Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] Norwegian University of Life Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess
Emneansvarlig/institutt Laila Aass IHA
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Modulansvarlig: Gunnar Klemetsdal
Strukturert undervisningstid -
Obligatoriske undervisningsaktiviteter -
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform L
Eksamen Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt.
Karakterregel A-F
Normert arbeidsmengde Januarblokk (5 studiepoeng): Vitenskapelig prosess.

Studentene skal gå gjennom prosessen med å skrive en vitenskapelig rapport, fra formuleringer av problemstillinger/hypoteser, innsamling og vurdering av egne data, bearbeiding av innsamlede data ved hjelp av enkel statistikk, til framstilling og diskusjon av resultatene i lys av relevant litteratur. Modulen går i januarblokk med både teori, øvinger og innsamling av data, noen forelesninger og veiledningsbasert undervisning. I uke 1 blir det mest teori, uke 2 blir avsatt til datainnsamling og beskrivelse, og siste uke i januar skal benyttes til å lage en poster samt et abstrakt/sammendrag som skal leveres i forbindelse med posterpresentasjonen.

Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt.

Se HFX130 for mer informasjon
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter -
Læringsstøtte -
Sensor -
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
-
   
Mål  

Emnet skal gi i studentene grunnleggende forståelse av det biologiske grunnlaget for et bærekraftig husdyrhold.

   
Innhold  
Januarblokk (5 studiepoeng): Vitenskapelig prosess.

Studentene skal gå gjennom prosessen med å skrive en vitenskapelig rapport, fra formuleringer av problemstillinger/hypoteser, innsamling og vurdering av egne data, bearbeiding av innsamlede data ved hjelp av enkel statistikk, til framstilling og diskusjon av resultatene i lys av relevant litteratur. Modulen går i januarblokk med både teori, øvinger og innsamling av data, noen forelesninger og veiledningsbasert undervisning. I uke 1 blir det mest teori, uke 2 blir avsatt til datainnsamling og beskrivelse, og siste uke i januar skal benyttes til å lage en poster samt et abstrakt/sammendrag som skal leveres i forbindelse med posterpresentasjonen.

Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt.

Se HFX130 for mer informasjon
   
Pensum  
-
 
Sist oppdatert 2013-03-22