKBM Skolekjemi med kvantitativ analytisk kjemi Norsk Roger K. Abrahamsen
VU-LAA339 ILP Blå og grønne strukturer i urbane strøk Norsk Ingrid Merete Ødegård
VU-PJH100 IPM Diplomutdanning for bakere – basiskurs i korn og mel Norsk Anne Kjersti Uhlen
VU-PPMD111 IMT Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 Norsk Hans Erik Lefdal
VUPPMD112 IMT Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk – Modul 2 Norsk Hans Erik Lefdal
VU-PPSE200 IMT Stedsbasert entreprenørskap og læring Norsk Leif Aksel Hugo
VU-PPUV200 IMT Utforsking av vitensentre Norsk Merethe Frøyland
VUPPYD200 IMT Videreutdanning i yrkesdidaktikk i naturbruk Norsk Erling Krogh
ZOOL100 INA Generell zoologi Norsk Svein Dale
ZOOL210 INA Virveldyr Norsk Geir Andreas Sonerud
ZOOL220 INA Insekter og edderkoppdyr Norsk Tone Birkemoe
ZOOL240 INA Videregående entomologi Norsk Nina Trandem
ZOOL250 INA Atferdsøkologi Norsk Geir Andreas Sonerud
ZOOL300 INA Økologisk entomologi Tone Birkemoe
ZOOL310 INA Atferds- og populasjonsøkologi Geir Andreas Sonerud