Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about hfx300
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Engelsk
HFX300 Forsøksdesign innen husdyr- og akvakulturvitenskap
Emneansvarlig/institutt Theo Meuwissen IHA
   
Studiepoeng 5.0
Språk Engelsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Marie Lillehammer (Nofima)
Strukturert undervisningstid 30 timer.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter -
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper Statistikkunnskaper i variansanalyse og regresjon.
Anbefalte forkunnskaper
Eksamensform S
Eksamen Eksamens varighet er 3 timer. Den skriftlige eksamen teller 100 %. Bruk av forelesningsnotater under eksamen er tillatt.
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde 150 timer.
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Emnet består av forelesninger og datalab. Datastøttet læring brukes i datalaben.
Læringsstøtte -
Sensor Ekstern sensor blir brukt til å sikre kvaliteten på emnet og til individuell vurdering av eksamensbesvarelsene.
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett Studenter i husdyrfag eller akvakultur. Anbefales for alle husdyrfag- eller akvakulturstudenter.
   
Merknad  
-
   
Mål  

Emnet skal øke den praktiske forståelsen og anvendelsen av statistiske teknikker, som er blitt undervist i tidligere statistiske emner, når disse skal anvendes innen husdyr- og akvakulturvitenskap.
Studentene skal være i stand til å bruke, forstå og kjenne til fordeler og ulemper av ulike statiske metoder og statistiske forsøksdesign som brukes i forbindelse med studentenes mastergradsoppgave.
Studenten skal også kunne vurdere statistiske metoder som brukes i vitenskapelige artikler.

   
Innhold  
Emnet behandler: valg av statistiske metoder, statistiske design, registrering og analyse av forsøksdata, estimering av forsøkseffekter og deres samspill, hvordan man skal behandle residualvariasjon, hypotesetesting anvendt husdyr- og akvakulturvitenskapelige hypoteser.
   
Pensum  
Emnet bygger på kompendium tilpasset emnet.
 
Sist oppdatert 2013-04-04