Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about forn230
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder
Emneansvarlig/institutt Torjus Folsland Bolkesjø INA
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Per Kristian Rørstad og gjesteforelesere
Strukturert undervisningstid Totalt ca. 35 timer forelesninger - 2 timer pr uke, samt seminarer, øvinger og gjesteforelesninger
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Øvingsoppgaver som vurderes bestått/ikke bestått
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper ECN110, FORN200
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform S
Eksamen 3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde 150 timer
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Forelesninger, øvingsoppgaves og selvstudium
Læringsstøtte Bruk av Fronter
Sensor Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
-
   
Mål  

Emnet skal gi studentene en avansert innføring i hvordan energimarked og energipolitikk påvirker produksjon og distribusjon av ulike energiteknologier og energiformer i Norge og ellers i Europa.

   
Innhold  
Emnet viser hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Emnet tar opp temaer som tilbud og etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse, omsetningssystemer, politiske virkemidler og usikkerhet, samt nasjonal og internasjonal energipolitikk.
   
Pensum  
Pensumplan deles ut på første forelesning.
 
Sist oppdatert 2013-03-22