Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about ecn311
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Engelsk
Info http://athene.umb.no/emner/ECN311/
ECN311 Mikroøkonomi III
Emneansvarlig/institutt Kyrre Rickertsen HH
   
Studiepoeng 10.0
Språk Engelsk
Antallsbegrenset
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere -
Strukturert undervisningstid Fire timer forelesninger/øvelser pr. uke. Ca. 60% av tiden brukes til forelesninger, 40% til øvelser.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Fem sett øvingsoppgaver må være bestått før eksamen kan tas.
Overlapping og studiepoengreduksjon ECN310, 5 studiepoeng.
Forutsatte forkunnskaper Mikroøkonomi på ECN210/ECN211-nivå.
Matematikk på ECN302-nivå (Matematikk for økonomer).
Anbefalte forkunnskaper Emner i økonomi på mellomnivå.
Eksamensform S
Eksamen Emnet vurderes på grunnlag av 3,5 t skriftlig eksamen (100 %).
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde 300 timer. Ca. 50 t brukes til strukturerte aktiviteter, mens 250 t brukes individuelt av studentene til å lese pensum og arbeide med øvingsoppgaver.
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Forelesninger, lesing av pensum og øvingsoppgaver er sentrale deler av kurset. Studenter oppfordres til å arbeide i grupper, men øvingsoppgaver må leveres enkeltvis til individuell vurdering.
Læringsstøtte Foreleserharkontortid, 2 timerperuke.
Sensor Kurset vil bli bedømt av intern sensor. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett M-ECON, M-ØA
   
Merknad  
-
   
Mål  

The theory introduced in intermediate courses in microeconomics is further developed in ECN311. The course will give the students basic training in solving economic problems related to supply, demand, and input demand. The focus is on applying rather than proving theory. The course gives a basis for further studies in, for example, development, resource, and environmental economics.

   
Innhold  
The course extends the material covered in intermediate courses in microeconomics. Special emphasis is put on duality theory in economics. The lectures cover the theory of the consumer, welfare measures, the theory of the producer, and behavior under uncertainty.
   
Pensum  
Eugene Silberberg og Wing Suen. The Structure of Economics - A Mathematical Analysis, Irwin McGraw-Hill, third edition, 2001.
Alternativt:
Hal R. Varian. Microeconomic Analysis, third edition, Norton, 1992.
 
Sist oppdatert 2013-04-15