Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about geo310
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Engelsk ved behov
Info http://athene.umb.no/emner/GEO310/
GEO310 Paleoenvironments and climate change
Emneansvarlig/institutt Mona Henriksen IPM
   
Studiepoeng 10.0
Språk Engelsk ved behov
Antallsbegrenset Minimum 5.
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Mona Henriksen.
Strukturert undervisningstid Seminarer og forelesninger: 24 t
Obligatoriske undervisningsaktiviteter -
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper GEO100 og GEO210 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform L
Eksamen Innleveringer: 50%.
Slutteksamen, skriftlig: 50%.
Begge eksamesdeler må være bestått.
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde 300 timer.
Emnefrekvens År med oddetall
Frekvenskommentar Emnet gis i år med oddetall
Læringsmåter Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, innleveringer.
Læringsstøtte -
Sensor Sensor fra fagområdet ved et annet universitet brukes.
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
-
   
Mål  

Studentene skal tilegne seg en forståelse av de naturlige endringene som har funnet sted i jordens fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid.

   
Innhold  
Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene som styrer varige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet inneholder forelesninger og seminarer med aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.
   
Pensum  
Lærebok (T.M. Cronin 2010: Paleoclimates) og vitenskapelige artikler.
 
Sist oppdatert 2013-04-08