Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] Norwegian University of Life Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi
Emneansvarlig/institutt Erling Thuen IHA
   
Studiepoeng 5.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Modulansvarlig Inger Lise Andersen
Strukturert undervisningstid -
Obligatoriske undervisningsaktiviteter -
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform S
Eksamen -
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde Modul D. November (5 studiepoeng): Etologi

Modulen tar for seg de viktigste begreper innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger og kollokvium over temaene: Adferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, kommunikasjon, termoregulering, motivasjon og læring. adferdsbehov, dyrevelferd og adferdsforstyrrelse.

Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F.

Se HFX130 for mer informasjon
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter -
Læringsstøtte -
Sensor -
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
-
   
Mål  

-

   
Innhold  
Modul D. November (5 studiepoeng): Etologi

Modulen tar for seg de viktigste begreper innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger og kollokvium over temaene: Adferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, kommunikasjon, termoregulering, motivasjon og læring. adferdsbehov, dyrevelferd og adferdsforstyrrelse.

Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F.

Se HFX130 for mer informasjon
   
Pensum  
-
 
Sist oppdatert 2013-04-15